11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak sa objaví vo svete skrze človeka trocha viac lásky a dobra, trocha viac svetla a pravdy, mal život zmysel.

~Alfréd Delp ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1684 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

Homília

      V 17. storočí žila vo Francúzsku zbožná slúžka Armella, ktorá zomrela v chýre svätosti. Bola chudobná a nevedela ani čítať. Zato však bola tak veľmi všímavá, že vedela čítať z knihy Božej prírody. Zo všetkého si vzala poučenie. Napr. pri mlátení pšenice pozorovala, ako sa pšenica oddeľovala od pliev. Povedala, že tak podobne budú pri Poslednom súde oddelení dobrí od zlých.
      Dnešný príbeh z evanjelia nám popisuje tento Posledný súd nad ľudstvom. Bude na konci sveta. „Odhalí až do posledných dôsledkov, čo dobré každý urobil alebo zanedbal urobiť počas svojho pozemského života“ (KKC, 1039). A všimli sme si Kristove otázky? Čoho sa týkajú? Všetky do jedného sa týkajú nášho pomeru k blížnemu. „Náš Pán nás upozorňuje na to, že budeme od neho odlúčení, ak nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách chudobným a maličkým, ktorí sú jeho bratmi“ (KKC, 1033). Posledný súd teda rozhodne o našom osude podľa toho, ako sme sa správali k hladným, chorým, trpiacim. Kto bol zlý za svojho života k blížnemu, pochodí zle, pretože ho Boh neuzná za svoje dieťa a vylúči ho zo spoločnosti Božích detí. Kto však blížneho miloval, toho Boh odmení večnou radosťou v nebi.
      Z evanjelia sme tiež počuli, že na Poslednom súde Boh dobrých odmení, zlých potrestá. A povedal to veľmi názorne. Dobrých postaví sprava, aby zaujali kráľovstvo, ktoré je im pripravené od stvorenia sveta (Mt 25, 34). Zlým, postaveným zľava, bude patriť večné zatratenie, ktoré je pripravené diablovi a jeho anjelom (Mt 25, 41). Pre tých sprava nastane nový život v radosti v nebi, pre zlých večné utrpenie v pekle. „Všetko, čo robia zlí, sa zaznamenáva, a oni o tom nevedia. Keď príde viditeľne náš Boh, nebude mlčať“ (sv. Augustín; porov. KKC, 1039). To je myšlienka, ktorú si nemôžeme nevšimnúť.
      Páter Ábel rozpráva príhodu, ktorú zažil v Halle, v Tirolsku, kde bol navštíviť ústav pre choromyseľných. Riaditeľ ho zaviedol do veľkej miestnosti, kde v rohu zbadal sedieť veľmi pekné dievča, ktoré vyšívalo oltárnu plachtu. Pristúpil k nej a pýtal sa, pre ktorý kostol vyšíva tú plachtu. Dievča mlčalo a neodpovedalo. Keď ani na ďalšie slová neodpovedalo, páter hlboko dojatý osudom úbohých, odišiel. Vonku mu riaditeľ ústavu povedal, že to dievča bolo zasnúbené a malo mať svadbu. Pred svadbou išla navštíviť svojho ženícha, ale ten stál na schodoch svojho domu a povedal jej: „Preč odo mňa! Nechcem ťa už viac vidieť!“ A vyhnal ju. Dievča sa z toho zbláznilo.
      Bolesť zo zavrhnutia je hrozná. Neporovnateľná je však s bolesťou duše, ktorá bude zavrhnutá od samého Boha: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa...“ (Mt 25, 41).
      V životopise blahoslaveného Viliama Aiselína čítame, že keď raz počúval kázeň o Poslednom súde, rozplakal sa. Na otázku predstaveného, prečo plače, odpovedal: „Bojím sa Božieho súdu.” Predstavený mu povedal, že táto dôležitá pravda nie je nám zjavená preto, aby nám naháňala strach, ale aby nás povzbudila k spravodlivému životu.
      Obraz Posledného súdu nám chce ukázať, že pre spravodlivého človeka nastane nový, večný a radostný život v Božom kráľovstve... O tom sv. apoštol Pavol napísal: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9). Ale večné trápenie pripravil tým, ktorí nečinia dobre. Táto Bohom zjavená pravda nebola nám zjavená, aby nám naháňala strach, ale aby nás povzbudzovala k dobrému a spravodlivému životu.


12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(3057)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2996)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet