23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Ak si kresťan, vedz, že na konci každého tvojho úsilia ťa čaká Ježiš Kristus.”

~Michel Quoist ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1708 reakcie0
(Share 423 0)


Téma: Skutky / Viera / Mt 5, 16

Myšlienky... 316/2001

      Známe latinské príslovie vyjadruje túto pravdu: „Slová pohýňajú, príklady tiahni.“ Môžeme veľa hovoriť, slová málo zmôžu. Ak však dáme príklad dobrého života, tento slová podporí. A vysvetlíme si to takýmto príkladom:
      Duchovný správca francúzskej farnosti Montmartre rozpráva, že prišiel k nemu robotník a povedal mu:
       „Pán farár, keby som bol stretol kňaza na ulici pred dvanástimi rokmi, bol by som ho odstrelil. Tak som nenávidel náboženstvo. Ale teraz je to so mnou celkom ináč. Na našom pracovisku totiž jedna žena dostala divnú chorobu. Nik sa jej nechcel ujať. Ošklivo zapáchala. Ale prišla k nej jedna rehoľná sestra. Venovala sa jej ako vlastnému dieťaťu a robila jej všetky služby s veľkou láskou, akoby nijaký zápach ani necítila. Vtedy som si povedal: To je ľudsky nemožné. Tá rehoľníčka to zaiste koná s Božou silou.“
      A vtedy sa tento robotník rozhodol, že už nebude brániť svojej manželke chodiť v nedeľu do kostola, a rozhodol sa, že dajú pokrstiť svoje osemročné dieťa a povedal kňazovi:
       „Odvtedy aj ja sám chodím do kostola a žijem ako kresťan.“
      Rehoľné sestry dnes apoštolujú predovšetkým láskavou pomocou blížnym. To je dnes viac ako slová. Takéto príklady tiahnú!
      Túto úlohu – nehovoriť veľa, ale konať, nechváliť sa svojím kresťanstvom, ale ukázať ho v praktickom živote, máme nakoniec všetci, čo sme boli v Kristovom mene pokrstení. Tak povedal Ježiš vo svojej reči na vrchu: „Vy ste soľ zeme... vy ste svetlo sveta... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 13, 14, 16). Koľkokrát sme počuli tieto Kristove slová! O týchto slovách v závere svojej reči povedal: „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale“ (Mt 7, 24-25).
      Tieto Kristove slová nás upozorňujú na to, že pevným základom kresťanského života je zhoda našich skutkov s Božím slovom. Teda dobré skutky prameniace z viery. Tento základ odolá každému náporu ako dom na skale. Kto nebuduje dom svojho kresťanského života na skutkoch z viery a lásky, ten buduje dom na piesku, na puhých slovách neobstojí. „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta...“ (Mt 25, 34). Bude patriť len tým, ktorí dali na Božie pozvanie odpoveď konkrétnymi skutkami lásky.
      Cirkevné dejiny i národy hovoria mnoho o tom, ako sa náhle zrútili kresťanské existencie jednotlivcov i celých krajín, ktoré budovali na piesku kresťanského mena bez opravdivej poslušnosti Bohu činnou láskou. Je preto nerozumné len kresťansky hovoriť, ale nekonať podľa toho.
      Pred budovou OSN v New Yorku je postavená veľká sochy kováča, ktorý prekováva meč na pluh. Je to podľa slov proroka Izaiáša (2, 4-5), ktorý prorockým slovom hovorí o budúcom mesiášskom kráľovstve, v ktorom zavládne pokoj, keď doslova meče prekujú na pluhy a kópie na viničné nože, a národ proti národu nepozdvihne meč. Túto sochu daroval bývalý Sovietský zväz. Mnohí v tom videli krásne gesto, ale zabudli, že tento „zväz“ kuje najviac tankov, diel a atómových bômb... Ich slová boli naozaj prázdnym gestom, lebo boli ďaleko od skutkov. A že pokoja nie preto niet, že je na vine nedokonalosť kresťanskej náuky, ale to, že sa národy a jednotlivci ňou nesprávajú.
      Preto má byť životným programom každého veriaceho človeka, aby poznal Božiu vôľu a tak nielen podľa nej hovoril, ale predovšetkým žil. Tak ako to povedal Svätý Otec Ján Pavol II.: „Svet možno zmeniť iba vtedy, keď každý na svojom mieste bude žiť a vystupovať ako kresťan“ (Orvieto 16. 6. 1990).
30.09.2010 | Čítanosť(2153)
Téma: Skutky /
12.06.2003 | Čítanosť(4318)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(4016)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3928)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet