11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Sirotou nie je ten, kto stratil otca a matku, ale kto nemiloval.”

~FRIEDRICH RÜCKERT~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1767 reakcie0
(Share 376 0)


Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

Homília

Keď sa Ježiš na svojej poslednej ceste do Jeruzalema priblížil k mestu, poslal svojich učeníkov do neďalekej dediny, aby odviazali oslicu a osliatko a priviedli ich k nemu. Učeníci sa ale pýtali: Čo nám ale povedia ľudia? Podľa sv. Matúša Pán im povedal: „Keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: «Pán ich potrebuje».“ (Mt 21, 3). Učeníci tak urobili. Ježiš sa posadil na osliatko a s veľkou slávou vošiel do Jeruzalema. Všetci ľudia boli vzrušení a pýtali sa: „Kto je to?“ (Mt 21, 10). Zo zástupov dostali odpoveď: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“ (Mt 21, 11).
Čo hovoria dnes tieto slová a táto udalosť z evanjelia nám?
Ak aj nás niekto pošle či povolá Boh, nedajme sa odradiť. Nedajme na to, čo budú hovoriť ľudia. Keby sme na to dali, nemohli by sme splniť svoje poslanie v Božom pláne. Aj učeníci by nepriviedli osliatko, keby sa báli.
Slová „Pán ich potrebuje“ (Pán nás posiela) - to je naše svedectvo, ktoré máme vydávať svetu, ako to povedal Ježiš pri svojom nanebovstúpení: „Dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme... a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8). To je dôkaz, že na svete nie sme sami, nie sme závislí od tohto sveta, ani sa nechceme ním ovládať (manipulovať). Je to vlastne hľadanie Božieho kráľovstva už na tomto svete. Chceme urobiť všetko preto, aby Pán Ježiš mohol vojsť do našich sŕdc. Možno prídu aj skúšky a utrpenie, ale Kristus bude s nami. Lenže za svojím presvedčením musíme stáť a nesmieme podliehať náladám ako židovský národ. Na Kvetnú nedeľu volal „Hosanna!“ a vo Veľký piatok „Ukrižuj ho!“
V roku 1969 v istom mohamedánskom chráme v Kašmíre uchovávali ako vzácnu relikviu fúz z brady Mohameda. Naraz sa zistilo, že táto relikvia sa stratila. Všeobecne podozrievali budhistov, že ju mohamedánom ukradli. Mohamedáni boli takí urazení, že ich vyšlo do ulíc 140 tisíc a kričali, že sú ochotní obetovať svoje životy vo svätej vojne proti budhistom. Až keď sa táto relikvia vrátila, nastalo utíšenie medzi mohamedánmi.
Títo ľudia veria v svojho proroka a nielen vyznávajú o ňom, že je najvyšší boží prorok, ale sú ochotní za neho položiť aj svoj život.
Od nás sa dnes nežiada položiť za Krista svoj život. Žiada sa však, aby sme svoj život nasmerovali podľa neho k nebeskému Otcovi a svedčili o ňom všade tam, kde nás postavil Boh. Každý z nás má byť apoštolom v prostredí, kde žije. Máme šíriť a hovoriť okolo seba túto pravdu o Bohu, aj keď je mnohým nepríjemná.
V Pastierskom liste biskupov Slovenska, ktorý sa v roku 1993 čítal v našich chrámoch v Štvrtú pôstnu nedeľu, sme o. i. počuli slová: „Kresťan musí zásadne vždy odsúdiť každé zlo. Keď treba, tak verejne a nahlas, a to aj s rizikom nejakej vlastnej ujmy.“ Vo svete bude vždy rôznosť názorov a zmýšľania, Kristus bude vždy tým znamením, „ktorému budú odporovať“ (Lk 2, 34). Kresťan musí však vedieť, kde je jeho miesto, povedať pravdu, aj keď bude pre mnohých nepríjemná.
Z minulosti je z našich televíznych obrazoviek dobre známa osobnosť dr. Jiřího Mrázka, CSc. Bol to pracovník Čs. akadémie vied, ktorý komentoval kozmické lety sovietskych kozmonautov. Zomrel ako 55-ročný. Pred svojou smrťou povedal: „Prosím, povedzte ľuďom, nech vedia, že veľká neznáma sila, ktorú som tušil na dne ľudského poznania, nebola pre mňa nikdy nejakou fyzikálnou veličinou, ale bola pre mňa vždy Osobou... Povedzte to všetkým ľuďom, ktorí ma poznali. Tridsať rokov som sa modlil krížovú cestu, aby ma Kristus posilnil na ceste k Bohu...“
Za správnu predstavu o Bohu sa nikto nemusí hanbiť. Hanbí sa len ten, čo nemá čisté srdce.
V roku 1962 obletel Jurij Gagarin zemeguľu. Po návrate z vesmíru cestoval z jedného mesta do druhého a všade hovoril: „Boha som tam hore nevidel.“ Jedno dievča z Götteborgu mu napísalo list. List bol krátky a obsahoval tento text: „Drahý kozmonaut Gagarin. Dozvedám sa, že ste leteli v kozmickom priestore, a ako hovoríte, Boha ste tam nevideli. Pane, rada by som sa vás spýtala: Máte čisté srdce?“
Toto dievča zrejme dobre poznalo Kristove slová z jeho Reči na vrchu: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8).
Uvedomme si, že Ježiš Kristus je ten, okolo ktorého sa točí nielen dnešný svet, ale i celý náš život. Kvetná nedeľa nám pripomína, že sa v každej dobe nájdu ľudia, ktorí budú volať „Hosanna!“ alebo „Ukrižuj ho!“ Ale Krista pochopia a prijmú len tí, čo majú čisté srdce.


12.06.2003 | Čítanosť(2544)
Jn 12, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2298)
Jn 12, 12-19
12.06.2003 | Čítanosť(2240)
Jn 12, 20-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet