23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Byť na kríži s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži.”

~SV. PÁTER PIO~

27.04.2016 - Miron
čítanosť1073 reakcie0
(Share 246 1)


Téma: Pánovo nanebovstúpenie / Sk 1, 1-12

Myšlienky... 6/2016

            Keď sa ma raz spolubrat kňaz spýtal, o čom budem kázať na sviatok Nanebovstúpenia Pána, tak som mu povedal, že o povolaní. Veľmi sa tomu začudoval. "Ako súvisí povolanie so sviatkom Nanebovstúpenia Pána?" pýtal sa. Nech to už znie akokoľvek čudne, predsa si myslím, že je to predovšetkým o povolaní.            Svätý evanjelista Marek hovorí o udalosti nanebovstúpenia veľmi stroho. "Vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha" (Mk 16, 19). Výraz "zasadol po pravici Boha" mal však v tej dobe veľký význam. Miesto po pravici cisára, kráľa, patrilo tomu, komu bola zverená výkonná moc. Môžeme to azda prirovnať k postu premiéra v súčasnosti. Môžeme sa sporiť, nakoľko to tento príklad vystihuje... Každopádne Ježiš Kristus je Kráľom, Vladárom... Apoštoli to chápu práve v tomto zmysle. Dosvedčujú to slová Nového zákona kde sa v rôznych obmenách stretávame so zvolaním: "Jemu sláva a vláda na veky vekov" (Zvj 1, 6).            Ježiš Kristus neopúšťa tento svet, ale stáva sa jeho vládcom. Jeho úsilie priniesť Božie kráľovstvo medzi ľudí sa nekončí jeho nanebovstúpením, ale vstupuje do novej fázy, kedy šíri pozvanie do tohto kráľovstva cez svoju Cirkev, ktorej je Hlavou. A ako vladár dáva nám príkaz podieľať sa na budovaní tohto kráľovstva. Anjeli po Ježišovom nanebovstúpení nabádajú apoštolov: " Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?" (Sk 1, 11). Nie je čas na postávanie, nastal čas budovať toto Kristovo kráľovstvo! Svätý Marek poznamenáva: "Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali" (Mk 16, 20). A aké úžasné posolstvo sa skrýva v slovách "Pán im pomáhal". Skutky apoštolov túto Božiu pomoc pripomínajú takmer na každej jednej stránke. Kristus - Kráľ a Vladár - vstupuje svojou mocou do tohto procesu budovania Božieho kráľovstva. Svätý Pavol hovorí, že "v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať; pomáhať, viest’, dar rozličných jazykov" (1 Kor 13, 28). Inými slovami Ježiš Kristus nás povoláva k budovaniu jeho kráľovstva cez mnohoraké služby, ku ktorým nám dáva patričné dary.            Preto jednou z najdôležitejších otázok, ktorú si v živote musíme položiť, je táto: K čomu ma povoláva Ježiš Kristus? Akú úlohu mi dáva pri budovaní jeho kráľovstva? Čo je tým mojím unikátnym povolaním v živote jeho mystického Tela - Cirkvi.            Hľadať, objaviť a naplniť toto povolanie to je ten imperatív, ktorý vychádza zo sviatku Nanebovstúpenia Pána.


20.06.2003 | Čítanosť(1608)
Téma: Chrám / Sk 1, 12-14
20.06.2003 | Čítanosť(1328)
Téma: Vzkriesenie / Sk 1, 3
11.07.2003 | Čítanosť(3747)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1729)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
12.06.2003 | Čítanosť(2854)
Mk 16, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(1797)
Sk 1, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(1757)
Sk 1, 12-26


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet