13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Duchovná útecha niekedy býva predzvesťou nebezpečenstva pre dušu.”

~SV. FILIP NERI ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2171 reakcie0
(Share 424 0)


Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

Homília

V posledných dňoch pôstneho obdobia s hlbokým dojatím počúvame tie state z evanjelia, ktoré opisujú Kristovo umučenie. Dnes, na Kvetnú nedeľu nám Božie slovo opisuje jeho slávnostný vstup do Jeruzalema, teda do mesta, kde mal dokonať vykupiteľské dielo. A tak sme sa v duchu pripojili k tým zástupom, ktoré s ratolesťami vítali Ježiša Krista ako svojho kráľa: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ (Jn 12, 13).
Je zaujímavé zamyslieť sa nad touto udalosťou, pretože Spasiteľ počas svojho pozemského života sa nikdy nedal oslavovať a nikdy nehľadal svoju slávu. Po zázračnom rozmnožení chleba na púšti ho chceli zvoliť za kráľa. On však odišiel do samoty. Keď uzdravil chorých, povedal im, aby o tom nikomu nehovorili. Aj pri premenení na hore Tábor, keď apoštolom na chvíľu ukázal svoju nebeskú slávu, povedal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 9).
Teraz však na Kvetnú nedeľu dovolil, aby ho zástupy oslavovali. Bola to Božia vôľa. Spasiteľ musel trpieť až do konca. Preto aj keď ho zástupy vítali a volali na slávu, o niekoľko dní namiesto palmových ratolestí dali mu do rúk trstinu. V Jánovom evanjeliu čítame, že Spasiteľ vtedy na Kvetnú nedeľu povedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.“ (Jn 12, 23). Ba zdôrazňuje, že z neba zaznel hlas nebeského Otca, ten istý, čo pri jeho krste alebo premenení: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ (Jn 12, 28). Zástupy, ktoré tam stáli, počuli, že pri týchto slovách zahrmelo (porov. Jn 12, 29).
A tak teda všetko, čo sa stalo i na Kvetnú nedeľu, stalo sa, aby sa splnili slová Písma (porov. Lk 24, 44-46).
Sv. evanjelista Matúš, ktorý nám tiež zapísal tento Kristov slávnostný vchod do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu, poznamenáva, že túto oslavu mu pripravili predovšetkým deti. Ba hovorí, že ho sprevádzali až do chrámu a aj tam mu volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“ (Mt 21, 15). Preto sa veľkňazi a zákonníci okolo neho zhromaždili a s hnevom hovorili: „Počuješ, čo títo hovoria?“ (Mt 21, 16a). Áno, počujem, povedal Spasiteľ, ale či ste nikdy nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu?“ (Mt 21, 16b).
Akosi v každej dobe sme svedkami toho, že mladí ľudia, deti a mládež, si skôr nachádzajú cestu k Bohu než dospelí. To preto, že nie sú zaťažení komplexmi a majú taký jednoduchý, úprimný vzťah k Bohu, že neraz je to dojímavé. Pozrime sa len na udalosť, keď k Spasiteľovi prichádzali deti so svojimi matkami a dospelí im v tom bránili. On vtedy povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14). Podobne aj na Kvetnú nedeľu dospelých mrzelo, že nasledujú Krista až do chrámu a volajú mu na slávu (porov. Mt 21, 15). Tieto deti tam neboli pre zábavu, ale preto, že cítili, že ich Kristus má rád.
Prenesme sa však od Kvetnej nedele na Veľký piatok! Ani jedno z tých detí, ktoré na Kvetnú nedeľu volali „Hosanna!“, nepripojilo sa na Veľký piatok k tým, ktorí volali „Ukrižuj ho!“ Niektoré z nich ho videli kráčať ulicami Jeruzalema s krížom na pleciach a iste plakali. Preto aj maliari, ktorí maľujú malé deti ako sprevádzajú svoje matky, ktoré sa stretávajú s trpiacim Kristom, maľujú ich ako smutné a uplakané.
Hádam aj z toho dôvodu je už niekoľko rokov z rozhodnutia Svätého Otca Jána Pavla II. na Kvetnú nedeľu tzv. Deň mladých, Deň kresťanskej mládeže. Cirkev vidí, že v mladých je budúcnosť, tým aj budúcnosť Cirkvi. V každom biskupskom sídle je v tento deň zhromaždenie mládeže okolo svojho biskupa na spôsob tých mladých z Kvetnej nedele z evanjelia. Doslova, ako to povedal Spasiteľ, že z úst týchto nevinných deti si aj Kristus pripravil slávu.
Ak si dnes pripomíname Kristov vchod na Kvetnú nedeľu do Jeruzalema a tiež držíme v rukách zelené ratolesti, majme zmýšľanie tých jeruzalemských detí: úprimné a nefalšované. A majúc tiež na pamäti Kristove slová ako nám ich zapísal sv. Matúš: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 3).


12.06.2003 | Čítanosť(2493)
Jn 12, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2288)
Jn 12, 12-19
12.06.2003 | Čítanosť(2211)
Jn 12, 20-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet