11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Problém života spočíva v podstate v ostrom, nepochopiteľnom a bolestnom vedomí protikladu, ktorý jestvuje medzi tým životom, po ktorom človek túži a tým životom, ktorý žije. To je to, čím sa človek líši od zvieraťa, že práve život je pre neho problémom. Možno povedať, že v ten deň sa stáva naozaj človek človekom, keď sa mu vynorí tento problém.

~L. Sullerot ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1488 reakcie0
(Share 310 0)


Téma: Nedeľa o márnotratnom synovi / Lk 15, 11-32

Homília

      Jeden mladý duchovný bol poslaný k väzňom do väznice, aby im ohlasoval Božie slovo. Celé dni premýšľal, čo a ako sa im má prihovoriť, aby jeho slová mohli dojať ich tvrdé srdcia. Keď vstúpil do miestnosti, pri pohľade na ich studené a posmešné tváre bol zhrozený. So strachom, ale tiež aj s dôverou v Boha vystupoval na vyvýšené pódium. Na schodíkoch sa však potkol a spadol. Väzni burácali smiechom. Mladý kňaz sa zahanbil. Rýchlo však vstal, usmial sa na prítomných a povedal: „Chlapci, preto som k vám prišiel. Chcel som vám ukázať, že človek môže vstať, aj keď padol.“ V miestnosti sa už nikto nesmial. Všetci sa zamysleli nad týmito jeho slovami a potom pozorne počúvali Božie slovo, ktoré im zvestoval.
      Podobenstvo o márnotratnom synovi, podľa ktorého má názov aj dnešná nedeľa, má v sebe rovnakú myšlienku. Nik z nás, nech by bol akokoľvek hriešny, nie je u Boha odpísaný, ak si to uvedomí a obráti sa. Tak hovorí aj príslovie: „Nie je hanba padnúť; hanbou je ostať ležať.“
      Pozrite, keď Kain zabil svojho brata Ábela, prišli výčitky svedomia. Kain uteká pred Božím dohľadom cez hory a doly. Všade, kde sa obráti, vidí, že sa Boh naňho pozerá. Snaží sa ukryť pred Božím zrakom a túži byť hoci aj zaživa pochovaný. To robia výčitky svedomia, ktoré ho stále a všade prenasledujú.
      Boh však nie je policajt, ktorý nás všade prenasleduje. Ak nám naše chyby pripomína, je to preto, aby sme sa mohli vrátiť, aby nás pohol k ľútosti, ktorá prináša odpustenie.
      Márnotratný syn z podobenstva spoznal nesprávnosť svojho skutku. Bol hlboko zasiahnutý výčitkami svedomia a svoju vinu mal stále pred sebou. Jeho práca, oblečenie, jedlo - to všetko mu pripomínalo, čím sa previnil voči svojmu otcovi. Svoj hriešny stav však nerieši útekom pred výčitkami, ale ľútosťou, ktorá ho vedie k návratu domov a k vyznaniu svojej viny pred otcom. Práve táto ľútosť ho nakoniec oslobodzuje od viny a vracia mu predošlú spokojnosť a dôstojnosť.
      Svetoznámy psychiater Carl Gustav Jung raz vyhlásil: „Doteraz sa v mojej praxi ešte neobjavil ani jeden katolík, ktorý sa pravidelne spovedal.“
      My vieme dobre prečo. Katolík má k dispozícii božský prostriedok na vyriešenie problému viny. Je to svätá spoveď. Kto sa dobre vyspovedá, teda kto si uvedomí svoju vinu, oľutuje, vyzná a chce sa napraviť, tomu sa viny odpúšťajú a obnovuje sa harmónia medzi ním a Bohom.
      Novinár John Haffer v roku 1957 dostal povolenie rozprávať sa so sestrou Luciou, ktorej sa v roku 1917 zjavila Panna Mária vo Fatime. V prvom rade jej položil otázku: „Je modlitba ruženca hlavným odporúčaním Panny Márie?“ „Nie“, odpovedala Panna Mária. „Čo teda?“ „Pokánie“, povedala. A pod pokáním rozumela verné plnenie si svojich povinnosti. Aj ruženec je dôležitý, ale len keď si plníme svoje povinností.
      Známy televízny kazateľ Fulton Sheen raz povedal: „Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“
      Nuž ak nám Cirkev v tomto prípravnom období pred veľkým pôstom dáva čítať podobenstvo o márnotratnom synovi, akoby tým chcela povedať: Ak sme vedeli nasledovať tohto mladšieho syna odchodom od Otca, nasledujme ho aj v ľútosti a v návrate do otcovského domu. Veľký, svätý pôst, ktorý onedlho nastane, je nám dobrou príležitosťou, aby sme obnovili svoj vzťah k Bohu. Ak si to aj tohto roku uvedomíme, potom budeme s radosťou prežívať aj jeho slávne vzkriesenie.


12.06.2003 | Čítanosť(2802)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(2212)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet