28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tento rozumový odklon od viery v Boha je pravidelne následkom mravného úpadku. Vplyvom nejakej vášne sa dospeje k túžbe, aby nebolo Boha a vplyvom tejto túžby sa utvrdí v presvedčení, že Boha niet.

~Duplessy~

23.02.2018 - Miron
čítanosť1233 reakcie0
(Share 168 0)


Téma: Pole / 1.1.37 / / Smrť / Život / Lk 16, 9 / Ž 118, 105 / Nejestvuje žiaden iný čas

Myšlienky... 74/2018

            Spoznajme Boha, ktorý nám prikázal, aby sme ho poznali a vedie nás k tomuto poznaniu skrze svoje slovo a milosť. Priľnime k Bohu počas tohto pozemského života. Ponúka nám najintímnejšie zjednotenie so sebou samým a dáva nám istú mieru času – pozemský život, aby sme k tejto jednote dospeli. Nejestvuje žiaden iný čas, okrem tohto obmedzeného pozemského života, kedy sa s ním môžeme zjednotiť. Ak to nenastane počas tohto času, nestane sa to nikdy. Staňme sa priateľmi s obyvateľmi neba, so svätými anjelmi a svätými, aby nás prijali do „večného domova“ (Lk 16, 9). Poznajme tiež padnutých duchov, tých zlých a hrozných nepriateľov ľudského pokolenia, aby sme sa vyhli ich pasciam a večnému životu s nimi v plameňoch pekla. Nech Božie slovo osvecuje našu cestu (porov.: Ž 118, 105). (Pole, kapitola 1, odstavec 37.)            Naliehavosť, ktorá zaznieva v tomto i v predchádzajúcich odstavcoch kapitoly o nasledovaní Krista, nie je prehnaná. Svätý Ignác Briančaninov nám týmto iba pripomína naliehavosť, ktorá zaznieva z Evanjelia. Postoj, ktorý zaujmeme voči týmto slovám, nám môže prezradiť, kde sa v duchovnom živote nachádzame. Môže sa totiž stať, že týmto slovám budeme načúvať ako tí, ktorí načúvajú prednáške o potrebnosti schudnutia, cestou domov si dajú kalorickú bombu v podobe hamburgera s hranolkami. Ak sa budem držať tohto obrazu, tak by sme mali týmto slovám načúvať ako tí, ktorí sú vážne chorí a počúvajú lekárovu radu o nevyhnutnosti schudnutia, lebo inak hrozí skorá smrť.            Otestovanie sa podľa reakcie na tieto naliehavé slová nám ukáže, nakoľko sme pochopili Ježišovo učenie a odhalí nám mieru lásky k nemu. Zároveň sa pred nami odhalia celé oblasti nášho života, ktoré sú ešte pod vládou tohto sveta. Tieto miesta predstavujú budúce bojiska, na ktorých musíme vybojovať svoju slobodu, aby sme sa mohli zjednotiť s naším Pánom.


25.06.2003 | Čítanosť(1475)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1455)
Téma: Nasledovanie Krista
26.06.2003 | Čítanosť(3450)
Život – zmysel života
12.06.2003 | Čítanosť(3329)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2775)
Lk 16, 19-31


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet