11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.”

~ALBINO LUCIANI~

21.07.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1485 reakcie0
(Share 323 0)


Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (Lk,1,39-56) / Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi.

Homília

AI: Bratia a sestry! Predstavme si obraz ako matka drží vo svojich rukách dieťa. Dieťa prežíva veľkú radosť, že má matku. Matka je pre dieťa istým útočišťom keď sa cíti osamelé, Každý z nás by si mal vážiť svojich rodičov. Vážiť si ich predovšetkým, lebo nám darovali život. On nám majú dávať isté hodnoty.
KE: Aj v živote Panny Márie boli tak isto hodnoty, ktoré vytvorila svojím osobným prispením. Takými to môžeme nazvať predovšetkým jej ochotu plniť Božiu vôľu a láskavú starostlivosť, ktorú dávala svojmu synovi. O týchto hodnotách sme mali možnosť počuť aj v dnešnom chválospeve, predovšetkým v slovách: „lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“ (Lk 1,48-50).
DI: Je to chválospev v ktorom Panna Mária ďakuje Boha a chváli Boha za ^pjeho Veľké činy. Preto jej nanebovzatie môžeme vnímať v týchto rovinách.
Máriine nanebovzatie je darom Boha pre Otca. Panna Mária to vyjadrila slovami pred Alžbetou:“ lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Boh si ju vybral za matku a priviedol ju do Božej slávy. Lebo len Láska Božia je silnejšia ako smrť. Aj v našom živote Boh môže urobiť veľké veci. Môže zmeniť náš život, môže zmeniť naše postoje a názory. Iba vtedy Boh dokáže nás zmeniť a urobiť veľké veci ak mu úplne dôverujeme. Takýmto príkladom je život veľmi známeho učiteľa Cirkvi svätého Augustína. On žil veľmi veľa rokov bez Boha a prenasledoval Boha. Veľké vnútorne pohnutie sa skončilo prívalom sĺz ako hovorí sám svätý Augustín vo svojom známom filozofickom diele vyznania. „ a tu zrazu počul zo susedného domu detský hlas, ktorý spevavým tónom často opakoval slová: „vezmi a čítaj! Vezmi a čítaj!“ Keďže Augustín pred tým nikdy nepočul tieto slová ani takýto hlas a spev, pokladal to za Božiu výzvu. Otvoril listy apoštola Pavla, ktoré mal v záhrade. Oči mu padli na miesto, kde apoštol píše: „ Žime poctivo ako vo dnes, a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v smilstvách a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti. Oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o svoje telo s jeho žiadosťami. Augustín pokladal tieto slov za jasný boží pokyn a za program svojho ďalšieho života. Zápas s minulosťou skončil.

Túto zmenu tiež spôsobila aj modlitba jeho matky svätej Moniky, ktorá sa modlila za obrátenie svojho syna. Boh mu urobil veľké veci. Aj v našom živte Boh môže urobí veľké veci. My musíme vnímať jeho hlas. (POROV.: ONDRUŠ R. S.J, Blízky Bohu i ľuďom – životopisy svätých. Vydavateľstvo Dobrá kniha 1991 str. 439 -440)
Máriine nanebovzatie je darom Ježiša svoje matke. Ona dostala zvláštnym spôsobom a jediným spôsobom dary vykúpenia. Panna je darom aj pre naše kresťanské matky. Častokrát vo vašom živote ste unavení a možno aj znechutení a utrápení. Nebojte sa teda matky utiekať k našej nebeskej matke Panne Márii. Jej vždy povedzte aké máte kríž aké máte problémy možno s výchovou vašich ratolestí prípadne s komunikáciou s vašim manželom. Práve vy matky máte v dnešnom uponáhľanom svete veľmi dôležitú úlohu. Byť darom pre druhého ako Mária je darom pre vás. Nebojte sa dnes rozdávať lásku a nádej. Pretože dnes v našich rodinách je veľmi dôležitá láska. Láska je dar ktorý môžete rozdávať predovšetkým deťom, lebo oni by mali zažiť lásku svojej matky. Koľko detí je dnes v dnešnej dobe, ktorí nemajú matku, lebo sa ich zriekli. Oni si neuvedomil svoje poslanie. Preto modlime sa takého matky, aby zmenili svoje zmýšľanie.ˇ( Možno použiť príklad z filmu: Matka a dcéra )
Máriine nanebovzatie je darom aj Ducha Svätého. Už pri anjelovom oznámení, že sa stane Božou matkou počula slová“ Duch Svätý na teba zostúpi a moc najvyššieho ťa zatieni.“ Duch svätý ju nikdy neopustil. Mária bola vo veľmi úzkom vzťahu s Duchom Svätým. Aj kresťanská matka má vždy počúvať vnútorný hlas a riadiť sa podľa tohto hlasu. On je jej dá ten správny krok k tým správnym hodnotám. Práve Duch Svätý viedol aj Pannu Máriu, lebo ona počúvala jeho vnuknutia a tak dosiahla to, že bola ochránená pred hriechom. Aj my máme právo o sebe hovoriť , že sme Božie deti, že Boh je naším Otcom. Aj nás Ježiš vykúpil a vo sviatostiach dostávame milosť. Aj nás vedie Duch Svätý a pomáha nám, aby sme múdro prežili svoj život a raz prišli do večnosti k Ježišovi k Márii. Práve zásluhou Najsvätejšej Trojice má náš život hodnotu a je naplnený hodnotami.
PAR: Je preto potrebné, aby sme si predovšetkým uvedomovali, každý z nás ktorý častokrát prichádza na rôzne pútnické miesto sa nachádza v istom položení. Niekto prežíva radosť zo života. Iní možno prežíva smútok zo životných okolností. Niektorí možno pozeráte s nádejou do budúcnosti, iní pociťujete strach z budúcich udalostí. Duševnú pohodu, alebo nepohodu, ktoré spôsobujú vonkajšie okolnosti v ktorých žijeme: Napr. radosť z rodiny, ale aj smútok z nej... Všetci by sme si mali uvedomiť svoju hodnotu, ktorá je postavená na tom, že patríme Bohu a máme žiť pre Boha.
Koľko ľudí nám dnes povie:, čo mám z toho že sa modlím, že navštevujem Boží chrám, že pristupujem k sviatostiam.... nesmieme zabúdať, že Boh a Božia matka má s nami plán a práve v kríži a utrpení pochopíme hodnoty života. Neraz naše problémy robia nás silnejšími a múdrejšími. Životné ťažkosti nám pomáhajú, aby sme spoznali, čo je Božia vôľa a čo Boh plánuje s nami.
MY: Naše rodiny sa snažia vychováva svoje deti tak, aby sa presadil v tomto svete nemorálnosťou hriechu nedôstojnosti. Keď sa napr. väčších detí, alebo birmovancov opýtate na text nejakej známej anglickej piesne, tak vám ho zaspievajú aj v angličtine. Napríklad aj dnes známa pieseň zo Superstar: Kým vieš snívať..., ale 10 Božích prikázaní..6 hlavných práv..5 cirkevných prikázaní vám niekedy nevedia povedať. O tom nás môže motivovať aj príbeh z divadelnej hry s názvom Augustín od Hermana Hesseho. Je to príbeh mladého muža, ktorému zomrel otec zomrel skôr ako sa narodil. Matka mu vybrala za krstného rodiča starého učenca, ktorý bol však chudobný. Preto povedal matke, že nebude môcť dať nič jejsynovi. Ponúkol jej však, aby povedala nejaké želanie pre svojho syna a mu ho splní. Na druhý deň mu matka povedala: Želám môjmu synovi, aby ho všetci ľudia mali radi. Učenec jej povedal, že sa jej to želanie splní. Od detstva ho mali všetci radi , lebo bol veľmi pekný a milý.. Šťastne boli aj dievčatá, keď sa s nimi rozprával. Zámožní a bohatí ľudia ho pozývali do svojich sídel a dávali mu veľké dary. Augustín: On nedokázal opätovať. Vedel z nej iba ťažiť. Nikoho nevedel mať rád. Dokonca ma zunovala aj láska jeho matky a odišiel od nej domov. Pomaly aj sláva všetkých ľudí mu liezli na nervy. Cítil sa ako hračka s ktorou všetci manipulujú. Potom mu oznámili, že jeho matka leží na smrteľnej posteli . Ešte ju zastihol živú. Ona sa naň pozrela, chytila ho za ruku a zomrela. Vtedy pochopil, že zmyslom života nie je byť len milovaný a oslavovaný, ale aj sám má milovať iných a žiť pre druhých. A na divadelnej scéne ukázali obraz, ako sa hlavný hrdina znova narodil aby žil pre lásku. Možno keby táto matka mohla ešte raz vyjadriť prianie pre svojho syna po narodení, možno by povedala: želám môjmu synovi, aby rozdával lásku. Zaiste aj veľa rodičov si praje, aby ich deti mali ľudia radi, aby deti boli úspešné, aby v tomto svete niečo dokázali. Toto prianie nemusí byť zle, ale našim deťom musíme predstaviť hodnotu ako uskutočňovať lásku. Panna Mária je nám v tomto veľkým príkladom ako máme hľadať hodnoty.
ADE: Milý bratia a sestry! Vážme si všetky hodnoty, ktoré nám ponúka Boh a jeho matka a rovnako je dôležité aby sme si vážili aj hodnoty, ktoré nám dávajú naši rodičia. Pomôžme aj iným ponúkať tieto hodnoty, ktoré sme dostali ako dar. Keď budeme všetky hodnoty prijímať a praktizovať náš život bude naplnený láskou, nádejou a dôverou v neho. AMEN.


12.06.2003 | Čítanosť(3304)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2939)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2929)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet