18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Či by nebolo lepšie, keby sme boli voči sebe úplne otvorení? Ale nech je podľa vašej vôle, ako vy chcete.”

~FIODOR M. DOSTOJEVSKIJ ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1814 reakcie0
(Share 343 0)


Téma: Anjeli / Sv. Michal Archanjel

Myšlienky... 290/2002

AI      Zaiste mi dáte za pravdu, že rýchle tempo súčasnej doby prináša do života človeka mnohé negatívne prvky. Jedným z nich je aj akési povrchné vnímanie sveta. Dosvedčuje to aj rozprávanie jedného motoristu, ktorému sa na ceste pokazilo auto. Hovorí: „Bolo mi jasné, že túto poruchu sám neodstránim. A tiež mi bolo jasné aj to, že na tejto bočnej ceste chvíľu potrvá, kým niekto pôjde okolo. A tak som sa oprel o kapotu auta a z dlhej chvíle som začal pozorovať okolie. Užasol som nad okolitou prírodou. Toľká nádhera... Takmer každý deň idem touto trasou, ale až porucha auta mi otvorila oči pre túto krásu...“
KE      Dnešná sviatok nás chce podobne vytrhnúť z našich všedných starostí a povinností, aby sme objavili krásu sveta duchovných bytostí – anjelov.
DI       Svet duchovných bytostí nie je oddelený od nášho sveta. Žijeme takpovediac bok po boku s týmito nebeskými priateľmi ale aj s tými, ktorí odopreli poslušnosť Bohu. A tak dnes môžeme vnímať ostrý rozdiel medzi krásou a užitočnosťou pôsobenia anjelov a ničivým pôsobením zlých duchov.
      Je veľmi zaujímavé, že v súčasnosti sa môžeme skôr stretnúť s propagáciou sveta zlých duchov, než sveta anjelov. Záplava hororových a mysterióznych filmov vtláča do mysle divákov rôzne predstavy o sile, konaní i výzore týchto padlých anjelov. Tieto falošné predstavy sú neraz dôvodom, že mnohí, zväčša mladí ľudia, vstupujú do rôznych okultných spolkov a siekt, ktoré sa zameriavajú na uctievanie satana. Takéto konanie síce rozhodne odmietame, ale musíme si dať otázku, či nie je oslavou satana z našej strany aj to, ak podporujeme alebo prinajmenšom mlčíme pred narkomániou, neviazanou sexualitou, lajdáctvom v práci, rôznymi formami násilia – telesného či psychického, rasizmom... Za tým všetkým sa skrýva pôsobenie týchto nečistých síl.
      Bob Larson, odborník v oblasti rockovej hudby v USA, hovorí: „Bol som šokovaný, koľko mladých ľudí, ktorí sa hlásia ku Kristovi, si kupuje a počúva albumy rockových a metalových skupín, napriek tomu, že vedia o satanských sklonoch týchto skupín.“
      Tolerancia, s ktorou sa dnes toľkí oháňajú, však neznamená akceptovanie zla! Na zlo je potrebné odpovedať ráznym „nie“!
PAR      Voči tejto zámernej alebo nezámernej propagácií nečistých síl máme postaviť svoju silnú vieru a dôveru v dobrých anjelov. Ak siahneme po Svätom písme s úmyslom hľadať zmienky o ich úlohe a pôsobení, budeme prekvapení, koľko zmienok o nich nájdeme. Prorok Izaiáš hovorí o serafínoch, ktorí stoja pred Pánom a volajú: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6, 3) V dvanástej kapitole Zjavenia apoštola Jána je vykreslený boj archanjela Michala a jeho anjelov proti drakovi – diablovi a padlým anjelom. Anjeli nielenže oslavujú Boží majestát, ale plnia aj rôzne poslania. Archanjel Gabriel zvestoval narodenia sv. Jána a predovšetkým narodenia Mesiáša. Spasiteľ viackrát spomína činnosť anjelov: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.“ (Mt 25, 31) „Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece...“ (Mt 13, 41-42) Anjelov však predovšetkým vnímame ako duchovné bytosti, ktoré ochraňujú ľudí a pomáhajú im. Skvele o tom hovorí starozákonná kniha Tobiáš. Túto pravdu potvrdzuje aj 91. žalm, v ktorom jedno z prisľúbení je toto: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.“ (Ž 91, 11-12) V Skutkoch apoštolov nájdeme mnohé prípady, ktoré potvrdzujú pravdivosť tohto prisľúbenia. A ak by sme chceli spomenúť všetky zmienky Božieho slova o týchto nádherných bytostiach, museli by sme tu byť skutočne veľmi dlho.
MY      V jednej rodinnej kronike je zaujímavý zápis. Hovorí o otcovi rodiny, ktorý sa v noci vracal domov na bicykli. Už mal pred sebou kopec a potom ešte dva kilometre – a je doma. Zrazu pocítil, že niečo nie je v poriadku. Zastal, po tme nahmatal predné koleso – pneumatika bola prázdna. Utešoval sa, že azda bude treba len nafúkať. Vytlačil bicykel na miesto, ktoré osvetľovalo slabé svetlo mesiaca, vošiel do priekopy, aby ho oprel, vytiahol pumpu a začal pumpovať. Po chvíľke spozoroval, že sa k nemu blíži nejaký človek. Nevšímal si ho. Naraz však dostal rozkaz: „Pozdrav!“ Rozkaz bol tak rázny, že ani neuvažoval, kto to povedal a pozdravil: „Dobrý večer.“
      V tom istom čase sa poľovník vybral na diviaka. Už dávno na neho striehol. Vedel, kde sa zdržiava. „Dnes ho určite dostanem,“ tešil sa. Keď prišiel na miesto, zbystril pozornosť. V priekope akýsi tmavý tieň sa zdvíha a zasa zohýba k zemi. „To je môj diviak! Asi zbiera bukvice.“ Hovoril si poľovník. Zdvihol pušku a opatrne zamieril. Nemôže minúť. Je blízko a miesto je pekne osvetlené. Ešte čaká kým diviak dvihne hlavu a... v tom počuje: „Dobrý večer.“
      Puška mu klesla. Chvel sa na celom tele a povedal: „Človeče, keby ste nepozdravili, už by ste boli mŕtvy.“ (Immaculata č. 5/1999, s. 25)
      Komu, ak nie anjelom, možno pripísať tento inak nevysvetliteľný prípad?
ADE      Ak sme sa dnes dokázali odpútať to zhonu súčasnej doby, museli sme spoznať krásu sveta anjelov, ktorý vstupujú i do našich životov, aby nám pomáhali, učili, sprevádzali a ochraňovali nás. Nech teda naša úcta a oslava týchto nebeských priateľov je silnou propagáciou tohto dobrého duchovného sveta tomuto svetu.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet