23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Faktom je, že evanjelium sa začína radikálnym skokom — preč od všetkých čisto ľudských potrieb, očakávaní a problémov, k rozhodnutiu pre Boha. Pretože najprv sa rozhodol on pre nás.”

~KLAUS HEMMERLE~

26.07.2017 - Miron
čítanosť686 reakcie0
(Share 159 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 3.13.2 / Modlitba / Prvý, ale veľmi dôležitý krok

Myšlienky... 145/2017

            Keď sa rozpráva o duchovnom živote, veľmi často zaznieva otázka ako sa správne modliť. Moderná doba prichádza s mnohými novými návodmi. Problémom je však, že tieto rady sú neraz zbavené ambície viesť do hĺbky a zameriavajú sa na zasiahnutie emočnej vrstvy. To však samo o sebe nestačí, ba môže viesť k opusteniu modlitby, ak sa ňou nevyvolá očakávaná príjemná emócia. Zvlášť nebezpečná je modlitba, pri ktorej sa Boh degraduje do pozície „všetko chápajúceho priateľa“, ktorému možno vyliať svoje srdce. V takomto prípade ani nejde o skutočnú modlitbu.            Čo by nám teda poradili svätí Otcovia ako prvý krok pre nadobudnutie skutočného umenia modlitby? Tých rád je také množstvo, že je len ťažko vybrať, ktorá by bola prvá. No nazdávam sa, že úplne na začiatku by nám povedali, aby sme sa začali modliť a ponúkli by nám tri osvedčené prostriedky.            Prvým by bola modlitba liturgie. Liturgické texty predstavujú priam dokonalú ukážku, čo by mala obsahovať naša modlitba.            Druhé odporúčanie by nás viedlo k modlitbe Žalmov, ktoré sú vlastne zbierkou modlitieb chvál, nárekov a prosieb v rôznych situáciách ľudského života. Veľmi často môžeme pocítiť, že Žalm, ktorý práve čítame, akoby bol napísaný pre konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame.            Tretie odporúčanie by nás nabádalo používať modlitby svätých, ktoré boli zapísané a nájdeme ich modlitbových knihách.            Vo všetkých troch prípadoch sme pozvaní, aby sme sa modlili slovami svätých. Je to akoby vstúpiť do školy modlitby, kde nasledujeme majstrov tohto umenia. Na začiatku to znamená vzdať sa alebo skôr nedôverovať túžbe po akejsi spontánnosti, ktoré môže viesť k nerozumným a egoistickým prosbám. Napodobňovaním týchto majstrov v umení modlitby, si však postupne osvojíme ich štýl, naučíme sa ich pokore a spoznáme ako správne chváliť Boha a formulovať svoje prosby. A to je veľmi dobrý krok smerom k hlbokému modlitbovému životu. Zaiste je to len prvý krok, ale veľmi dôležitý. Bez neho len ťažko budeme môcť nielen aplikovať ale i pochopiť ďalšie rady svätých Otcov pre život modlitby.


11.07.2003 | Čítanosť(3747)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3042)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2928)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2912)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2759)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet