26.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba bez zbožnosti je telo bez duše.

~Talmud ~

10.06.2018 - Miron
čítanosť457 reakcie0
(Share 132 0)


Téma: Cesta asketikov 5 / Duchovný boj / O sebazápore a očistení srdca

Myšlienky... 242/2018

            Nahý, malý a bezmocný teraz pristupuješ k najťažšej zo všetkých ľudský úloh: poraziť svoje sebecké túžby. V podstate je to toto „seba prenasledovanie“, od ktorého závisí tvoj zápas., pretože kým v tebe vládne sebectvo, nemôžeš sa modliť k Pánovi s čistým srdcom: Buď vôľa tvoja. Dokiaľ sa nezbavíš vlastnej veľkosti, nemôžeš sa otvoriť pre skutočnú veľkosť. Ak sa držíš vlastnej slobody, nemôžeš zdieľa skutočnú slobodu, v ktorom vládne iba Jeden.            Najväčším hlbokým tajomstvo svätých je: nehľadaj slobodu a sloboda ti bude daná.            Je povedané, že zem prináša tŕnie a bodliaky. Človek ju obrába potom a námahou. Svätí Otcovia radia začať s malými vecami, pretože ako hovorí svätý Efrém Sýrsky, ako môžeš uhasiť veľký oheň ak si sa nenaučil uhasiť najprv malý? Ak si praješ oslobodiť sa z veľkého utrpenia, potlač malé túžby, hovoria svätí Otcovia. Nepredpokladaj, že jedna môže byť oddelená od druhej: všetky sú spojené ako dlhá reťaz alebo sieť.            Nevypláca sa postaviť voči veľkým vášňam a zlým návykom bez toho, aby si v rovnakom čase nepremáhal svoje malé „nevinné“ slabosti: túžbu po sladkom, nutkanie k rozprávaniu, zvedavosti, či miešaniu sa. Pretože všetky tvoje túžby, veľké a malé, sú vybudované na rovnakých základoch, na našom ničím nezadržiavaným zvykom uspokojovania iba vlastnej vôle.            Je to práve naša vôľa, ktorá bola zničená. Od pádu v raji naša vôľa začala usilovať výlučne o veci nášho ega. Preto náš zápas je zameraný tiež proti svojvoľnému životu. A mal by byť vykonaný bez otáľania a váhania. Ak máš nutkanie sa na niečo spýtať, tak sa nepýtaj! Ak máš nutkanie vypiť dve šálky kávy, vypi iba jednu! Ak máš nutkanie pozrieť sa na hodinky, nepozri sa! Ak chceš ísť na návštevu, ostaň doma!            Toto je seba prenasledovanie; takto človek s Božou pomocou, umlčí silný hlas svojej vôle.            Azda teraz uvažuješ, či je to skutočne potrebné. Svätí Otcovia odpovedajú inou otázkou: Skutočne si myslíš, že môžeš naplniť pohár čistou vodou kým z neho nevyleješ starú a špinavú vodu? Alebo si praješ prijať milovaného hosťa do izby naplnenej smetím a odpadom? Nie; kto dúfa vidieť Pána „usiluje sa byť čistý“ ako hovorí svätý Ján (1 Jn 3, 3).            Očisťme teda svoje srdce! Vyhoďme von všetok zaprášený odpad, ktorý je v ňom uskladnený; vydrhnime špinavú podlahu, umyme okná a otvorme ich, aby svetlo a vzduch mohli vojsť do izby, ktorú pripravujeme ako chrám pre Pána. Vezmime si čistý odev, aby sme pre ten starý a stuchnutý neboli vyhodení von (Lk 13, 28).            Nech toto všetko je našou námahou každú hodinu i deň.            Takto robíme iba to, čo nám Pán sám prikázal skrze svätého apoštola Jakuba, ktorý hovorí: „Očistite si srdcia“ (Jak 4, 8). a apoštol Pavol nám radí: „Očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni“ (2 Kor 7, 1). Pretoč Kristus hovorí: „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 21-23). Preto tiež povedal farizejom: „Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!“ (Mt 23, 26).            Keď teraz nasledujeme inštrukciu začať so svojim vnútrom, musíme mať na pamäti, že neočisťujeme srdce kvôli sebe. Nerobíme to pre svoje potešenie, ale preto, aby sme potešili hosťa. „Bude sa mu páčiť?“ pýtame sa seba samých. „Ostane?“ Každá naša myšlienka smeruje k nemu.            Potom sa utiahneme a držíme sa v úzadí a neočakávame žiadnu odmenu.            V človeku sú tri prirodzenosti, ako Nicetas Stethatos ďalej vysvetľuje: telesný človek, ktorý žije iba pre svoje vlastné potešenia, hoci to ubližuje druhým; prirodzený človek, ktorý chce rovnako potešiť seba a druhých; a duchovný človek, ktorý chce potešiť iba Boha, hoci mu to spôsobuje ujmu.            Prvý je nižšie než ľudská prirodzenosť, druhý je normálny a tretí je nad prirodzenosťou a to je život v Kristovi.            Duchovný človek uvažuje duchovne; jeho nádejou je niekedy počuť anjelov jasať nad hriešnikom, ktorý robí pokánie (Lk 15, 10) a tým hriešnikom je on sám. Takto by si mal cítiť a v tejto nádeji sa namáhať, pretože Pán nám prikázal, aby sme boli „dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) a aby sme najprv hľadali „Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6, 33).            Preto si nedopraj žiaden odpočinok, dokiaľ neumŕtviš v sebe to, čo patrí k telesnej prirodzenosti. Nech je tvojim úmyslom hľadanie každého náznaku toho zvieraťa v tebe a jeho neľútostné prenasledovanie. „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu“ (Gal 5, 17).            Ale ak sa bojíš, že sa staneš farizejským kvôli práci na vlastnej spáse alebo sa obávaš, že budeš premožený duchovnou pýchou, skúšaj seba a pochop, že farizej trpí slepotou. Preto nevidí, že je postihnutí farizejstvom. Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 5. – O sebazápore a očistení srdca


25.06.2003 | Čítanosť(1386)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1361)
Téma: Nasledovanie Krista
12.06.2003 | Čítanosť(2971)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2729)
Lk 13, 18-21
16.06.2003 | Čítanosť(2052)
1 Jn 3, 1-24


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet