11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „V okamihu prítomnosti človeka je podstatná a vždy tajomne prítomná minulosť. Človek koná z totálneho súhrnu svojej minulosti, ktorá je tým zachovaná a zároveň povýšená.”


~KARL RAHNER~

04.08.2006 -
čítanosť1348 reakcie0
(Share 364 1)


Téma: Mlčanie / Slovo

Archív

      Nie je iste nijakým tajomstvom, že veľavravných tárajov ľudia nemajú radi. Konečne seriózny človek nikdy nie je tárajom. Skôr naopak, je mlčanlivým rozvážlivcom, ktorý hovorí len keď treba. A mlčaním ukazuje, že vie odporovať vonkajším popudom, podráždeniu i pokušeniu, na ktoré nedisciplinovaný človek reaguje zvyčajne práve jazykom.
      Tomáš Kempenský výstižne hovorí: „Mlčanie úst je veľkým prostriedkom, aby človek dosiahol pokoj srdca.“ Áno! Naproti tomu však veľavravný človek je márnotratníkom času i reči. Sv. Ignác mal zaujímavú metódu, ako liečiť ľudí zo zbytočnej veľavravnosti. Ak k nemu prišiel taký veľavravný človek, nechal ho chvíľu hovoriť, potom však šikovne obrátil rozhovor na veľmi vážne otázky. Začal hovoriť o smrti a o poslednom súde. Ak jeho hosť bol človek plytký, nerád počúval tieto reči a čoskoro odišiel. Ale ak to bol človek vážny, rád sa dal poučiť a od svojej veľavravnosti si pomaly odvykal.
      Ľudia, pravda, nezneužívajú dar jazyka iba na plytvanie času zbytočnou veľavravnosťou, na prázdne táranie, bezobsažné a jalové reči, že už Goethe bol zdôraznil: „Čo sa mňa týka, rád by som celkom odvykol hovoreniu, lebo čím viac rečí počúvam, tým viac zbytočností v nich nachádzam.“ Horšie, že poniektorí zneužívajú dar svojho jazyka na ubližovanie svojim blížnym ich ohováraním, osočovaním, klebetami. To sú tí večne kritizujúci. Pre nich kto riadne chodí do kostola je „svätuškár“; kto je dobročinný, je „márnotratný blázon“, jednoducho oblečený – „otrhanec“, ale kto len trochu dbá o svoj zovňajšok – „cifrujúci sa“. Zdvorilý človek je pre nich farizej, priamoduchý – pyšný. Je to chyba, ale je to aj smiešne, že hoci sami sme len prach a popol, svojím súdením chceme zaujať miesto vševediaceho a všetko vidiaceho Boha.
      Ako nie sú ani dva jednaké listy na jednom strome, tak isto nie sú ani dve rovnaké duše, v dôsledku čoho nemôžeme ani posudzovať, ani hodnotiť, ani odsudzovať. Nezabúdajme, že Pán Boh od Serafínov žiada serafínske meradlo, od ľudí však len ľudské. Prečo teda hľadať v ľuďoch, našich spolublížnych, viac ako od ľudí? Jedine Pán Boh má právo oddeliť spasených od zatratených, človek na to nemá ani práva, ani schopností, ale ani len dostatok múdrosti, aby mohol nad druhým vynášať „posledný súd“. A netreba ani osobitne zdôrazňovať – všetci to dobre vieme zo skúsenosti – koľko rán spôsobilo ľudskej duši ľudské slovo. Ani netreba veľa slov: Stačí jediné slovo, aby sťa tŕň, vpichnutý do živého mäsa, spôsobilo zápal celej našej duše. Ľudské srdcia sú veľmi citlivé, preto na zlatých vážkach by sme mali vážiť svoje slová, veď ľudia túžia, aby sme sa k ním obracali s láskou.
      Nemecký básnik Heine sa vyslovil, že mnohým ľuďom by mali vložiť na ústa zámku a kľúč od nej zahodiť do mora. Tieto jeho slová sa týkajú ľudí klebetných, ohováračských a osočujúcich, tých, ktorí zneužívajú dar reči, aby druhých mohli raniť. Už sa veľa písalo i hovorilo, aby nik nesúdil svojím ohováračským jazykom blížnych, lebo súd patrí len Bohu, skúmajúcemu záhyby sŕdc. Predsa však stále ostávajú ľudia, ktorí žihadlom svojho jazyka zraňujú druhých. Mali by sme si spomenúť na obrad, ktorý kedysi vykonával biskup, keď pokrsteným zveroval tajomstvo viery: zavrel im symbolicky ústa. Lebo niekedy treba radšej mlčať, než falošnými a klebetnými rečami sa stať príčinou pádu druhých. Napokon dosť početné sú vlastné hriechy každého, načo sa preto robiť zodpovedným aj za hriechy druhých?

09.03.2004 | Čítanosť(1849)
Téma: Mlčanie / Slovo
25.06.2003 | Čítanosť(1287)
Téma: Mlčanie / Ticho
25.06.2003 | Čítanosť(1241)
Téma: Mlčanie / Ticho


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet