23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čistota úmyslu sa zakladá na Božej prítomnosti: Boh, náš Pán, je prítomný vo všetkých našich úmysloch. Ako by sa naše srdce oslobodilo od všetkých pozemských prekážok, aký čistý by bol náš pohľad a ako by sme mohli konať nadprirodzene, keby Ježiš Kristus skutočne kraľoval v našom vnútri a riadil naše plány a činy!

~C. Canals ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1187 reakcie0
(Share 291 0)


Téma: Viera / Mk 6, 2-6

Myšlienky... 307/2002

      Zaiste nikto z nás nepochybuje o Božej starostlivosti o každého človeka. Je však na mieste otázka, či spoznávame túto starostlivosť, či azda nemíňame príležitosti, ktoré Boh vkladá do nášho života. Odpoveď na túto otázku odhaľuje prekážky prítomné v našom živote, ktoré obmedzujú pôsobenie Božej starostlivosti pre naše dobro.
      Veľkou pomocou nám v tomto môže byť Božie slovo, ktoré hovorí o pobyte Ježiša Krista v Nazarete. Jeho učenie v synagóge vyvolalo veľký údiv, ale jeho rodáci nedokázali v ňom vidieť nikoho iného, ako Ježiša, ktorý vyrástol v ich meste. „«Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?» A pohoršovali sa na ňom“ (Mk 6, 2-4). Tento postoj im „zablokoval“ prúd Božích darov. Svätý evanjelista Marek poznamenáva: „Nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere“ (Mk 6, 5-6).
      Táto epizóda z Evanjelia nám prezrádza dôležitú informáciu. Človek môže znemožniť pôsobenie Božej moci vo svojom živote. Má v moci zámok, ktorý buď otvorí pre Božie pôsobenie alebo ho uzatvorí. Kľúčom je postoj človeka. Ak verí – otvára sa pre mocné Božie pôsobenie. Ak neverí, uzatvára sa pred ním.
      Dobre však vieme, že nestačí vyhlásiť: „Verím!“ Pričasto sa stretávame s ľuďmi, ktorí toto vyhlasujú, ale je badateľné, že viera na ich život nemá takmer žiaden vplyv. Tento rozpor medzi proklamovanou vierou a praktickým životom je veľmi nákazlivý. Ponúka ľahkú cestu a mnohí na ňu nastupujú i keď kdesi v hĺbke svojho srdca cítia, že tým klamú sami seba. Môže však takáto viera otvoriť človeku prístup k blahodárnemu pôsobeniu Božej starostlivosti? Zaiste poznáme správnu odpoveď na túto otázku.
      Keď P. Lombardi dával exercície pre tristo biskupov z celého sveta v Ríme, ktorí túžili vniknúť do jeho videnia vtedajšieho sveta, do potrieb sveta a do úloh Cirkvi, hovoril im, že sa po celom svete pýtal mnohých veriacich katolíkov, v čom vidia podstatu svojho náboženského života. Odpovede boli podľa neho väčšinou úbohé: ráno sa pomodliť, v nedeľu ísť na omšu, vyhnúť sa peklu, no a ešte šiesty príkaz...
       „Čo títo ľudia vedeli o svojej viere a o svojom poslaní?“ pýtal sa P. Lombardi sám seba a pýtal sa aj prítomných biskupov. „Naša viera je predsa vierou veľkých Božích zámerov, je vierou pevného a všeobecného spoločenstva - Boh v troch osobách ako láska prichádza vo svojom Synovi Ježišovi medzi nás, zomiera na kríži a znovu vstane k životu, aby sme sa cez neho my všetci stali Božími deťmi a tým aj bratmi a sestrami medzi sebou a aby sme to dosvedčovali pred celým svetom! Kresťanstvo je náboženstvo spoločenstva v Bohu. O toto sa modlil Ježiš vo chvíli keď išiel zavŕšiť svoje dielo smrťou: Aby všetci boli jedno... A všetkým nám dal nové prikázanie, aby sme sa navzájom milovali. Nielen v kostole, nielen pri slávení Eucharistie, ale i po nej a hlavne po nej - v živote.“ (J.G.W.: Cirkev v rozvoji. K situácií Cirkvi dnes (písané v montérkach). Slovenská duchovná služba 1987, s. 184.)
      Ježiš Kristus sa čudoval nevere svojich rodákov, pretože vedel o čo prichádzajú. Kto vie, čo všetko by svätý evanjelista Marek napísal o tejto prítomnosti Spasiteľa medzi rodákmi, ak by ich postoj bol postojom viery. Kto vie, koľko zázrakov by zažilo mesto, v ktorom Ježiš Kristus vyrastal.
      Možno, že dnes sa Spasiteľ čuduje nad našou neverou z podobného dôvodu...
      My však máme ešte šancu odstrániť bariéry, ktoré bránia pôsobeniu Božej lásky a starostlivosti.
      Stačí len ukázať svoju vieru. No nie iba slovom, ale hlavne životom, ktorý vo všetkých svojich prejavoch potvrdzuje naše vyznanie: „Verím!“
29.11.2010 | Čítanosť(4268)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2815)
Téma: Viera
12.06.2003 | Čítanosť(3147)
Mk 6, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(3095)
Mk 6, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(2767)
Mk 6, 30-44


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet