30.marec 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak chceš dať svojmu životu maximálnu platnosť, vymeň svoju obmedzenú vôľu za nekonečnú vôľu Boha. On vymení tvoje úbohé sily za svoju nekonečnú všemohúcnosť.”

~MICHEL QUOIST~

30.12.2006 - Miron
čítanosť2512 reakcie0
(Share 369 0)


Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

Homília

AI      V živote sa pomerne často stretneme so situáciami, kedy musíme napnúť všetky sily, aby sme dosiahli svoj cieľ. Ak dosiahnutie tohto cieľa je zároveň aj naplnením očakávaní ľudí okolo nás, vtedy zvyčajne cítime veľkú zodpovednosť. Hovoríme, že sme „pod tlakom“. Stáva sa, že takýto tlak neraz spôsobuje chyby a zlyhania. Ale ak je primeraný, stáva sa mocnou motiváciou k dosiahnutiu cieľa.
KE      Božie slovo dnešnej nedele chce vniesť do nášho života takýto primeraný tlak tým, že nám pripomína očakávanie, ktoré Spasiteľ spája so svojimi nasledovníkmi. Je vložené do modlitby, v ktorej prosil za apoštolov. Zazneli v nej slová: „V nich som oslávený“ (Jn 17, 10).
DI      Môžeme sa tak trochu s prekvapením spýtať: „Vari Boh očakáva, že bude oslávený skrze ľudí?“ Ak si prelistujeme Sväté písmo, nájdeme kladnú odpoveď. Ježiš Kristus predsa povedal: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Svätý apoštol Pavol hovorí, že „sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby“ (2 Kor 2, 15) a o svojich spolupracovníkoch zas, že „naši bratia sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou“ (2 Kor 8, 23). Veriacich v Solúne zas povzbudzuje: „Ustavične sa modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista“ (2 Sol 1, 11-12).
      Sväté písmo nám teda odkrýva, čo Boh očakáva od nášho života a zároveň vyvíja primeraný tlak, aby sme mali mocnú motiváciu k naplneniu tohto očakávania. Vnímame, že k naplneniu tohto cieľa budeme musieť opustiť nejeden vychodený chodníček vo svojom náboženskom živote. Predovšetkým však tie, ktoré sú poznačené formalizmom vo vzťahu k viere.
PAR      Nemusíme sa však báť náročnosti, ktorá sprevádza naplnenie tohto cieľa. Veď Boh sám nám dáva silu k uskutočneniu dobrých zámerov a skutkov viery (porov. 2 Sol, 1, 11). Je potrebné urobiť len prvý krok, aby sme zistili, že nás sprevádza jeho pomoc a požehnanie. Každý ďalší krok bude už omnoho ľahší aj z poznania, že naša námaha priniesla svoje ovocie v živote
MY      Don Ján Šutka SDB – misionár Šuarov v Ekvádore – rozpráva o radosti, ktorá vyrástla z jeho evanjelizačnej námahy:
      „Raz ma zavolali k jednému starému človekovi, ktorý zomieral. Bol to územčistý chlap, ale mocný, s prísnym pohľadom. Rozprával som mu o Ježišovi, o láske a odpustení. Spýtal som sa ho, či aj on už odpustil svojim nepriateľom. Odpovedal, že nemá komu odpustiť, lebo všetkých nepriateľov už pozabíjal. Trikrát otvoril a zatvoril obe dlane - pomsta bola pre Šuarov dlho jedinou spravodlivosťou. Ak napríklad niekto ochorel a zomrel, jeho rodina verila, že ho určite zariekol niekto z iného klanu a bolo sa treba pomstiť. Život za život, donekonečna. Keby zavraždeného rodina nepomstila, zoslal by na ňu kliatbu.
      Rozbiť tento začarovaný kruh nebolo jednoduché,” spomína don Šutka. „V dedinke Vambuik, kde sme pred pár dňami boli, mám veľmi dobrého katechétu. Volá sa Mayak a má dvanásť detí. Raz k nemu prišiel pocestný a požiadal ho o nocľah. V pralese sa cudzincov pri večeri na všeličo vypytujú a z rozhovoru vyplynulo, že otec pocestného kedysi dávno zabil Mayakovho otca. Ten zostal ako omráčený. Vošla do neho taká nenávisť, že chcel toho pocestného na mieste zastreliť. Spomenul si však na evanjelium a ovládol sa. Cudzincovi povedal: ,Tvoj otec zabil môjho otca, mám právo pomstiť sa.’ Pocestný zmeravel, ale Mayak pokračoval: ,Odpúšťam ti tak, ako Ježiš odpustil svojim katom. Bez strachu môžeš u mňa prespať a ráno pokračovať v ceste. Nič sa ti nestane.’
      Vtedy som pochopil, že moja práca mala význam.” (Katolícke noviny 2004, č. 28, s. 32.)
ADE      Rovnakú radosť budeme prežívať aj my, ak sa budeme pokúšať naplniť očakávanie nášho Boha, ktoré zreteľne presvitá zo Svätého písma. Námaha, ktorú s láskou vynaložíme, aby bol skrze náš život oslávený Boh, totiž prinesie mnoho dobra našim blížnym. A to sa určite stane novou vzpruhou pre ďalšie dobré diela, ktorými oslávime nášho Boha.

12.06.2003 | Čítanosť(2817)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet