23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Naozaj bohatí sú len tí, ktorí nemusia počítať vlastný čas.

~ERNEST CLAES~

20.06.2003 - Miron
čítanosť3065 reakcie0
(Share 608 0)


Téma: Nasledovanie Krista / Pokánie / Pôst / Mk 8, 34 – 9, 1

Myšlienky... 59/2002

      Všetci vieme, čo znamená zablúdiť. Možno zablúdiť v horách, vo veľkomeste i na ceste. Najlepším riešením je zvyčajne návrat. Motorista, ktorý nemá so sebou mapu a zablúdi v neznámom prostredí, vráti sa na miesto, kde odbočil zo správnej cesty. Určí správny smer a pokračuje v ceste.
      Pôstne obdobie nás nabáda, aby sme si uvedomili svoje poblúdenia vo vzťahu k Bohu. Návratom na správnu cestu je pokánie.
      Ježiš Kristus nám hovorí, ako si udržať toto správne nasmerovanie svojho života: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ Mk 8, 34-35).
      Mnohým sa táto rada zdá príliš ťažká, pretože naznačuje námahu na ceste k spáse. Nezriedka môžeme stretnúť ľudí – kresťanov, ktorí vyhodili tieto Ježišove slová zo svojho života. Ale pritom i moderná psychológia učí: „K sebarealizácií je treba vlastné, rozhodné snaženie. Čím viac človek zabudne na seba, tým viac získa.“
      To, že táto poučka platí, dosvedčuje takmer každý druh ľudskej činnosti. Pozrime sa len na športovcov. Dlhé, namáhavé tréningy, prísna životospráva, dobrovoľné odriekanie rôznych pôžitkov a zábav. A to všetko len preto, aby sa dosiahol úspech na športovej súťaži. Alebo si všimnime koľko námahy je treba, aby sa načas pooralo, zasialo, aby sa včas zobrala úroda. Túto námahu prijímame ako nutnosť. Veď komu by napadlo nezasiať alebo nezožať úrodu len preto, že je to spojené s námahou?
      Cestá k Bohu je cesta k spáse. Je nemúdre odmietať námahu tejto cesty. Kresťanstvo nie je len nejakým vyšším etickým systémom. Je to nový život, v ktorom sa uprednostňuje Božia vôľa pred čímkoľvek iným. Boh pre naše šťastie nám vo svojom slove ukazuje cestu života a vyžaduje ochotu zdieľať s Ježišom jeho krížovú cestu. Je potrebné cvičiť sa po celý život v tejto rozhodnosti pre Božiu vôľu i v maličkostiach, ktoré prináša každodenný život.
      Prijať kríž, teda prijať námahu, ktorá je spojená s nasledovaním Ježiša Krista, znamená prijatie i nepríjemného človeka, odpustenie urážky, privstať si o pár minút skôr kvôli modlitbe... Je to tiež úsilie rodičov o dobrú kresťanskú výchovu detí, zrieknutie sa rôznych zlozvykov... Ale toto všetko pôsobí na náš duchovný rast a približuje nás k nebu.
      Dve priateľky mali rôzne postoje k životu. Jedna si chcela užiť čo najviac. Zábavy, diskotéky, kamaráti... S Bohom v živote veľmi nerátala. Bol pre ňu príliš vzdialený. Chcela len zo života vyťažiť všetky možné pôžitky – a to hneď a rýchlo a v čo najväčšej miere.
      Tá druhá sa rozhodla pre Boha. Išla cestou, ktorú jej ukazoval. Neváhala sa zrieknuť všetkého, o čom si myslela, že by to mohlo poškodiť jej duši. Preto sa jej ušla nejedna uštipačná a posmešná poznámka od priateľky.
      Prešli roky. Tá prvá si užívala života. Stihla sa dvakrát vydať i dvakrát rozviesť. Nastal okamih, keď si uvedomila, že vlastne ani nedokáže s niekým žiť. Manželstvo je plné odriekania – a tomu sa nikdy nenaučila. Ešte horšie bolo pre ňu poznanie, že už ani nie je nikto, kto by chcel žiť s ňou. Zdalo sa jej, že jej život už nemá žiadnu budúcnosť. A to ešte nemala ani tridsať rokov.
      Tá druhá sa tiež vydala, ale iba raz. Vybudovala domov pre svojho manžela a dve krásne deti. Mala šťastie v duši a veľké plány do budúcnosti.
      Necítite, že radikálne nasledovanie Ježišovej cesty prináša šťastie už tu na zemi?
      Nepremrhajme teda šancu týchto dní. Vráťme sa skrze pokánie na správnu cestu života. Pozrime na kríž a povedzme svoje „áno“ Ježišovi. „Áno“ pre cestu, ktorú nám ukazuje vlastným príkladom.
25.06.2003 | Čítanosť(1421)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1399)
Téma: Nasledovanie Krista
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(3157)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(3144)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2837)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet