25.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ešte vám poviem o márnosti dočasných bohatstiev a o úžitku dobrých skutkov. Najviac sa máme zamyslieť nad tým, že keby si aj niekto chcel ponechať svoje bohatstvo, zákonom smrti od nich bude aj tak odtrhnutý. Prečo teda pre kráľovstvo nenecháme svoje majetky, ktoré aj bez toho máme stratiť? Prečo nerobíme dobré skutky? Kresťania nech sa nestarajú o to, čo nemôžu zobrať so sebou. Celou silou to hľadajme, čo nás povznesie do neba, a to: múdrosť, čistotu pravdu, dobročinnosť, silnú vieru v Krista, srdce, ktoré premáha zlobu. Keď toto budeme hľadať, vystavíme si na zemi život bez smútku.

~sv. Anton Veľký~

18.12.2017 - Miron
čítanosť557 reakcie0
(Share 133 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.11.2 / Lenivosť / Mk 10, 17-22 / Nebuď lenivým vo svojej práci

Myšlienky... 168/2017

            „Nebuď lenivým vo svojej práci, aby si nebol zahanbený, keď sa postavíš do prostriedku svojich spoločníkov.“ Aj keď je toto napomenutie svätého Izáka Sýrskeho zrozumiteľné, predsa nadobúda väčšiu dôraznosť, keď ho budeme vnímať skrze myslenie a vyjadrovanie svätých Otcov. Pod prácou nerozumeli len praktické činnosti zabezpečujúce naplnenie denných potrieb. Prácu predovšetkým chápali ako duchovnú aktivitu, námahu duše, mysle a tela na dosiahnutie spásy duše. Zahanbenie uprostred svojich spoločníkov vyjadruje situáciu, kedy sa mních vyznával so svojich nedokonalých skutkov a myšlienok pred spoločenstvom ostatných mníchov alebo pred svojím duchovným otcom. Niektorí Otcovia toto spoločenstvo vnímali ešte vo širšom zmysle a zahŕňali do neho spoločenstvo svätých a anjelov.            Rovnako tak samotná lenivosť je chápaná v hlbšom zmysle. Nie je to len akési zanedbanie nejakých denných povinností a duchovných aktivít. Je to aj stav, kedy odporujeme radikálnosti, ktorá vychádza z nejakej poznanej pravdy. Dobrým príkladom je bohatý mladík z evanjelia (Mk 10, 17-22), ktorý nenasledoval Ježišovu radu pre dosiahnutie večného života pre jej radikálnosť.            Takto chápané slová svätého Izáka môžu sa stať dobrou vzpruhou v čase, keď nám ochabujú sily v duchovnom zápase. Aj bez nejakého vyznania našich myšlienok, lenivosť odkrýva mnohé nedokonalosti nášho života pred našimi bratmi a sestrami, no tieto nedokonalosti sú úplne odkryté pred spoločenstvom svätých a anjelov. Obava zo zahanbenia pred týmto veľkým publikom nám pomôže prekonať čas slabosti tela a duše.


27.05.2011 | Čítanosť(4908)
Téma: Človek / Duchovný život
25.06.2003 | Čítanosť(530)
Téma: Lenivosť
25.06.2003 | Čítanosť(515)
Téma: Lenivosť
12.06.2003 | Čítanosť(2855)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2528)
Mk 10, 17-27
22.08.2003 | Čítanosť(1781)
Lenivosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet