25.máj 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nepatrí sa čestnému človeku byť hrdým na svoje dobré skutky, ale k pokore sa privádzať. Ten, kto robí dobré skutky, má svetlý veniec. A ten, kto mnohé dobré skutky vykonal, ale domnieva sa, že málo je toho, čo dobrého vykonal, ten človek týmto pokorným zmýšľaním o sebe, svetlejší a jagavejší veniec dostane. U koho je pokorné zmýšľanie, jeho dobré skutky bývajú svetlejšie, no ak niet pokorného zmýšľania, vtedy aj svetlé dobré skutky temnejú a veľké sa zmenšujú. Preto, ak chce niekto svoje dobré skutky ukázať veľkými, nech ich nepokladá za veľké, a vtedy sa oni stanú veľkými.

~sv. Izidor Peluzský, + 4. st. ~

31.12.2020 - Miron
čítanosť131 reakcie0
(Share 10 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.1.1 / Skúmanie myšlienok

Myšlienky... 361/2020

            Štyridsiata ôsma homília svätého Izáka Sýrskeho je pomerne rozsiahlou zbierkou rôznych poučení a rád. Dali by sa prirovnať k drobným kamienkom nadobudnutej skúsenosti, ktoré spolu vytvárajú krásnu mozaiku duchovného života. Pri uvažovaní nad touto homíliou znovu dáme za pravdu tým mnohým svätým, ktorí sa pri čítaní riadili pravidlom: „iba jednu stranu z Izáka denne“. Ak chceme mať úžitok z tohto zdieľania duchovných zákonitostí, tak to ani inak nejde.            Svätý Izák Sýrsky začína homíliu slovami: „Dobré hnutie padá do srdca iba skrze Boží dar a zlá myšlienka sa približuje k duši iba kvôli pokušeniu a skúške.“            Nie je vôbec ťažké pochopiť toto poučenie. Tieto slová dokonca môžu dokonca spôsobiť príjemné pohladenie duše. Ale toto nie je zámer svätého Izáka Sýrskeho. Týmto poučením nás pozýva k osvojeniu si správneho prístupu k tisíckam myšlienok, ktoré denne usilujú o našu pozornosť, ovplyvňujú naše konanie a formujú štýl celkový štýl života. Preto by sme k nim nemali pristupovať nevšímavo.            Toto poučenie pozýva k nadobudnutiu schopnosti rozlišovania a súdenia myšlienok. Ak nás súd uzná myšlienku za dobrú, tak nás to viesť k vzdávaniu vďaky za tento Boží dar. Ak sa v nás vytvorí tento návyk, tak bude nenápadne napomáhať rastu pokory. Pripisovanie všetkého dobra Bohu umŕtvuje naše ego a oslabuje pýchu, ktorá mu chce vládnuť. Ak myšlienku odsúdime ako zlú, tak toto pokušenie a skúška má viesť k okamžitému nasmerovaniu k aktívnemu aktu čnosti, ktorá je protipólom vášne prejavenej v tej myšlienke. Ak nás napríklad myšlienka nabáda k hnevu nad konaním blížneho, našou odpoveďou by mala byť strelná modlitba o požehnanie pre tohto blížneho. Takto môžeme každú zlú myšlienku využiť na rast v čnostiach.            Toto rozlišovanie myšlienok si vyžaduje našu sústredenosť a pozornosť. Svedkami toho vnútorného zápasu bude iba Boh a anjeli. Pre svet sa stane viditeľným až ovocie tohto každodenného úsilia, ktorým je pekný a čnostný život.


05.08.2003 | Čítanosť(1372)
Téma: Myšlienky / Srdce
05.08.2003 | Čítanosť(740)
Téma: Myšlienky
25.06.2003 | Čítanosť(705)
Téma: Myšlienky


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet