27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nikto nerozlúšti hádanku života, ak nerozrieši problém utrpenia. A pretože len kresťan ho môže rozriešiť, on jediný môže pochopiť život.

~Ch. Leclercq ~

09.03.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1285 reakcie0
(Share 285 0)


Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

Homília

      Keď hovoríme o vykúpení človeka, treba tu osobitne spomenúť Pannu Máriu, pretože popri Kristovi má v dejinách spásy veľmi dôležitú úlohu. Pekne to vystihuje aj pieseň vo sv. liturgii, kde o nej spievame, že je dôstojné zvelebovať ju, Bohorodičku, vždy blahoslavenú a nepoškvrnenú, a to ako Matku nášho Boha.
      Dnešný sviatok Zvestovanie Presvätej Bohorodičke patrí medzi najväčšie mariánske sviatky v cirkevnom roku. To zdôrazňuje aj tropár sviatku: „Dnes je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo. Boží Syn sa stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje Božiu milosť. Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: raduj sa, milostiplná, Pán s tebou.“
      Aby sme to dobre pochopili, je potrebné začať od začiatku. Boh stvoril človeka na svoj obraz a chcel z neho urobiť svojho priateľa a dôverníka. Človek v tejto skúške neobstal. Hriech prvých rodičov zbúral túto harmóniu medzi Bohom a človekom. Boh síce potrestal človeka, ale naveky ho nezavrhol. Povedal, že v plnosti času – v čase – ktorý uzná za vhodný, pošle Vykupiteľa, ktorý obnoví tento stav. A ak si to človek uvedomí a prijme ho, môže sa k Bohu – skrze Krista – vrátiť.
      Ľudstvo muselo dlho čakať na túto chvíľu. Pre uskutočnenie tohto zámeru si Boh vyvolil Máriu – dievča z Nazaretu. Akú obrovskú odvahu musela mať Mária, keď povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
      Sv. apoštol Pavol v Liste Galaťanom takto o nej napísal: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy...“ (Gal 4, 4). Preto sme vďační Panne Márii za jej súhlas k uskutočneniu tohto Božieho plánu spásy. Teda druhá Božská osoba, Boží Syn, Ježiš Kristus – pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba, vzal na seba ľudské telo skrze Svätého Ducha z Márie Panny. Trpel, bol za nás ukrižovaný, aby nás vykúpil a znovu nám otvoril cestu do Božieho kráľovstva. A Panna Mária, ako jeho matka, má na tom významnú úlohu.
      Takže znovu sme sa stali Božími deťmi a dostali sme možnosť bývať s nebeským Otcom v jeho kráľovstve. Aby sme však prišli do tohto nebeského príbytku, musíme sa o to pričiniť. Aby sme to pochopili, znázornime si to týmto príkladom:
      Jeden pán cestoval vlakom do hlavného mesta. Vo vlaku sedela s ním aj nejaká pani, ktorá podobne, ako on, tiež cestovala do hlavného mesta. Keď prišli na miesto, ten pán zašiel do hotela a dostal pekne zariadenú izbu.
      V hoteli ho oslovila táto pani z vlaku: „Ja nemôžem dostať izbu. Majú vraj všetko obsadené. Ako to, že vy ste izbu dostali?“
      Ten pán jej odpovedal, poslal telegram, že príde a takto si rezervoval izbu. Jeho meno bolo zapísané do knihy hostí, prv, než tam prišiel.
      Aplikácia tohto príkladu je jasná. Boh má vo svojich príbytkoch dosť miesta a pre každého. Tam sa však dostanú len tí, ktorí si dopredu rezervovali miesto. Presnejšie povedané, ktorým záležalo na tom, aby mohli bývať s nebeským Otcom.
       Keď sa Ježiš pri Poslednej večeri lúčil so svojimi apoštolmi, povedal aj tieto slová: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov“ (Jn 14, 2). Ak však chceme prísť do týchto jeho nebeských príbytkov, musíme si tam rezervovať miesto svojím životom. Tento veľký a svätý pôst, ktorý znovu prežívame, využime aj k tomu, aby sme nezišli z cesty, ktorá vedie do týchto nebeských príbytkov. O to prosme Pannu Máriu, Matku nášho Spasiteľa, aby nám v tom pomáhala.
12.06.2003 | Čítanosť(3129)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2838)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2807)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet