27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zamestnávaj svoju myseľ dobrými myšlienkami, lebo inak ich nepriateľ naplní zlými. Myseľ nezamestnaná – taká byť nemôže.

~Svätý Thomas More~

09.03.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1139 reakcie0
(Share 263 0)


Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

Homília

      V ankete istého časopisu odpovedali náhodne oslovení na otázku: Čo pre nich znamená Veľká noc. V odpovediach väčšinou odznelo: symbol jari, koniec zimy, maľované vajíčka na stole, oblievačky, tradície... Iba niekoľko ľudí odpovedalo: Kristovu smrť a vzkriesenie.
      Aj táto anketa svedčí o tom, že Veľkú noc dnes mnohí, nielen v mestách, ale už aj na dedine vnímajú svetsky.
      Keď som vo Veľký piatok poludní prechádzal po našej farnosti, jedni hrali futbal, druhí umývali autá, alebo konali rôzne práce. Bol to čas, keď kládli Krista do hrobu. Akoby sa ich to netýkalo, že Kristus i za nich zomrel na kríži. A tak naozaj je pre mnohých Veľká noc len ozdobený a plný stôl, jarné upratovanie a oblievačka. Ale na symbol spásy a na upratovanie v duši sa akosi zabúda. Ba dokonca symboly vzkriesenia sa stali pre mnohých predmetom posmechu a zneužívania. A tak sa Kristus v evanjeliu oprávnene aj dnes pýta: „Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8).
      Ale natíska sa tu aj ďalšia otázka: Aký význam má jeho vzkriesenie v očiach dnešného moderného človeka?
      Možno by nebolo týchto otázok, keby kresťania vydávali svedectvo o prázdnom hrobe, o vzkriesení. Mahátma Gánhí kedysi vyhlásil: „Stal by som sa kresťanom, keby kresťania boli nimi 24 hodín denne.
      Nuž, priznajme si: často zanedbávame alebo nedostatočne plníme poslanie, ktoré nám zveril Kristus po svojom zmŕtvychvstaní: vydávať svedectvo o prázdnom Kristovom hrobe, o nádeji, o víťazstve nad smrťou, o spáse kríža, o krvi, ktorá na dreve kríža vytiekla za hriechy celého sveta. O tom, že máme Pána, ktorý premohol smrť a z lásky k nám podstúpil utrpenie. Boh, ktorý za nás zomrel, nás nazval svojimi priateľmi. Áno, to, že Boh zostúpil na zem, dal sa ukrižovať, aby svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním daroval ľudstvu nový život a išiel nám pripraviť miesto u nebeského Otca – to je tá najväčšia udalosť všetkých čias!
      O tom je teda Veľká noc! O láske, o pravde a nádeji, ktorú nám hlása Kristov prázdny hrob: že tak, ako vstal Kristus, aj my raz vstaneme. A zatiaľ, kým príde, aby sme žili a vydávali o ňom svedectvo svojím životom.
      Práve to by pre dnešného kresťana mala znamenať Veľká noc. Lebo Kristovým vzkriesením sme veľa dostali a veľa sa od nás bude žiadať. To je povinnosťou nielen tých, ktorí pravidelne chodia do chrámu, ale všetkých, ktorí boli pokrstení a nosia meno kresťan.
Toto svedectvo treba vyznávať nebojácne. Kristus nás sprevádza na ceste životom ako emauzských učeníkov. Otvára nám Písma ako týmto dvom učeníkom vtedy na ceste do Emauz a poučujeme: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ (Lk 24, 25-26).
      Vstúpili sme do tretieho tisícročia. Nevieme, aké bude a čo nám prinesie. Staňme sa v ňom apoštolmi viery. Veď Boh žiada naše ústa, aby sme o ňom hovorili; naše nohy, aby sme išli všade tam, kde túto vieru treba priniesť; naše ruky, aby sme preukazovali službu tam, kde je to potrebné.
      Nech nás teda aj tohtoročná Veľká noc povzbudí, aby sme lepšie priľnuli ku Kristovi a k jeho Cirkvi. Lebo podľa slov sv. Cypriána, komu Cirkev nie je za matku, tomu Boh nie je za otca. Teda, ak by sme to chceli povedať inými slovami, kto nepočúva Cirkev a jeho predstavených, kto sa neriadi učením Cirkvi, tomu Boh nemôže byť otcom.
      Všetkým vám tu prítomným, ale i tým, ktorí tu nie sú pre vážne príčiny, najmä chorým a trpiacim, vyprosujem požehnanú Veľkú noc so slovami veľkonočnej piesne: „Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z neho.“
12.06.2003 | Čítanosť(3350)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3346)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2529)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet