14.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh vedie človeka jeho vlastnou cestou. Jeden príde ľahšie a skôr k cieľu ako druhý. To, čo my môžeme urobiť, je naozaj málo oproti tomu, čo sa uskutočňuje na nás. Ale to málo musíme urobiť. Musíme sa predovšetkým vytrvalo modliť za správnu cestu a bez odporu nasledovať vanutie milosti, ktoré sa stáva zrejmým.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

13.03.2007 - o. František Fedor
čítanosť1300 reakcie0
(Share 560 0)


Téma: „Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1 Kor 6, 20).

Homília

Podľa Biblie posledným dielom stvorenia bolo stvorenie človeka. Bolo to v šiesty deň, keď „boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje.“ (Gen 2,1) Boh bol spokojný, lebo „stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gen 1, 27). Obraz Boží je v podstate človeka; že je osobou, podobný s Bohom v inteligencii, vo vôli a v moci. Tento obraz bol pádom v raji zatemnený. Obnovený bol vykúpením skrze Vykupiteľa.
Je pekný pohľad na mladého, urasteného muža, kypiaceho zdravím a silou. Oku lahodí pohľad na mladú, krásnu ženu, z očí ktorej žiari radosť zo života. Veď ich stvoril Boh. Lenže človek sa skladá z tela a duše. Krása duše je tá, ktorá pripodobňuje ho k Bohu.
Sv. Pavol v 2. časti 6. kapitoly prvého listu Korinťanom zdôrazňuje, že naše telo patrí Pánovi, lebo naše telá sú Kristovými údmi.
Čo robí človek tohto sveta ? Pýši sa tým, čo nie je jeho, na čom nemá zásluhu. Krásou svojho tela. Jarmočným spôsobom vystavuje na obdiv svoju silu, vnady svojho tela, pochybnú inteligenciu a šikovnosť. Či nesvedčia o tom v masmédiách propagované nezmyselné silácke výkony jednotlivcov, stádovitosť pochybných rekordov a rôzne súťaže krásy? Teraz už aj mužskej krásy. „Móda dnes už neponúka, čo a ako zahaliť, ale odhaliť, a tieto hranice neustále posúva,“ tvrdí autor duchovnej obnovy v KN č.9/2007. Má pravdu. Ľudské telo sa stalo predmetom výnosnej reklamy, biznisu a rozkoše. Veľkú zodpovednosť majú v tejto dobe masmédia, ktoré pre svoje komerčné účely propagujú násilie, sex a rôzne pochybné súťaže. Telo a rozkoš je ich bohom.
Sv. Pavol hovorí, že ľudské telo je podrobené trom mocnostiam, ktoré zotročili telesnosť: zákonu, hriechu a smrti. (por. Rim 7,5) Keď človek príjme za normu života telesnosť, tak ona mu diktuje ako sa správať. Ona nadobúda reálnu autonómiu , dedí moc hriechu a vrhá do otroctva tých, čo slúžia „zákonu hriechu“ (Rim 7,25). V celej nahote sa to ukazuje teraz. Telesnú rozkoš nazýva láskou.
Všetko Božie stvorenie má vzdávať Bohu slávu. Neživé a nerozumné stvorenie oslavuje Boha svojím bytím, svojou zákonitosťou a účelom. Povinnosťou človeka je uznať a oslavovať Božiu slávu slovami žalmistu : „Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ a tvoje meno velebiť navždy a naveky“ (Ž 145,1). Lebo „z nebytia všetko priviedol k bytiu. Stvoril človeka na svoj obraz a podobu a ozdobil ho všetkými svojimi darmi“ (porov. . trojsvätá pieseň na sv. liturgii)
Ak sv. Pavol nabáda oslavovať Boha svojím telom, upozorňuje to v súvislosti s hriešnymi skutkami smilstva, ktorých sa dopúšťali voľnomyšlienkari hlásaním „slobody“ svojho konania. Každý z nás dostal ako dar určitú schopnosť ducha i tela, určité talenty, aby nimi hospodáril podľa Božieho zámeru. Využívať tieto schopnosti na konanie dobra pre svojich blížnych i pre seba podľa určenia tohto daru, je oslavou Boha. „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti,“ (1Pt 4,10).
Je veľmi nezodpovedné, ba hriešne, zneužívanie týchto darov na konanie zla ako klamstvo, podvod, obohacovanie na úkor spoločnosti a blížnych, utláčanie slabších, pohoršenia nevinných a pod. Rôzne „krčmárske“ výkony, kde sa využíva telesná sila, šikovnosť, nápaditosť a iné, patria do tejto „kategórie“. Imponuje mi hrdina českého románu Ján Cimbura. Sedliak, obdarený telesnou silou, šikovnosťou a umom, nikdy sa neznížil k siláckych výkonom svojich vrstovníkov pre pobavenie druhých. Tam, kde bolo treba pomôcť, plne využil všetky svoje schopnosti až k neuveriteľným výkonom. Aj toto je oslava Boha vo svojom tele.
Draho sme boli vykúpení, „nie porušiteľným striebrom, alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.“ (1Pt 1,19). Preto oslavujme Boha celým svojím bytím chválospevom 148. žalmu :Chváľte Boha z nebies, chváľte ho na výsostiach!

20.06.2003 | Čítanosť(827)
1 Kor 6, 20b - 7,12
20.06.2003 | Čítanosť(804)
1 Kor 5,9 - 6,11
17.03.2006 | Čítanosť(764)
Téma: 1 Kor 6, 20
12.06.2003 | Čítanosť(2529)
1 Kor 6, 12-20
12.06.2003 | Čítanosť(1649)
1 Kor 6, 1-11


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet