11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Svätá omša pre mňa znamená posvätné splynutie s Ježišom. Ja nehodný trpím všetko to, čo pretrpel Ježiš, ktorý mi milostivo dovolil podieľať sa na jeho nádhernom diele ľudského vykúpenia.”


~SV. PÁTER PIO~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1540 reakcie0
(Share 377 2)


Téma: 4. pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

Homília

Vstúpili sme už do druhej polovice pôstneho obdobia, ktorého cieľom je dobre sa pripraviť k veľkonočným sviatkom. Ako kresťania dobre vieme, že na veľkonočné sviatky Boží Syn nielen trpel a zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych. Tým nám otvoril cestu do nebeskej slávy, kam nás predišiel a kde nás očakáva. Aby sme tam prišli, musíme sa na to pripraviť. Pôstne obdobie, ktoré každý rok prežívame s Cirkvou, dáva nám k tomu príležitosť. Aj toto tohtoročné je príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad sebou a robili pokánie. Tak, ako nám to pripomína Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15).
K tomuto obráteniu a pokániu nás vyzýva aj svätá Cirkev slovami tejto nedele: „Teraz nastal čas práce. Súd je už predo dverami. Začnime prísny pôst. Obetujme Bohu svoje almužny a v kajúcich slzách volajme: Viac je našich hriechov ako piesku morského. Ale ty, náš Stvoriteľ, ich odstráň.“ (Tropár 2. Pôstnej nedele).
Na malej večierni sa v pôste v tzv. Poklonách modlíme: „Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebovaný na veky vekov.“
Tu je tá podstatná pravda, ktorú máme pochopiť všetci i v tomto pôste. Cirkev nás vyzýva, aby sme všetci v kajúcich slzách plakali nad svojimi hriechmi, lebo je ich toľko, ako piesku v mori. A modlitba sv. Efréma Sýrskeho nás vyzýva, aby sme neposudzovali hriechy svojho blížneho, ale svoje vlastné: „Pane, daj mi milosť, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval hriechy svojho brata.“
Toto je cieľom aj tohto pôstneho obdobia ak chceme, aby sme ho dobre prežili a pripravili sa na veľkonočné sviatky. Máme rozjímať o utrpení Božieho Syna, ktoré musel vytrpieť pre nás a pre naše hriechy. Takto si to máme uvedomovať, čím sme sa my sami voči nemu prehrešili.
Keď Boží Syn kráčal s krížom ulicami Jeruzalema, stretol na ceste aj plačúce ženy, ktoré zalamovali rukami a plakali nad jeho utrpením. „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23, 28). Boží Syn aj dnes takto volá, ako to máme vyjadrené aj v našej pôstnej piesni: Oj neplačte nado mnoju, ale plačte nad soboju.
Istý pán stál dlho pred chrámom. Ktosi ho upozornil, prečo nejde do chrámu, veď Pán Boh mu už dávno odpustil. On ale povedal: „Pán Boh áno, ale tí, čo sú v chráme, nie!“
Takí sme my ľudia! Sliedime za každým, čo robí, kde chodí, a pritom nepozeráme na svoje cesty. Všetci potrebujeme odpustenie, hoci každý v inom. Či si myslíme, že sme najlepší a svätí? Že nepotrebujeme ani pokánie, ani odpustenie?
Pred časom vyšla na západe kniha spisovateľa iránskeho pôvodu S. Rusdieho Satanské verše. Najvyšší iránsky predstavený Chomejní vyriekol nad ním ortieľ smrti. Od tejto chvíle sa musí tento spisovateľ už roky skrývať, pretože každý moslim by považoval za česť, keby ho mohol zabiť.
Sväté písmo nám však hovorí, že pomstu a odplatu treba prenechať na Boha. On je strážcom spravodlivého poriadku. Tak čítame už v Starom zákone (porov. Dt 32, 35). Pripomína nám to aj sv. Pavol (porov. Rim 12, 19).
Starému pustovníkovi Pimenovi Veľkému položili rehoľní bratia otázku: „Keď vidím hriechy môjho brata, mám ich zakryť?“ Pimen odpovedal: „Keď zakryjeme hriechy nášho blížneho, aj Boh zakryje naše hriechy.“
Vráťme sa preto k úvodným myšlienkam, ktoré sme si povedali a uvažujme nad sebou v tomto pôstnom čase: „Viac je našich hriechov ako piesku morského... Daj nám, Pane, milosť, aby sme poznali svoje hriechy a neodsudzovali svojho blížneho, lebo ty si požehnaný naveky.“12.06.2003 | Čítanosť(3478)
Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2848)
Mk 9, 38-50
12.06.2003 | Čítanosť(2662)
Mk 9, 2-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet