26.január 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    On je baránok, ktorý nevydal hlas; on je zabitý baránok; on sa narodil z Márie, krásnej ovečky; jeho vzali zo stáda a viedli na zabitie; večer sa obetoval a v noci ho pochovali. Na dreve ho nepolámali a pod zemou nepodľahol rozkladu. On vstal z mŕtvych a vzkriesil človeka z hlbokého hrobu.

~Meliton Sardský~

05.04.2006 - Miron
čítanosť2035 reakcie0
(Share 383 0)


Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

Homília

AI      Povrchnosť – vlastnosť, ktorú u druhých nevidíme radi. Rodičia sú nešťastní, keď ich dieťa je povrchné v učení, zamestnávateľ sa zlostí, keď vidí povrchnú prácu zamestnancov, mnohé vzťahy uschýnajú, keď jeden z partnerov alebo obaja podľahnú povrchnosti vo vzájomných citoch. Povrchnosť znamená, že človek neide do hĺbky, že sa neusiluje o dôslednosť a dokonalosť vo veciach, ktoré sa ho dotýkajú.
      Tragédiou je, ak sa povrchnosť objaví v duchovnom živote. Človek síce uznáva hodnoty náboženstva, neodporuje zjaveným pravdám, prichádza do chrámu a je účastný na všetkých tých bohatých formách liturgického života, ale to mu stačí. Neide do hĺbky. Je akoby bez ochoty vniknúť do tajomstva Boha i vlastného bytia aby tak mohol vyviesť závery pre ďalšie smerovanie svojho života. A to je tragédia.
KE      Veľkosť tejto tragédie naznačuje pohľad na zástup, ktorý vítal Ježiša Krista pri jeho vstupe do Jeruzalema.
DI      Mnohí z tohto zástupu boli svedkami, ako pred pár dňami Ježiš Kristus vzkriesil Lazára z mŕtvych. Správa o tomto zázraku sa istotne rýchlo rozšírila a tak sa k uvítaniu Spasiteľa pripojili aj tí, ktorými táto správa otriasla a vyvolala nádej, že toto je ten, ktorý sa postaví proti nepriateľom vyvoleného národa. a obnoví slávu Izraela. Takúto predstavu mali vtedajší ľudia o poslaní Mesiáša. Skutočné poslanie Mesiáša však nepoznali. Aj keď Ježiš Kristus tri roky ohlasoval radostnú zvesť a odhaľoval Božie dielo vykúpenia, mnohí ho nepochopili. Zabránila im v tom duchovná povrchnosť, ktorá im nedovolila zahĺbiť sa do Kristových slov a tak sa zmocniť ich posolstva. Preto, keď neskôr videli, že Ježiš Kristus nie je ten, ktorý by splnil ich predstavy o Mesiášovi, neváhali sa ho vzdať a dokonca kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ (Jn 19, 15).
      Nepoznali ho, nepochopili ho... Zabránilo im v tom povrchné vnímanie Božieho posolstva.
PAR      Aj keď cit pre spravodlivosť nám nabáda vyriecť ortieľ na týmto zástupom, predsa niečo nám v tom bráni. So zahanbením si uvedomujeme, že pričasto sa podobáme tomuto zástupu. Na jednej strane s radosťou oslavujeme svojho Spasiteľa počas sviatkov, na druhej strane sa ho vzdávame, odmietame v skutkoch a rozhodnutiach všedných dní. Preto sa neodvažujeme vyriecť ortieľ nad zástupom z evanjelia. A možno sa v nás v tejto chvíli rodí túžba nahradiť povrchnosť v duchovnom živote, za vnímavosť a chápavosť. Možno, že sa tejto túžby aj trošku ľakáme, lebo si myslíme, že nás volá na náročnú a namáhavú cestu. Zaiste, všetko dokonalejšie stojí nejakú tú námahu, ale nie až takú, aby sme sa naplnenia tejto túžby museli vzdať. Každopádne skúsme urobiť aspoň prvý krok. Aký? Priblíži nám ho otec Anton Hlinka vo svojom zážitku:
      Bolo to už dosť dávno. Vystupoval som s istým mladým Sicílčanom na Etnu. Trochu ma rušilo jeho nepretržité rozprávanie. Keď sme sa však dostali nad dvetisíc metrov, kam už nedoliehali zvuky zdola, hluk vzdialenej Katanie a nastalo ticho, zatíchol aj on. Potom, asi po desiatich minútach, ma prekvapil slovami: „Čudné, padre, chce sa mi modliť!“
      Ticho je zavše zázračným katalyzátorom duchovných zmien, napadlo mi. (MATEJE, A. H.: Ozvena Slova 1. Zagreb : Grafički zavod LOGOS, 1985, s. 337.)
MY      Myslím, že sme pochopili ako urobiť prvý krok na prekonanie povrchnosti v duchovnom živote. Skúsme v tieto posledné dni pred Veľkou nocou „vystúpiť do výšky“. Viete, že tým nemyslím žiaden blízky kopec či vrch. Mám na mysli taký výstup, ktorý nás vzdiali od starostí všedného života, ktorý nám otvorí priestor pre vnímanie a pochopenie seba samých. Nechajme sa v týchto svätých dňoch vyrušiť tichom a pokojom. Nechajme sa vyrušiť Božím hlasom.
      Ak sa odvážime k tomuto kroku, zaznamenáme duchovné zmeny rôznej intenzity, ktoré nám dajú hlbšie porozumieť Bohu i sebe samým. A to je začiatok cesty od povrchnosti k dokonalosti vo viere. Je to začiatok cesty k radostnému životu, pre ktorý Boh nie je pozlátko na sviatočné dni, ale stredobodom bytia, od ktorého sa všetko odvíja.
ADE      Nie je dôležité, aby v nasledujúcich dňoch bolo doma všetko dôkladne upratané. Nie je dôležité, aby boli pripravené všetky tradičné dobroty na sviatočný stôl. Nie sú dôležité všetky tie drobnosti, za ktorými sa zvyčajne pred sviatkami naháňame. Je však dôležité náležite sa pripraviť, aby sme neznehodnotili nadchádzajúcu Veľkú noc svojou duchovnou povrchnosťou.

      Inšpirácie: Jn 12, 1-18
      Archív: Kvetná nedeľa

12.06.2003 | Čítanosť(2508)
Jn 12, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2295)
Jn 12, 12-19
12.06.2003 | Čítanosť(2222)
Jn 12, 20-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet