23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keby sme si na začiatku urobili malé násilie, neskôr by sa nám všetko darilo ľahko a radostne.”


~TOMÁŠ KEMPENSKÝ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1430 reakcie0
(Share 351 0)


Téma: Svedectvo / Mt 5, 16

Myšlienky... 286/2002

      Istý obuvník mal túžbu stať sa misionárom. Aj keď sa mu táto túžba v živote nenaplnila v presnom slova zmysle, predsa každý, kto prišiel do jeho dielne, počul ho rozprávať o Kristovi.
      Jedného dňa mu priateľ začal dohovárať: "Pozri, všetky tie tvoje o Kristovi ti odháňajú zákazníkov. Takto prídeš o svoju prácu." Obuvník odpovedal: "Prídem o svoju prácu? Mojou prácou je šíriť Božie kráľovstvo. Topánky šijem len na pokrytie mojich životných výdavkov."
      Či šijeme topánky alebo staviame domy alebo píšeme knihy alebo pracujeme v továrni alebo na poli - všade sa od nás očakáva jedno, aby sme boli svetlom pre tento svet. Z tohto pohľadu vyplýva, že nemusíme robiť "veľké veci" nemusíme sa hnať za "kariérou", aby sme hodnotne naplnili svoj život.
      Ježiš Kristus hovorí: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 5, 16). Povoláva nás, aby sme sa stali svetlom pre tento svet. Svetlom, ktoré osvetľuje cestu tým, ktorí sú stratení, na ceste späť k Bohu.
      Prirovnanie k svetlu má veľký význam. Symbol svetla sa objavuje už na samom začiatku Svätého písma, keď Boh ako prvé stvoril svetlo (porov. Gn 1, 3). V Starom zákone je svetlo symbolom dobra, láskavosti alebo požehnania. Je úzko spojený s Bohom a jeho dobrotivosťou a slúži ako symbol Božieho požehnania.
      V Novom zákone sa vzťahuje na samotného Ježiša Krista. Svätý evanjelista Ján ho označuje ako "svetlo sveta" (Jn 8, 12; 9, 5). Taktiež pripomína, že kto bude nasledovať Ježiša Krista "nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života" (Jn 8, 12). Ježiš Kristus sa sám prirovnáva k svetlu, keď hovorí: "Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide" (Jn 12, 35).
      Svetlom Písmo zvykne charakterizovať celý život kresťanov, pretože "chodíme vo svetle ako je on vo svetle" (1 Jn 1, 7). Svätý apoštol Pavol zas veriacim vo Filipách hovorí, že sú "Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete" (Flp 2, 14). Svätopisec nás preto vyzýva: "Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla" (Rim 13, 12). "Žite ako deti svetla!" (Ef 5, 8), vyzýva svätý apoštol Pavol Efezanom i nás.
      Keď žijeme ako "deti svetla" sami sa stávame svetlom pre druhých. Pozrite sa na mudrcov od východu, ktorí uvideli hviezdu, ktorá bola znamením narodenia Kráľa kráľov. Nasledovali túto hviezdu a došli až do Betlehema a adorovali narodeného Ježiša Krista. Náš život môže byť podobnou vianočnou hviezdou, ktorá mnohým ukáže smer k Spasiteľovi.
      Ako sa celkom prakticky môžeme stať svetlom sveta?
      Prvý krok nám ukazuje najväčšie prikázanie: Milovať Boha a milovať blížneho. Nie je to návrh zo strany Boha. Je to zákon. Ježiš Kristus v nádhernom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi jednoznačne hovorí, ako má vyzerať v praxi láska k blížnemu.
      Druhým krokom je nasledovanie Krista. Svätý evanjelista Ján hovorí: "Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel" (3 Jn 11). Nasledovať Krista znamená robiť to, čo robil Spasiteľ a vo všetkom ho napodobňovať. Mnohí ľudia môžu minúť stretnutie s Kristom, môžu minúť večný život len preto, že naše svetlo nebolo dostatočne silné. "Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!" (Ef 5, 1-2).
      Tretím krokom je ochota vyjsť z vlastnej izolácie. Zaujímať sa o druhých ľudí a túžiť ich hlbšie spoznávať. Duch priateľstva má vanúť z celého nášho bytia. Nič tak neničí ľudské spoločenstvo ako egoizmus uctievajúci iba vlastné "ja". "Niekto má takých priateľov, čo sú mu iba na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat" (Prísl 18, 24). Investujme čas do priateľskej návštevy, rozhovoru, ale i do drobných služieb pre priateľov.
      Ďalší krok je pokračovaním predchádzajúceho a upozorňuje nás na dôležitosť pohostinstva. Nie je to jednoduchý krok ak uvážime, že sa netýka len príbuzných, priateľov a známych, ale má sa rozšíriť jednoducho na každého - i toho neznámeho, ktorý zaklope u našich dverí. Pohostinstvo by sme mohli opísať aj takto: je to prejav lásky k neznámym. "Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní" (Rim 12, 13); "Buďte vospolne pohostinní bez šomrania" (1 Pt, 4, 9); "Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli" (Hebr 13, 2).
      Tieto jednoduché kroky nás privedú do situácií, kedy druhí budú vnímať "svetlo" z nášho života a budú sa dopytovať na jeho dôvod. Svätý apoštol Peter upozorňuje veriacich na tieto okamihy: "Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás" (1 Pt 3, 15).
      Skúsme nasledovať tieto jednoduché kroky k tomu, aby sme sa stali pre mnohých v tomto svete betlehemskou hviezdou, ktorá ich privedie k Spasiteľovi.
05.02.2010 | Čítanosť(2955)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
12.06.2003 | Čítanosť(4318)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(4016)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3928)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet