25.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V Eucharistii sa stávame jedným telom nielen medzi sebou navzájom, ale stávame sa Kristovým telom pre svet. Kto je preniknutý Eucharistiou, tomu nemôžu byť tento svet, táto spoločnosť ani táto doba ľahostajné.

~KLAUS HEMMERLE~

10.12.2020 - Miron
čítanosť123 reakcie0
(Share 12 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 47.1 / Prirodzené a duchovné poznanie

Myšlienky... 331/2020

            V štyridsiatej siedmej homílií sa svätý Izák Sýrsky začína zaoberať poznaním. Rozlišuje medzi prirodzeným a duchovným poznaním. K tejto téme vracia s detailnejším vysvetlením v ďalších homíliách, aby nám čo najlepšie priblížil tento dar, na ktorý neraz zabúdame.            Homíliu začína slovami:            „Je poznanie, ktoré predchádza vieru a je poznanie, ktoré sa rodí z viery. Poznanie, ktoré predchádza vieru je prirodzeným poznaním; a to, čo sa narodilo z viery je duchovným. Čo je prirodzené poznanie? Prirodzené poznanie rozoznáva dobro o zla a preto sa nazýva aj prirodzeným rozoznávaním, ktorým odlišujeme dobro od zla prirodzene, bez učenia. Boh ho implantoval našej rozumovej prirodzenosti a s učením dostáva pomoc a rast. Nie je nikto, kto by ho nemal.“            Boh vo svojej láske nás stvoril so schopnosťou spoznávať dobro a zlo. To nám dáva schopnosť objaviť cestu k Bohu a plnému zjaveniu.            Je to veľký dar. Spoznávame ho v hlase svedomia. Môžeme ho prijať, ale i odmietnuť pohltením týmto svetom a sýtením túžob hriešnych vášní. Svätý apoštol Pavol karhá takýchto ľudí: „Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky“ (Rim 1, 18-20). Odmietnutie tohto daru poznania podľa svätého Pavla vedie k stále hlbšiemu do hanebných náruživostí, ktoré aj podrobne opisuje (Rim 1, 26, 32).            Je dobré vzdávať Bohu vďaky za tento dar prirodzeného poznania, ktorý – ak je prijatý – vedie človeka k viere. 


06.10.2003 | Čítanosť(829)
Téma: Boh / Poznanie / Skutok
25.06.2003 | Čítanosť(745)
Téma: Poznanie
25.06.2003 | Čítanosť(743)
Téma: Poznanie
12.06.2003 | Čítanosť(2113)
Rim 12, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(1958)
Rim 16, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(1926)
Rim 14, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet