11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nič nemôže byť také mocné, železné, aby nemohlo byť premožené ohňom lásky.”

~SV. AUGUSTÍN ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1928 reakcie0
(Share 327 0)


Téma: 2. pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

Homília

Koľkokrát sme počuli sťažovať sa: Len keby toho zdravia bolo viac... Naozaj, zdravie patrí medzi najvzácnejšie dary, ktorým sa môžeme tešiť na tejto zemi. Preto s porozumením počúvame z evanjelia udalosť, ktorú nám zapísal sv. Marek.
Spasiteľ raz prišiel znova do Kafarnauma a jeho príchod spôsobil rozruch a záujem všetkých obyvateľov mesta. Bola to výnimočná príležitosť stretnúť sa s Učiteľom, o ktorom už toľko počuli. Zvlášť chorí a trpiaci vkladali do neho veľkú nádej. Ježiš vošiel do jedného domu a tam učil. Dom sa čoskoro naplnil ľuďmi. Boli tam aj zákonníci a farizeji. Tu ich náhle vyruší príchod ľudí, ktorí s posteľou prinášajú chorého. Chcú s ním až k Ježišovi, ale pre veľký zástup sa k nemu nemôžu dostať. Odkryli strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.
Keď to počujeme, musíme obdivovať ich veľkú vieru, ale i túžbu za každú cenu dostať sa ku Kristovi. Tu by sme sa mohli zastaviť a položiť si otázku: Ako je to s našou vierou a túžbou prísť ku Kristovi? Povedzme si to aj takto: Sme ochotní nechať všetko - naše záľuby, dobrý film v televízii... - a prísť v nedeľu do chrámu? Ku Kristovi, prítomnému v našich chrámoch v Najsvätejšej Eucharistii?
Títo ľudia sa chceli s chorým dostať ku Kristovi za každú cenu. Verili, že Kristus je Bohom a že môže vyliečiť každého. Ježiš odmeňuje ich vieru tým, že odpúšťa chorému hriechy. Niektorí zákonníci začali šomrať. Čakali, že ten, do ktorého vkladali toľkú nádej, vylieči chorého, a ten bude môcť chodiť. Ale on odpúšťa hriechy! Ježiš, vidiac ich nespokojnosť, povedal chorému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ (Mk 2, 11). Chorý naozaj vstal, vzal lôžko, na ktorom ho priniesli a pred očami všetkých odišiel zdravý domov. Tí, čo to videli, povedali: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“ (Mk 2, 12b).
Tento príbeh nám chce jasne povedať, že príčinou mnohého nešťastia, utrpenia a bolesti je hriech. Po páde človeka do hriechu v rajskej záhrade už nikdy nebude na zemi dobre. Bolesť, trápenie, ťažká práca - to je výsledok hriechu... I dnes všetky tieto nešťastia, tragédie, bolesti, choroby - sú príčinou, že človek má nečisté svedomie, že má narušenú prirodzenosť.
Pýtajme sa lekárov, psychiatrov, psychológov, ktorí liečia duševné choroby. Povedia nám, že príčinou mnohých chorôb je nepokoj duše, ktorý má veľký vplyv na ľudský organizmus. Ten však, kto je vyrovnaný a pripravený na všetko, ľahšie znáša každý nezdar v živote. Preto by aj dnes mal človek liečiť najprv svoju dušu, a potom telo. Už aj preto, že nech je už človek zdravý alebo chorý, raz predsa zomrie. Keď však zomrie chorá duša, zahynie naveky. Kristove slová preto vždy znejú veľmi varovne: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26).
Spisovateľka Žofia Kossaková vo svojej knihe Z pekla v jeden kapitole rozjíma nad hromadou ľudských tiel, obvyklým obrazom dňa v koncentračnom tábore.
Ešte donedávna to boli mladé dievčatá, ženy, matky, v rozkvete síl; telá šľachtené, pestované, športované, telá z tzv. lepšej spoločnosti. Teraz sú hodené ako hromada smetia, čakajúce na odvoz k spáleniu. Ešte donedávna si zakladali na svojom pôvabe, mnohé odmietali deti, aby im to neubralo na kráse. Poznali všelijaký kozmetický prostriedok, a teraz tu ležia ponížené, zhanobené. Tak telá, ale čo ich duše? Pýta sa v duchu: Starali sa aspoň niekedy o krásu svojej duše?
Dnes sme z evanjelia počuli, aké dôležité je mať nielen zdravé telo, ale najmä zdravú dušu. Človek zomrie, či je už zdravý alebo chorý. Taký je Boží zákon. Keď však zomrie chorá duša, aký bude jej osud? A ako často sa staráme o telo, a ako o dušu! Ak sme to ešte dostatočne nepochopili, pripomeňme si Kristove slová: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 16, 26).


04.02.2008 | Čítanosť(5189)
Téma: 1. pôstna nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(2162)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(2091)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1844)
Téma: Pôst
12.06.2003 | Čítanosť(3237)
Mk 2, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(3213)
Mk 2, 18-28
12.06.2003 | Čítanosť(2860)
Mk 2, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet