23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    História sv. Augustína sa opakuje pre každého z nás: strata viery sa dnes časovo zhoduje s obdobím prebudenia zmyslov. Nie je to rozum, ktorý odvracia od Boha mladíka, ale telo. Nevera má len poskytnúť ospravedlnenie novému spôsobu života, ktorý vedie.

~Louis Bertrand~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1388 reakcie0
(Share 326 0)


Téma: Kristus / Krista Kráľa

Myšlienky... 298/2001

      Sviatok Krista Kráľa nám predstavuje Ježiša Krista ako kráľa lásky. Neženie druhých na smrť do vojen, ale sám dáva život za svojich.
      Ježišovi Kristovi právom patrí titul kráľa. Ako Božská Osoba je účastný na stvorení sveta a preto je vládcom i majiteľom všetkého stvorenia. Ako Bohočlovek si vydobyl svojím spasiteľským dielom vládu nad vykúpeným ľudstvom. Svojou zásluhou má právo na vládu v ľudských srdciach, ktoré vykúpil svojou krvou. Ľudia, ktorí ho milujú, zvolili si ho za kráľa. Svedčia o tom kríže na vežiach chrámov, v izbách, na cestách i na hrudi ľudí. V mene tohto znamenia bolo už nespočetne krát odpustené vinníkom, zmierili sa manželia či nepriatelia a mnohí sa dokázali úplne obetovať pre druhých.
      Jeho panovanie je však úplne iné než svetská moc, sláva a nádhera. Kríž nám pripomína, že Ježiš je kráľom lásky a pomoci. Je to vláda nad vykúpenými láskou a sebavydaním na smrť. Jeho vláda znamená službu druhým a nie zotročenie. Jeho vláda znamená rozdávanie a nie branie.
      Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Kristus je bezbranný kráľ a napriek tomu zaručuje, že ideály ľudskej dôstojnosti, bratského spoločenstva, mieru a slobody sa budú stále lepšie uskutočňovať.
      Proti akémukoľvek násilníctvu moci, vojen, terorizmu stojí Kristovo kráľovstvo pravdy a života.
      Tí, čo nechcú, aby nad nimi Kristus kraľoval, otročia iným pánom, mnohokrát kultúrne i mravne nízko. Hľadajú si svojich kráľov a stavajú si ich na svoje oltáre. Napríklad kráľa filmu alebo kráľa futbalu, kráľovnú vína alebo krásy. Státisíce ľudí sa klania ilustrovaným časopisom, kde sa klania nahým idolom krásy, ktorá sa pomíňa. Kedy človek dozrie k poznaniu, že jediná platná a nepominuteľná vláda patrí Kristovi, nášmu Bohu? Boh je Pán a Stvoriteľ. Ľudia ho však odmietajú, pretože chcú byť sami nezávislými vládcami sveta a sami si chcú určovať hodnoty dobra a zla. Boh však každému ponúka dar viery, ktorý rastie v človeku k spáse natoľko, nakoľko človek s ním spolupracuje. (Podľa: J. Hrbata: Perly a chléb, 271.1)
      Stačí sa nám len pozrieť na oboch lotrov, ktorí trpia spolu s Kristom. I jednému i druhému bol ponúknutý dar viery, dar neba. Prvý lotor tento dar odmietol. Odmietol uveriť, že tento trestaný, slabý a zakrvavený muž vedľa neho je Kristus Kráľ. Ešte sa mu vysmieva.
      Druhý lotor však tento dar prijal. Podľa legendy sa volal Dismas, čo znamená „Ten, ktorý sa obracia k zapadajúcemu slnku“. Jeho život zaiste nebol chválitebný, ale v rozhodujúcej chvíli života urobil správne rozhodnutie. Uveril v Ježiša Krista. Uznal ho za svojho kráľa a pokorne žiada o povolenie vstúpiť do jeho kráľovstva. A Ježiš mu dáva svoj prísľub. Takto sa sv. Dismas stáva našim veľkým orodovníkom, na ktorého sa môžeme obrátiť s prosbou o vyprosenie tohto úžasného prísľubu v hodine našej smrti: „Ešte dnes budeš so mnou v raji.“
      Sviatok Krista Kráľa je príležitosťou k pozornému spytovaniu svedomia. Je príležitosťou, kedy je potrebné s plnou vážnosťou odpovedať na otázku: „Kto je vládcom tvojho života?“
13.10.2003 | Čítanosť(3114)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2901)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2538)
Téma: Kristus / Vzkriesenie


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet