17.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kresťan, ktorý chce tak nakladať so svojím bytím a so svojím životom ako Ten, ktorý sa stal veľkou Obeťou, stáva sa spolu s ním kňazom svojou smrťou a končí v tomto okamžiku tú obetu, ktorej sa zasvätil pri krste a v ktorej mal pokračovať celý život.

~Bossuet~

21.07.2018 - Miron
čítanosť468 reakcie0
(Share 206 117)


Téma: Pole / 1.8.26-28 / Viera / Krst / 1 Kor 6, 15.19-20 / Obraz nášho Pána

Myšlienky... 302/2018
(Zdroj: https://youtu.be/Q7t7KJWrt4M)

            Krstom je kresťan zasnúbený Kristovi, je oblečený v Krista. Je s ním zjednotený skrze prijímanie jeho svätých Tajomstiev. A takto skrze sviatosti sa stáva plne Kristov.            Kto je pokrstený v Kristovi, už nežije akoby bol zdrojom vlastnej existencie, ale žije ako ten, kto prijal plnosť svojho života od iného Bytia – Krista. Apoštol Pavol hovorí kresťanom: „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 15.19-20).            Osobné zjednotenie s Kristom je udržiavané skrze napĺňanie Božích životodarných evanjeliových prikázaní. Inak kresťan nemôže zotrvať v jednote s Kristom, v ktorej zostáva ten, kto koná jeho vôľu. A jeho vôľa je vyjadrená v evanjeliových prikázaniach. (Pole, kapitola 8, odstavec 26-28.)            Od krstu v nás prebýva Kristus. Sprevádza nás v našom úsilí o nadobudnutie čností a upevňovaní nového človeka. Sprevádza nás tiež v práci na ničení hriechu a vôle starého človeka. Nový človek v Kristovi rastie len v miere, v akej sa umenšuje starý človek. Svätý Marek Asketik v spise o krste hovorí tieto slová: „Ó, človeče, ktorý si bol pokrstený v Kristovi, namáhaj sa ako len môžeš a priprav sa prijať vzhľad toto, kto v tebe prebýva.“            Na začiatku je Kristus v nás akoby skrytý v prikázaniach. Ich napĺňaním nadobúdame čnosti, ktoré sú akoby živé črty, v ktorých sa odráža obraz nášho Pána Ježiša Krista. Tvár Krista, ktorý v nás prebýva, rastom v čnostiach je v nás stále viac zreteľnejšia.


25.06.2003 | Čítanosť(2762)
Téma: Viera
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
04.12.2004 | Čítanosť(2317)
Krst
18.01.2010 | Čítanosť(1804)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet