17.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nesmieš patriť k tým, ktorí žiadajú znamenia, aby mohli uveriť. Tvoj život má byť pre neveriacich znamením, že Boh žije.

~JOHANNES LEPPICH~

26.07.2017 - Miron
čítanosť718 reakcie0
(Share 168 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 3.3.2 / Duchovný život / Radikálnosť je nutná

Myšlienky... 123/2017

            Stíšenie, jednoduchosť života, askéza – tieto pojmy sa ako refrén objavujú v diele svätého Izáka Sýrskeho. Nie je v tom však ničím výnimočným. Tieto podmienky pre duchovný rast nachádzame v dielach všetkých svätých Otcov. To prirodzene vzbudzuje otázku, ako je to možné zosúladiť so životom uprostred sveta?            Problém spočíva v samotnej formulácií tejto otázky. Svätí Otcovia nás nevyzývajú „zosúladiť“ náš život so životom sveta. My nepatríme svetu, ale máme žiť v Kristovi. Pripomeňme si slová z Ježišovej veľkňazskej modlitby: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ Jn 17, 15-19).            Realita je však, že nežijeme iný život, než ostatní. Počúvame tú istú hudbu, sledujeme tie isté filmy, máme účasť na rovnakých sociálnych aktivitách. V čom sme odlišní? Ako môžu byť ľudia tohto sveta vyrušení a pohnutí pýtať sa na dôležité otázky života, keď nie sú zasiahnutí radikálnosťou nášho života.            Kresťanstvo znamená oveľa viac než len byť „dobrým človekom“. To nikoho nevyrušuje. Človek, ktorý je premenený námahou po dosiahnutí čností, sformovaný slovom Evanjelia priťahuje záujem sveta. Svätý Serafín Sarovský hovorí, že človek, ktorý dosiahne pokoj, stane sa takou inšpiráciou pre tisícky okolo neho, že dosiahnu spásu. Dejiny Cirkvi to potvrdzujú. Spomeňme si na svätého Antona Veľkého alebo na svätého Františka z Assisi alebo na svätého Benedikta – aké veľké dobro prišlo pre mnohých ľudí len preto, že sa títo rozhodli pre radikálne nasledovanie Krista.            Nasledovať Krista je vždy radikálne rozhodnutie, ktorému svet nebude tlieskať. Ba práve naopak bude nás nenávidieť, kritizovať a ponižovať. Bude sa k nám správať tak ako sa správal ku Kristovi samotnému. No niet inej cesty. Bez určitej radikálnosti sa nikdy nestaneme skutočnými Kristovými nasledovateľmi.


20.11.2003 | Čítanosť(1710)
Téma: Duša / Poriadok / Svet
25.06.2003 | Čítanosť(1099)
Téma: Duchovný život / Duša
27.06.2003 | Čítanosť(3437)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet