28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh je poslednou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým.”

~Ján Pavol II.~

07.02.2018 - Miron
čítanosť3902 reakcie0
(Share 196 0)


Téma: Pole / 1.1.3 / Prikázania / Jn 10, 4 / Ž 119 / Poznaj jeho hlas...

Myšlienky... 38/2018

            Aby sme nasledovali Ježiša Krista, musíme poznať jeho hlas (porov.: Jn 10, 4). Študuj Evanjelium a budeš schopný nasledovať Krista celý život. (Pole, kapitola 1, odstavec 3.)            Aj v tomto poučení sa odkráča učenie všetkých svätých učiteľov duchovného života. Svätý Ignác zdôrazňuje nutnosť neustáleho štúdia Evanjelia. Je známe, že mnohí svätci poznali Evanjelium naspamäť, iní prečítali celý Nový zákon každý týždeň. Optimski mnísi dodržiavajú pravidlo, že každý deň prečítajú tri kapitoly z Nového zákona: jednu z Evanjelií a dve či už zo Skutkov apoštolov alebo ostatných kníh. Keď budeme čítať dielo svätého Ignáca alebo diela iných svätcov, ktorí písali o umení duchovného života, ľahko zbadáme, že ich slová sú priam presiaknuté Božím slovom. Buď ho priamo citujú alebo parafrázujú pri podávaní svojich poučení.            Ak nasledovanie Krista znamená zachovávanie jeho prikázaní, tak musíme tieto prikázania poznať. Tu by sme sa mali vyvarovať neduhu modernej doby, ktorá toto poznanie eliminuje iba na intelektuálnu aktivitu, ktorá sa uspokojuje s nadobudnutím vedomosti. Štúdium Evanjelia svätý Ignác chápe v oveľa hlbšom význame, ktorý sa neuspokojuje s nadobudnutou vedomosťou. Ide o úsilie zjednotiť sa s týmto Božím slovom natoľko, aby stalo akoby súčasťou nášho duchovného DNA. Výsledok tohto snaženia je premenené srdce, ktoré túži po napĺňaní Božích prikázaní, ako to vidíme v Žalme 119.            Svätý Izák Sýrsky hovorí o čítaní Božieho slova ako o veľmi dôležitej súčasti asketického života. Askéza nie je nič iné ako súbor rôznych duchovných aktivít, ktoré sú súčasťou nášho dňa na očisťovanie srdca a pre rast v čnostiach. O svätom Izákovi sa píše, že čítal Božie slovo pri svetle sviečky po mnohé roky tak vášnivo, že kvôli tomu pomaly prišiel o svoj zrak.            Osvojme si podobnú vášnivosť pre čítanie Božieho slova. Nevynechajme žiaden deň, aby sme si nesadli k Pánovým nohám so snahou naučiť sa a pochopiť jeho prikázania.


25.06.2003 | Čítanosť(772)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(705)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(642)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(3144)
Jn 10, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(3062)
Jn 10, 22-42
06.11.2004 | Čítanosť(1019)
Ž 119


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet