14.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kríž je kritická situácia lásky.

~H. U. von Balthasar ~

10.06.2018 - Miron
čítanosť654 reakcie0
(Share 149 63)


Téma: Cesta asketikov 25 / Duchovný boj / O Ježišovej modlitbe

Myšlienky... 262/2018

            Svätý Abba Izaiáš, Egyptský pustovník, hovorí o Ježišovej modlitbe, že je zrkadlom pre myseľ a lampášom pre svedomie. Niekto ju tiež prirovnal neustálemu hlasu, tichému hlasu v dome: všetci zlodeji, ktorí sa vkradnú dnu, hneď rýchlo utečú, keď počujú, že niekto je v dome. Tým domom je srdce, zlodejmi sú zlé impulzy. Modlitba je hlas toho, kto bdie. Ale tým, kto drží stráž nie som už ja, ale Kristus.            Duchovné aktivity vteľujú Krista do našej duše. Toto zahŕňa nepretržitú spomienku Pána: skryješ Ho v sebe, vo svojom srdce, duši a svedomí. Ja sám môžem spať, ale srdce ostáva pevne v modlitbe, a to vo večnom živote, v nebeskom kráľovstve, v Kristovi. Tri korene môjho bytia sú ukotvené v zdroji.            Prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu je modlitba: Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnym. Opakuj ju nahlas alebo len v mysli, pomaly, ale s pozornosťou. Osloboď srdce od všetkého, čo je nevhodné, ale tiež také veci ako každý druh očakávania, vnútorných vízií, všetky druhy romantických snení, zvedavých otázok a predstavivosti. Jednoduchosť je nevyhnutná podmienka pre pokoru; ďalej striedmosť tela a duše a vo všeobecnosti všetko, čo patrí k neviditeľnému boju.            Začiatočník by si mal byť zvlášť vedomý všetkého, čo má hoci len slabú tendenciu k mysticizmu. Ježišova modlitba je aktivitou, praktickou prácou a prostriedkom, ktorým sa robíš schopným prijať a použiť silu, ktorá sa volá Božia milosť – neustále prítomná, ale skrytá, v pokrstenom – na prinesenie ovocia. Modlitba prináša ovocie tejto sily v duši; nemá žiaden iný účel. Je to ako kladivo, ktoré rozbíja škrupinu. Kladivo je ťažké a úder bolí. Opusť každú myšlienku potešenia, extázy, nebeských hlasov: Je iba jedna cesta do Božieho kráľovstva, a tou je cesta Kríža. A visieť ukrižovaný na strome je hrozné trápenie. Neočakávaj nič iné.            Ukrižoval si svoje telo, keď si ho pevne pribil jednoduchým spôsobom života s prísnou sebadisciplínou. Život tvojich myšlienok a predstáv má byť tiež prísne kontrolovaný. Pevne si ich pribil so slovami modlitby a Svätého písma, s čítaním Žalmov a prác svätých Otcov, v ktorých sú všetky tieto veci prikázané. Nedovoľ svojej predstavivosti voľne poletovať. Čo ľudia volajú rozmýšľaním, je zvyčajne bezcieľne poletovanie vo svete ilúzií. Akonáhle myšlienky nie sú zamestnané tvojou prácou, nasmeruj ich znovu k modlitbe.            Dozri na to, aby predstavivosť a myšlienky ti boli poslušné a dobre vycvičený pes. Nedovolíš mu behať okolo, hrabať sa v odpadkoch a kúpať sa v blate. Podobne by si mal byť schopný zavolať späť myšlienky a predstavivosť; a musíš to urobiť nespočetnekrát každú minútu. Ak to neurobíš, budeš ako kôň hnaný raz jedným jazdcom a hneď na to iným, hovorí svätý Anton, kým sa neunaví a neskolabuje.            Ak udrieš na škrupinu príliš tvrdo, môžeš rozdrviť aj jadro. Postupuj teda s pozornosťou. Nepristupuj k Ježišovej modlitbe okamžite. Nebuď prehnane horlivý. Nepredpokladaj, že môžeš dať patričnú pozornosť jedinému „Pane, zmiluj sa. Tvoja modlitba bude nesústredená: si predsa človek. Iba „anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10): ty máš pozemské telo s jeho túžbami. Nekrič k nebu v údive, keď si na začiatku zabudol na modlitbové cvičenie počas mnohých hodín, alebo celého dňa alebo ešte dlhšie. Pristúp k tomu prirodzene a jednoducho: si neskúsený námorník, ktorý je tak veľmi sústredený inými vecami, že zabudol sledovať prúdenie vetra. Neočakávaj nič od seba. Ale ani nevyžaduj nič od druhých.            Koncentrácia je jednou vecou, nesústredenosť druhou. Ak modlitba urobí tvoju myšlienku plnou života a čistoty: potom je dobre. Modliaci sa človek vidí všetko okolo seba, všíma si všetko, ale správne konanie prichádza cez modlitbu, ktorá vrhá na všetky veci prenikajúce čisté svetlo.            Duch pôsobí vo sfére čistoty. Kým v sebe držíme túto sféru nezávislosti srdca, naša duchovnosť bude rásť.            Modlitba bude volať k vnútornému pokoju, pokoju, láske, vďačnosti, pokore. Ak si na druhej strane napätý, rozrušený alebo v hlbokej beznádejí, ak cítiš trpkosť alebo prehnanú túžbu po činnosti, ak si sa ponoril do extatickej skúsenosti alebo opitosti zmyslov, ako napríklad z potešenia, keď počúvaš hudbu, ak cítiš vrchovaté uspokojenie a potešenie, že si spokojný so sebou a celým svetom, tak si na nesprávnej ceste. Zrejme si na seba naložil príliš veľa. Utiahni sa a choď späť, pretože seba pokarhanie musí byť vždy začiatočným bodom pre každú skutočnú modlitbu.            Anjel svetla ti vždy prinesie pokoj – ten pokoj, ktorý si démoni temnoty prajú za každú cenu zničiť. Týmto, hovoria svätí Otcovia, človek môže rozpoznať zlé sily a oddeliť ich od dobrých. Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 25. – O Ježišovej modlitbe


11.07.2003 | Čítanosť(3776)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3075)
Téma: Modlitba
26.01.2010 | Čítanosť(1298)
Téma: Duchovný boj / Bdelosť
27.06.2003 | Čítanosť(2954)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2948)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2801)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet