28.január 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Prečo mnohí nepociťujú veľkú silu znaku sv. kríža? Preto, lebo kým na svojom čele nosia znak kríža, v ich srdci niet Spasiteľa. Nestačí len robiť znak kríža, ale treba mať v srdci vnútornú vieru a nádej.

~sv. Rupert ~

31.12.2020 - Miron
čítanosť284 reakcie0
(Share 30 0)


Téma: Pole / 6.32.12-16 / Trpezlivé znášanie kríža

Myšlienky... 393/2020

            Kríž je ťažkým iba tak dlho, kým ostáva „mojím krížom“. Keď stane Kristovým krížom, náhle sa stane veľmi ľahkým, pretože „moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké,“ (Mt 11, 30) povedal Pán.            Učeníkom Krista vyzdvihuje kríž na ramená, keď sa uzná za hodného ťažkostí dovolených Božou prozreteľnosťou.            Učeník Krista nesie svoj kríž správne, keď uzná, že presne tieto ťažkosti, ktoré mu boli zoslané a nie žiadne iné, sú nevyhnutné pre jeho formáciu v Kristovi a spásu.            Trpezlivé nesenie „svojho kríža“ je skutočným spoznaním svojich hriechov. V tomto poznaní nie je žiadneho klamu. Avšak ten kto o sebe hovorí, že je hriešnik a v tom istom čase sa sťažuje a vzdychá pre svoj kríž, ten iba dokazuje, že klamal sám sebe falošným vyznaním svojej hriešnosti.            Trpezlivé nesenie kríža je pravým pokáním. (Pole, kapitola 32, odstavec 12-16.)            Toto je veľmi dôležitá časť pre správne pochopenie, ako sa môj kríž môže stať Kristovým krížom. Vysvetľuje nám tiež, ako chápať Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).            Bolo by dobré spomenúť si na kapitolu, v ktorej hovorí o veľmi dôležitom asketickom cvičení, ktorým je sebaobviňovanie. Pripomeňme si jeho slová: „Kto odhaľuje svoju hriešnosť skrze sebaobviňovanie, kto pripúšťa, že je hodný dočasných i večných trápení, vstupuje krok za krokom do živého poznania Vykupiteľa, ktorý je Večným Životom. Kto je ukrižovaný podľa Božej vôle a oslavuje Boha za svoj kríž, tomu je dané poznanie tajomstva kríža a vykúpenia človeka Bohočlovekom. Toto je ovocie sebaobviňovania. S odkazom na všemocnú a presvätú Božiu vôľu, nemôže byť žiadny iný pocit v človeku okrem bezhraničnej úcty a rovnako bezhraničnej pokory.“ (Kapitola 25.)            Varujme sa teda falošného vyznávania svojej hriešnosti, ak odmietame s trpezlivosťou znášať bolesti svojho kríža. Nenahovárajme si, že nesieme kríž, pokiaľ odmietame jeho bolesť, šomreme voči nej a nevidíme v ňom nástroj Božej prozreteľnosti pre naše posvätenie a spásu.


20.09.2005 | Čítanosť(3004)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(2048)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(15928)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet