18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čím väčšmi je človek priťahovaný k Bohu, tým viac musí v tomto zmysle vychádzať zo seba, to znamená ísť do sveta, aby do neho vnášal božský život.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2818 reakcie0
(Share 580 1)


Téma: Milosť / Skutky / Spravodlivosť /Súd / Mt 20, 1-16

Myšlienky... 70/2002

      Podobenstvo o robotníkoch vo vinici nám veľmi výstižne ukazuje, že v Nebeskom kráľovstve platí iné právo než tu na zemi. Potvrdzujú to aj slová starozákonného proroka Izaiáša: „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od ciest vašich a moje myšlienky od myšlienok vašich“ (Iz 55, 9). Ani najväčšia vernosť nevytvára nárok na Božiu milosť. Boh je spravodlivý a len on dokáže uvážiť a rešpektovať všetky skutočnosti. A práve toto nám chce povedať aj spomenuté podobenstvo o robotníkoch vo vinici.
       „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice...“ (Mt 20, 1). Na úsvite ich najal a zjednal sa s nimi za jeden denár dennej mzdy. Keď videl, že s prácou nebude hotový, robotníkov najal ešte o deviatej hodine. Podobne tak urobil o dvanástej a tretej hodine. S tými sa nejednal, ale sľúbil im dať, „čo bude spravodlivé“ (Mt 20, 4). Keď sa deň skončil, povedal hospodár správcovi, aby im vyplatil mzdu, „počnúc od posledných až po prvých“ (Mt 20, 8).
      Tí prví čakali, že dostanú najviac a tí ďalší menej a menej, podľa odpracovaných hodín. Akí boli prekvapení, keď všetci dostali rovnako. Jedni druhým začali závidieť, hádali sa medzi sebou a ich hnev sa dokonca obrátil aj proti hospodárovi, že je spravodlivý.
      Hospodár však vysvetľuje, že nikomu neukrivdil. Tým prvým dal to, na čom sa zjednali. Tým ďalším dal toľko zo svojej dobroty. Mzda bola spravodlivá a nestala sa nespravodlivosťou preto, že druhým dal, čo im patrilo a ešte niečo navyše. Správne teda odpovedal prvým na ich rozhorčenie: „Nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?“(Mt 20, 15).
      Je pravdou, že Boh raz odplatí každému podľa jeho skutkov. Stupeň odmeny však nezávisí len na veľkosti a dĺžke diela, ale i na vnútornej milosti, láske a čistote úmyslu, s akým sa ten či onen skutok koná. Toto práve dodáva pred Bohom mravnú hodnotu. Ľudskému oku to uniká. Ale Boh vidí i každý záhyb srdca. A práve z tejto príčiny budú raz poslední prvými (Mt 20, 16).
      Posledný súd od Anouiha nám vyjadruje túto pravdu:
      Vyvolení stoja pred bránou raja a sú netrpezliví, kým ich nevpustia. Chvália sa svojimi zásluhami a sú istí, že dnu už majú rezervované miesta. Naraz však prebehne pomedzi nimi neuveriteľná zvesť: Zdá sa, že Boh odpustí aj tým druhým! Všetkých zachytí údiv a rozhorčenie. Protestujú, oplakávajú svoje námahy a svoje odriekania. Vybuchujú v kliatbu proti Bohu – a v tej chvíli sú zatratení.
      Pán Boh sa dal poznať. Zjavil sa ako ten, ktorý odpúšťa a nepoznali ho. A veď oni sami sa tam tiež dostali len preto, že im odpustil.
      Z podobenstva o márnotratnom synovi vieme, že ten starší syn sa pohoršuje nad otcovým rozhodnutím, že odpustil mladšiemu synovi. Starší syn bol možno aj v stave milosti. Nespáchal ťažké previnenia, ale bol neplodný na lásku. Jeho ospravedlnenie: „Toľko rokov ti slúžim...“ (Lk 15, 29) malo mať nárok na prvé miesto v rodine? Ale otec prosí toho staršieho syna, uznáva jeho vernosť, ale je tu dôvod k radosti. Nuž je azda isté, že srdce staršieho syna sa muselo obmäkčiť od takej lásky. Otcova nežnosť ho nakoniec musela odzbrojiť.
      Len Pán Boh vie urobiť takéto gesto milosti, radosti a veľkodušnej lásky. Táto jeho veľkodušná láska nech aj nás pohýna, aby sme i my odpúšťali svojím vinníkom a Pán Boh aby odpustil nám a zbavil nás od všetkého zlého.
25.06.2003 | Čítanosť(1041)
Téma: Milosť
12.06.2003 | Čítanosť(3318)
Mt 20, 17-34
12.06.2003 | Čítanosť(3178)
Mt 20, 1-16
06.10.2003 | Čítanosť(2015)
Spravodlivosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet