27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vďačnosť najviac priťahuje Božie dary milosti. Lebo keď Bohu ďakujeme za dobrodenie, urobí to na neho dojem a ponáhľa sa poslať nám desať ďalších dobrodení. Aké nevypočítateľné rozmnožovanie milosti — za predpokladu, že neprestaneme s tou istou srdečnosťou ďakovať. To je moja skúsenosť. Skúste to aj vy a uvidíte. Moja vďačnosť za všetko, čo mi dáva, je bezhraničná a preukazujem mu ju tisícorakým spôsobom.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

09.03.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1119 reakcie0
(Share 293 0)


Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

Homília

      Keď sa stane nejaká veľká svetová udalosť, kladieme si otázku: Aký význam má pre náš život? Očakávame, ako zmení náš život, čo nového prinesie.
      Aj dnes, keď sme sviatočne naladení, počúvame radostné posolstvo, ktoré je staré, - ale súčasne vždy nové. Toto posolstvo znie: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“
      Staré, ale súčasne nové. Toľkokrát sme ho už počuli – až pokiaľ siaha naša pamäť. Ale že by sme ho už až tak dôkladne poznali?
      Kristus slávne vstal z mŕtvych... Touto udalosťou sa začína nová éra. Kristus svojou obeťou na kríži zmieril ľudstvo s Bohom. Ľudstvo je vykúpené. Je zbavené otroctva hriechu a prijalo slobodu Božích detí. Božími deťmi sa nielen voláme, ale nimi aj sme.
      A ďalej – a zvlášť to – veľkonočné tajomstvo predstavuje základ kresťanskej viery. Bez neho všetko učenie Cirkvi, všetky sviatosti, modlitby a obety veriacich nemajú význam. Tak o tom píše sv. Pavol: „Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch...“ (1 Kor 15, 17).
      Kristus však vstal, dokázal, že je Bohom, a že to, čo učil a konal, je svedectvom, že prišiel od Boha. Z toho dôvodu Cirkev slávi veľkonočné sviatky s najväčšou radosťou a slávnosťou – ako „sviatok sviatkov“. K radostnému spevu vyzýva veriacich i anjelov, ba všetko, čo je na nebi i na zemi. Tak spievame na veľkonočnej utierni:
       „Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech sa raduje zem, nech spieva celý vesmír viditeľný i neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých vekov“ (Nebesa ubo dostojno da veseľatsja...).
      Radosť z Kristovho vzkriesenia je preto veľká, pretože Kristovo zmŕtvychvstanie sa stalo základom viery v osobné zmŕtvychvstanie každého jedného z nás – na konci vekov. Tak, ako Kristus vstal, aj my raz vstaneme.
       „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku“ (Verím). Túto pravdu o zmŕtvychvstalom Kristovi hlása Cirkev už dvetisíc rokov. Na nej buduje svoju vieru. Na nej stojí aj naša viera, ako to potvrdzuje sv. Pavol. Túto pravdu sme prijali od prvých svedkov, potom od apoštolov a prvých kresťanov. Ale tejto pravde nestačí len veriť, ale aj žiť, dať odpoveď naším životom. Žiada viditeľné znaky na tých, ktorí ju prijali.
      Keď nemecký filozof Friedrich Nietzche, veľký ateista, videl kresťanov, ako žijú, povedal: „Hovoríte, že vás vykúpil Kristus? Vôbec nevyzeráte vykúpení!“ Chcel tým povedať, že je veľa kresťanov, ktorí síce počuli o Kristovi, ale neprijali jeho posolstvo.
      Preto sa nám Kristus prihovára aj dnes, aby sme prijali ovocie jeho vzkriesenia – vykúpených Božích detí – a aby to bolo poznať na našom živote. Prijmime ho teda ako svojho Boha a Vykupiteľa s jeho veľkonočným tajomstvom, ktoré je určené pre naše pozemské šťastie a pre našu spásu v nebeskom kráľovstve.
12.06.2003 | Čítanosť(3350)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3346)
Jn 1, 40-51
27.03.2006 | Čítanosť(2217)
Pascha


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet