27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.”

~SV. JÁN MARIA VIANNEY ~

09.03.2005 - Miron
čítanosť1127 reakcie0
(Share 300 0)


Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

Homília

AI      Všetko v tomto hmotnom svete potrebuje z času na čas opravu, údržbu či premenu. Človek opravuje svoj príbytok, odev, veci, ktorými sa obklopuje. Robí zásahy do životného prostredia, napráva škody spôsobené vyčíňaním prírodných živlov. Je to prirodzená súčasť života. Je predsa nepredstaviteľne, že by niekto sedel pri pokazenom televíznom prijímači, alebo by nešiel do práce pre pokazený zámok v dverách. Pokazené, poškodené a znehodnotené veci strácajú svoju funkčnosť, zmysel i krásu.
      Ak však človek zameria pozornosť na svoju vlastnú existenciu, vlastné vnútro, tiež spozoruje mnohé deformácie. Niektoré sú také závažné, že život človeka rovnako stráca zmysel i krásu. Toto poznanie môže byť niekedy až tak bolestivé, že vedie k zúfalstvu.
      Vieme však, že sme boli stvorení ku kráse a dokonalosti Božieho obrazu. A vieme aj to, že Boh nám prichádza na pomoc pri naprávaní deformácií nášho života.
KE      Práve o tomto fakte nám hovorí dnešný sviatok. Oslavujeme Boha, ktorý sa v plnosti času rozhodol zostúpiť k človeku, aby v ňom očistil svoj obraz a podobu.
DI      Hriech našich prarodičov bol akoby výbuchom obrovskej bomby, ktorá zničila nádheru človeka – najkrajšieho Božieho diela. Črepiny tejto bomby zraňujú každého človeka, oslabujú jeho vnímanie a imunitu voči zlu.
      Ruský spisovateľ L. N. Tolstoj vo svojich poviedkach veľmi často vyjadruje pravdu, že zlo prináša skazu a rozvrat. V jednej poviedke píše, že keď robotníci chcú zabiť svojho dozorcu, Peter Michalev k ním hovorí toto: „Zabiť človeka nie je ťažko, ale jeho krv ostane väziť v duši. Zabiješ človeka a tvoja duša je poškvrnená krvou. Zahubíš zlo – a zlo ostane v tebe. Myslíš: Zabil som zlého človeka, vyhubil som zlo. Ale tým si zlo učinil ešte horším.“ (DANCÁK, F.: Otče náš. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 66.)
      A je to práve zlo, ktoré vyviera z našej náklonnosti ku hriechu a vracia sa k nám ako bumerang, čo spôsobuje, že strácame radosť zo života, že sme naplnení smútkom a azda niekedy aj zúfalstvom.
PAR      Michelangelo, veľký florentský umelec, rád pracoval zatvorený vo svojej dielni, aby nebol nikomu na očiach. Tak maľoval aj svoje majstrovské dielo, Sixtínsku kaplnku. Len keď bol s prácou hotový, ukázal ju verejnosti. Keď dokončil sochy „Otrokov“, pri ich prvom verejnom vystavení vystrojila Florencia veľkú slávnosť. Šľachtici, umelci, vážení občania zostali ohromení vznešeným umením. Na blahoželania a chváloreči množstva ľudí génius odvetil: „Ale ja som neurobil nič! Keď mi doniesli mramor, sochy boli už vnútri. Ja som nespravil nič iné, iba odstránil tú časť, ktorá ich zakrývala.“
      Boh nás ustanovil, aby sme boli umeleckým dielom v jeho rukách. Ale on nás musí predovšetkým oslobodiť od toho, čo nás ukrýva. Náš hlavný problém je v tom, že sme ešte zakrytí mnohými vecami, ktoré nám nedovoľujú slobodne slúžiť Pánovi.
MY      Boh prichádza, aby v nás opravil to, čo poškodil hriech. V každom z nás sa môžu odohrať dejiny spásy od zvestovania po vzkriesenie. Ak s Presvätou Bohorodičkou dnes povieme svoje „áno“ Bohu, vykročíme na cestu formovania v Božej škole. Poslušnosť voči Božiemu slovu bude vytrhávať korene zla z našej duše. Našou Golgotou bude asketický boj, snaha o osvojenie si návyku ku konaniu dobra. Každým novým krokom na tejto ceste bude v nás Boží obraz zreteľnejší a čistejší až napokon dôjdeme k rajskej dokonalosti vo večnosti.
      V tejto rade je ukryté riešenie všetkých vnútorných problémov človeka. Nech nás neodradí zdanie všeobecnosti týchto slov. Nastúpme na túto cestu a Boh začne konať v našom živote. A začne sa naša premena na nových ľudí.
ADE      Všetko, čo je pokazené či poškodené, stráca svoju funkčnosť, zmysel a krásu. Ak objavíme disharmóniu vo svojom vnútri, vieme, že nemáme prepadnúť panike, smútku či zúfalstvu. Je to chvíľa, kedy máme povedať svoje „áno“ Bohu, ktorý sa nás chce dotknúť a napraviť v nás to, čo zlo a hriech pokazil.
12.06.2003 | Čítanosť(3130)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2839)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2808)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet