23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Kto sa pokúsi vidieť druhého v Božom svetle ako niekoho, koho Boh miluje, ten prestane premietať vlastné chyby a slabosti na iného. Modlitba za blížnych je účinným prostriedkom odbúrania takejto projekcie a lepšieho poznania svojho vnútra. Modlitba vedie k dôkladnejšiemu poznaniu druhého, k poznaniu, ktoré neodsudzuje, ale chápe a je schopné spolu s druhým aj trpieť.”

~ANSELM GRŰN OSB~

07.02.2018 - Miron
čítanosť586 reakcie0
(Share 129 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 4.26 / Mt 10, 37-39 / Duchovný život / Čo nás drží pri brehu

Myšlienky... 1/2018

            Učenie Evanjelia je plné radikálnych výziev. Jednou z nich je aj Ježišova výzva k zrieknutiu sa všetkého kvôli nemu: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10, 37-39). Aj keď zmysel tejto výzvy zreteľne vnímame, predsa podliehame pokušeniu nachádzať kompromis ako žiť s Kristom a zároveň aj so svetom. Aj keď týmto úsilím dosiahneme akési uspokojenie svedomia, predsa cítime, že naše srdce smädí po niečom hlbšom a dokonalejšom. Uspokojenie sa s týmto kompromisom sa dá prirovnať ku konaniu človeka, ktorý sa chce dostať do prostriedku jazera. Nastúpi na loďku a začne z celej sily veslovať. No napriek všetkej námahe ostáva stále len pri brehu, pretože zabudol odviazať lano.            Svätí učitelia duchovného života z praktickej skúsenosti nás napomínajú, že bez určitej radikálnosti v poslušnosti Božiemu slovu nemôžeme urobiť žiaden pokrok.            Svätý Izák hovorí: „Je práve tak hanebné pre milovníkov tela a brucha hľadať duchovné veci ako je hanebné prostitútke písať o čistote. Ako telo trpiace smrteľnou chorobou odmieta tučné jedlo, ktoré sa mu  protiví; podobne myseľ naplnená svetskými vecami nemôže sa priblížiť poznaniu Božích vecí. Oheň nemôže vzplanúť v mokrom dreve a tak ani zápal pre Božie veci vzplanúť v srdci, ktoré miluje pohodlie. Tak ako prostitútka nelimituje náklonnosť iba k jednému mužovi, tak duša zviazaná mnohými záujmami nemôže byť verná Božiemu učeniu.“            Ak je v našom srdci túžba po Bohu, ale predsa nebadáme nejaký pokrok v duchovnom živote, skúsme preskúmať čo milujeme viac než Krista. Pozorné hľadanie vo svetle Evanjelia nám pomôže rýchlo identifikovať všetky tie laná, ktoré držia loďku nášho života pri brehu. Potom už je len potrebná odvaha k preťatiu.


27.05.2011 | Čítanosť(4907)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4425)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3853)
Mt 10, 24-42
27.06.2003 | Čítanosť(3441)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet