14.august 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Smrť je pre veriaceho kresťana klesanie do rúk živého Boha.”

~KARL RAHNER~

10.06.2018 - Miron
čítanosť591 reakcie0
(Share 118 0)


Téma: Cesta asketikov 11 / Duchovný boj / O vnútornom zápase

Myšlienky... 248/2018

            Keď sa zbavuješ vonkajších pút, zahoď aj tie vnútorné. Keď sa oslobodzuješ od vonkajších záujmov, tvoje srdce sa oslobodzuje od vnútornej bolesti. Z toho vyplýva, že ten ťažký zápas, ktorý si sa donútil viesť so sebou samým, je iba prostriedok. Ako taký nie je ani dobrý ani zlý; svätci ho často prirovnávali k predpísanej liečbe. Hoci jeho nasledovanie je bolestivé, predsa ostáva jediným prostriedkom na získanie zdravia.            Maj vždy na pamäti: nerobíš nič čnostné svojou zdržanlivosťou. Alebo azda môže byť považované za čnosť, keď baník kvôli svojej hrubej nedbanlivosti bol zasypaný v štôlni, berie do rúk lopatu a snaží sa prekopať cestu von? Nie je to naopak niečo úplne prirodzené, že používa nástroje dané mu vyššou autoritou, aby si otvoril cestu vo zo zaprášeného vzduchu a temnoty? Nebol by opak veľkou hlúposťou?            Z tohto príkladu si môžeš vziať múdrosť. Tieto prostriedky sú nástroje spásy, evanjeliové prikázania a sväté sviatosti Cirkvi, ktoré boli udelené každému kresťanovi pri svätom krste. Ak ich nepoužívaš, neprinášajú ti žiaden osoh. Ak ich používaš správnym spôsobom, otvoria ti cestu k slobode a svetlu.            „Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia,“ (Sk 14, 22; musíme, podobne ako uväznená obeť, vzdať sa mnohých príležitostí na odpočinok, spánok a potešenie; musíme byť pozorní a využiť každý moment, keď ostatní spia a sa zaoberajú malichernými vecami. Nesmieme vypustiť z rúk čakan a lopatu, ktorými je modlitba, pôst, pozornosť a námaha pri zachovávaní všetkého, čo nám prikázal (Mt 28, 20). Ak naše srdce začne považovať takúto disciplínu za príliš namáhavú, ak sa chceme dostať von zo zajatia, musíme použiť všetku silu vôle, aby sme ho prinútili sa jej podriadiť.            Akú odmenu takto dostane väzeň? Alebo dostane vôbec nejakú odmenu?            Námaha sama o sebe je jeho odmenou. V láske k slobode, ktorú začne cítiť, v nádeji a viere, ktoré mu vložila tie nástroje do rúk. Rastie skrze túto námahu, lásku a vieru: čím je pracovitejší, tým je k sebe menej zhovievavý a tým väčšia je jeho odmena. Stále viac chápe, že je väzeň medzi väzňami a neoddeľuje sa od nich; je hriešnikom medzi hriešnikmi uväznený hlboko pod  zemou. Ale zatiaľ čo iní spia alebo hrajú karty, aby zabili čas, on pracuje vo svojej práci. Našiel poklad, ale zakryl ho (Mt 13, 44); nosí v sebe nebeské kráľovstvo: lásku, nádej a vieru. Zatiaľ vidí svoje vyslobodenie akoby v zrkadle (1 Kor 13, 12), ale v nádeji je už slobodný. „V nádeji sme spasení“ a apoštol pre správne pochopenie dodáva: „Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej“ (Rim 8, 24). Keď väzeň skutočne dosiahne slobodu a vidí ju z tváre do tváre, potom už nie je väzňom medzi väzňami na tejto zemi. Potom skutočne nachádza, že je už skutočne vo svete slobody; tej slobody, do ktorej bol stvorený Adam, a ktorá bol bola pre nás obnovená Kristom.            Ako ten väzeň, aj my sme už slobodní v nádeji, ale naplnenie spásy leží za našim pozemským životom: až vtedy môžeme s konečnosťou povedať: Som spasený. Pretože prikázanie byť dokonalí ako je nás Otec dokonalý (Mt 5, 48) je nemožné ľudsky uskutočniť tu na zemi. Prečo nám bol preto daný? Svätí odpovedajú: Aby sme mohli teraz začať našu prácu, ale s večnosťou pred naším zrakom.            Cieľ ľudskej slobody nie je v ňom samom, ani v druhom človeku, ale v Bohu, hovorí svätý biskup Teofan.            Povelom k slobode je: Kajajte sa! Bolo nám dané povolanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás  posilním“ (Mt 11, 28). V čom spočíva tá námaha? Na získaní dočasných dobier? A tá veľká záťaž? Azda sú to pozemské starosti a potreby? Ani v najmenšom, hovoria svätí. „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa,“ (Mt 11, 29) hovorí ten, ktorý kým chodil po zemi, nikdy nemyslel na pozemské dobrá a nikdy nebol zaťažený svetskými starosťami.            A čo dostanú tí, ktorí pracujú na svojej spáse a namáhavo čelia tlaku sveta, ako zvonku tak aj v vnútra? Tí, ktorí príjmu na seba Kristovo jarmo a žijú ako žil On, neučia sa od anjelov ani od ľudí, ani z kníh, ale od samotného Pána, z jeho života a svetla a aktivity, ktorú koná v ich vnútri; tí, ktorí, ktorí tiež môžu povedať že sú „tichí a pokorní srdcom“ a nehľadajú svoju slávu – čo títo všetci ľudia dostanú? Nájde pokoj pre svoje duše. Sám Pán im dá tento pokoj. Príjmu slobodu od pokušení, starostí, strachu, úzkosti a všetkého, čo znepokojuje ľudské srdce.            Toto je vysvetlenie svätého Jána Klimaka. A takto to bolo rozšírené od kresťana ku kresťanovi. Pretože skúsenosť odhaľuje znovu a znovu každému novému srdcu pravdu, že Kristovo jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké pre tých, ktorí ho milujú.            Ale iba ten, kto vytrvá do konca, bude spasený (Mt 10, 22) a nie tí, ktorí odpadnú a sú leniví. Tento prísľub ich však neznepokojuje.            Preto sa nesmieme zmalátnieť. Musíme byť pevní, neochvejní, prekypujúci prácou pre Pána, pretože táto práca nie je márna (1 Kor 15, 58). Keď sme raz začali, nesmieme prestať konať skutky hodné nášho pokánia. Opak by bol to isté, ako útek z boja. Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 11. – O vnútornom zápase


25.06.2003 | Čítanosť(1430)
Téma: Askéza
26.01.2010 | Čítanosť(1298)
Téma: Duchovný boj / Bdelosť
16.08.2003 | Čítanosť(2130)
Sloboda
12.06.2003 | Čítanosť(1733)
Sk 14, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(1728)
Sk 14, 21-28


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet