14.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Človek nesmie klásť Pánovi nijaké podmienky. Dôvera v Boha je len vtedy neochvejne pevná, keď prijíma z Božích rúk všetko.”


~SV. EDITA STEINOVÁ~

10.06.2018 - Miron
čítanosť565 reakcie0
(Share 155 55)


Téma: Cesta asketikov 26 / Duchovný boj / O vzácnej perle.

Myšlienky... 263/2018

            Zbavený všetkej vedomosti, chudobný na každú dobrú myšlienku a skutok, bez spomienky z minulosti alebo priania pre budúcnosť, neužitočný ako zodratá handra, necitlivý ako kameň na chodníku, deravý ako červom napadnutá huba v lese, smrteľný ako ryba na pobreží a zarmútený k slzám nad touto svojou neutešenou situáciou, stojíš v modlitbe pred Všemohúcim, tvojím Sudcom,  Stvoriteľom a Otcom, pred tvojím Spasiteľom a Pánom; pred Duchom Pravdy a Darcom Života; a ako márnotratný syn vyjachtáš z hĺbok svojej nemohúcnosti: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom“ (Lk 15, 21). Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnym.            Poznáš svoju nemohúcnosť a ležíš ako zrnko prachu pred Všemohúcim; a z tvojej úbohosti rastie láska k blížnym ako k tým, ktorí boli stvorení Pánom. On vo svojom nepochopiteľnom bytí si ich všíma; a to je dosť pre teba, aby si ponúkol všetko pre nich.            Teraz musíš prekročiť čudnú vec: čím hlbšie si zostúpil do svojho srdca, tým ďalej a vyššie si sa vyškriabal von zo seba. Vonkajšie okolnosti tvojho života sú tie isté: umývaš riad, staráš sa o dieťa, ideš do práce, vyberáš svoj plat a platíš dane. Robíš všetko, čo je spojené s vonkajším životom ako človek v spoločnosti, nakoľko nie je žiadna šanca, aby si ju opustil. Ale ty si sa vzdal seba samého. Vzdal si sa jednej veci, aby si prijal druhú.            A ak mám Teba, čo viac si môžem žiadať na zemi? Nič! – hovorí svätý Ján Klimak, ale neustálou modlitbou, v tichosti sa viniem k Tebe. Niektorí sú zotročení bohatstvom, iní slávou, iní hnaním za majetkom; no mojou jedinou túžbou je vinúť sa k Bohu.            Modlitba, so všetkými aspektami seba zrieknutia, sa stala tvojím skutočným životom, ktorý udržuješ jedine kvôli modlitbe. Kráčanie s Bohom (Gn 6, 9) je odteraz pre teba jedinou skutočnou hodnotou. Pretože pre toho, kto v sebe nosí Krista, nie je ani smrť, ani choroba, ani žiadna svetská túžba; vkročil už do večného života a to zahŕňa všetko.            Dňom i nocou nebeské semeno klíči v tvojom srdci a rastie, a ty ani nevieš ako. Zem prináša úrodu sama; rovnako tak pôda tvojho srdca – najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase (Mk 4, 27-28).            Svätci hovoria o niečom, čo volajú neuhasiteľné svetlo. Nie je to svetlo oka, ale srdca, ktoré nikdy neprestáva kráčať v čistote a jasnosti. Toto svetlo rýchlo opúšťa temnotu a bez prestania sa vedie k výškam. Jeho nemenná kvalita je vždy očisťovaná. Toto je svetlo večnosti, ktoré nikdy nevychádza von, a ktoré žiari cez závoj času a hmoty. Ale svätí nikdy nepovedali, že toto svetlo im bolo dané, ale že toto svetlo je dané iba tým, ktorí očistili svoje srdcia láskou pre Pána na úzkej ceste, ktorú si slobodne zvolili.            Táto úzka cesta nemá konca; ústi do večnosti. Preto každý moment je momentom začiatku – súčasnosť obsahuje budúcnosť: deň súdu; súčasnosť obsahuje minulosť: stvorenie; pretože Kristus nie je ohraničený časom - je prítomný všade. S jeho príchodom rozdielnosť mizne, dokonca i v čase a priestore. Všetko sa stáva súčasne, teraz a tu a všade, v hĺbke tvojho srdca. Tam stretneš to, čo hľadáš: šírku, dĺžku, výšku a hĺbku Kríža: Spasiteľa a spásu.            Preto ak si praješ spasiť svoju dušu a získať večný život, povstaň v každom momente zo svojej bezduchosti, požehnaj sa znamením Kríža a povedz: Dovoľ mi, Pane, dobre začať. V mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 26. – O vzácnej perle


Čítanosť(210)
Sv. Mikuláš  
19.07.2006 | Čítanosť(1465)
Téma: Dokonalosť / Svätosť
26.01.2010 | Čítanosť(1299)
Téma: Duchovný boj / Bdelosť
27.06.2003 | Čítanosť(2279)
Svätosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet