11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tam, kde jestvuje láska k spravodlivosti, kde sa rešpektuje hodnota ľudskej osobnosti, kde sa nehľadá len vlastný záujem či úžitok – ale uprednostňuje sa služba Bohu a blížnym -, tam sa objaví aj pokoj.

~A. del Portillo ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1565 reakcie0
(Share 294 0)


Téma: 1. pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

Homília

Vstúpili sme do obdobia svätého pôstu. Ani sme sa nenazdali, už máme za sebou jeden
týždeň. A ani sa nenazdáme, tak prejde celé štyridsaťdňové pôstne obdobie a príde deň slávneho vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je tak každý rok neopísateľný a neopakovateľný.
      Čo je však podstatou každého pôstneho obdobia, ktorý rok čo rok prežívame so svätou Cirkvou?... V nedeľu pred vstupom doň spievame na večierni: „Zažiarila tvoja milosť, Pane, vzišlo svetlo našich duší, nastal príhodný čas. Priblížila sa pôstna doba. Odhoďme skutky temnosti. Oblečme si výzbroj pravdy, aby sme šťastne prekonali cestu pôstnou púšťou a tak došli k slávnemu vzkrieseniu Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť naše duše.“ (Na stichovnach).
      Týmito slovami nám Cirkev pripomína, že pre nás kresťanov nastal príhodný čas, aby sme sa viac ako inokedy v roku, zamysleli, prečo sme na svete. Aby sme sa zamysleli nad svojím poslaním, nad svojím cieľom, ktorý pre nás kresťanov je len jediný - večný život v nebi.
      Keď zomieral anglický kráľ Henrich VIII., ležiac na smrteľnej posteli údajne zvolal: „Všetko je preč: koruna, život i duša.“ Naozaj, ak nezískame nebo, večný život - všetko je preč.
      Od tohto svojho večného cieľa sa občas všetci vzďaľujeme... Videli sme to z podobenstva o márnotratnom synovi... Každý z nás sa občas vzdiali z otcovského domu. A bez rodičov si občas čo-to dovolíme... Poučení však z obrátenia márnotratného syna a jeho návratu k otcovi, je i pre nás toto pôstne obdobie príležitosťou - „príhodným časom“ vrátiť sa z cesty, ak sa nezhoduje so životom kresťana, a s cieľom, pre ktorý sme stvorení...
      V dnešnom čítaní zo sv. evanjelia 1. pôstnej nedele sme počuli o tom, ako apoštoli privádzali jeden druhého ku Kristovi a s radosťou hovorili: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta“ (Jn 1, 45). Kiežby sme aj my po prekonaní tohto pôstneho obdobia, ktorý je nám daný pre naše zmierenie s Bohom, mohli tiež s radosťou povedať, že sme našli nášho Boha a Spasiteľa, od ktorého sa často vzďaľujeme a na ktorého zabúdame svojimi slabosťami a hriechmi.
      Iste sme už neraz počuli i čítali o cestách Svätého Otca Jána Pavla II. do rôznych končín sveta. Aj to, ako sa k nemu tlačia veľké zástupy, aby sa aspoň na chvíľku mohli pozerať na tú neobyčajnú a nie každodennú osobnosť. Jedni to robia s veľkou vierou, vidiac v ňom Kristovho zástupcu, iní zasa s obdivom, vidiac v ňom dobrotu a lásku k človekovi. A iných zasa vedie čistá ľudská zvedavosť... Odhliadnuc od pohnútok, ktoré povzbudzujú účastníkov stretnúť sa so Svätým Otcom, jedno je isté: všetci hľadajú akýsi zážitok.
      Zdá sa, že aj apoštoli, ktorí zanechali všetko a šli za Kristom, tiež hľadali niečo, za čím túžili... Ježiš pochválil toto ich hľadanie a potvrdil, že nastúpili na dobrú cestu. Preto sa môžu považovať za šťastných ľudí. Za všetkých tých sa vyjadril apoštol Peter slovami: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 68-69). Je to naozaj krásne Petrovo vyznanie, ktorý hovoril aj v mene ostatných apoštolov. Uverili, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prináša slová večného života.
      Ak sme sa aj my vzdialili od Krista svojimi slabosťami a hriechmi, od života podľa viery, máme tu znovu pôstny čas, ktorý je pre nás naozaj najpríhodnejším časom, aby sme sa vrátili k nášmu Bohu a Spasiteľovi. Je to tiež čas veľkej duchovnej obnovy, aby sme si uvedomili, akú veľkú hodnotu má naša duša, keď za ňu trpel a zomrel sám Boží Syn. Ak si to uvedomíme, potom obdobie svätého pôstu bude pre nás i tohto roku dobre prežité a spásne.


12.06.2003 | Čítanosť(3516)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(3433)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(2601)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet