23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Muž z Nazaretu nebol pre nikoho nepochopiteľný. Prečo sú nepochopiteľní súčasní kresťania?

~Ernst Käsemann ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1307 reakcie0
(Share 309 0)


Téma: Nedeľa / Prikázania / Mk 3, 1-6

Myšlienky... 326/2002

AI      Božie zmýšľanie nie je ľudským zmýšľaním. Ak sa človek neusiluje o poznanie Božieho pohľadu na svet i na človeka samotného, môže ľahko zísť zo správneho smeru pridržiavaním sa vlastnej múdrosti, ktorá s Božím zmýšľaním nemá nič spoločné.
KE      Evanjelium nám často ukazuje na takéto „odchýlky“, aby nám ukázalo správnu cestu. Tak je to aj v prípade uzdravenia človeka s chorou rukou v sobotu (pozri. Mk 3, 1-6).
DI      Sobota bola pre Židov Božím dňom. Svätenie soboty ukladal Zákon, ktorý hovorí: „Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, Musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu!“ (Ex 31, 14). Nedodržanie tohto Zákona bolo vážnym priestupkom.
      Znalci Zákona postupom času vypracovali celý zoznam činností, ktoré sa v sobotu nesmeli vykonávať. Bol to dlhý zoznam. A zakazoval vlastne všetko...
      Existovali dokonca aj presné predpisy o poskytovaní pomoci chorým v sobotu. Najprísnejšia rabínska škola dokonca zakazovala v sobotu „utešovať chorých“. Liečiť a pomáhať sa smelo iba v nebezpečenstve života. Ak to tak nebolo, poskytnutie pomoci chorému v sobotu znamenalo znesvätenie soboty, čo sa trestalo ukameňovaním. Uzdravovanie sa považovalo za vyložený pracovný úkon (Podľa: RIENECKER, F.: Evanjelium podľa Matúša. Bratislava : Creativpress, 1992, s. 181).
      Človek s chorou rukou nebol v nebezpečenstve života. Mohol byť uzdravený v hociktorý iný deň. Farizeji preto dávali pozor, či ho Ježiš Kristus uzdraví. Bol by to dôvod, ktorý by mohli použiť pre jeho obžalobu a zabitie.
PAR      Ježiš Kristus však dáva celú situáciu do správnej polohy. Pýta sa: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ (Mk 3, 4). Touto otázkou rúca ten v mnohom nezmyselný zoznam nedovolených činností ako ho vytvorili ľudia. Očisťuje pohľad na Boží príkaz zasvätenia sviatočného dňa.
      Farizeji však mlčia. Nechcú prijať Boží pohľad a tvrdošijne ostávajú pri svojom výklade. Preto si ich Ježiš s hnevom premeral a zarmútil sa pre tvrdosť ich sŕdc.
MY      Táto epizóda z Evanjelia nám pripomína, že zmysel prikázania nespočíva v otrockom a doslovnom uskutočnení litery zákona, ale v dodržaní ducha zákona. Mali by sme prosiť o dar múdrosti zhora, aby sme dobre chápali Božie prikázania.
      Príkaz o zasvätení sviatočného dňa vychádza v ústrety človeku, aby mu vytvoril priestor pre intenzívne stretnutie s Bohom, z ktorého pramení posila pre dušu. Najhlbším zmyslom sviatočného dňa je, aby sa plnila Božia vôľa, aby sa človek v sústredenosti a pokoji obracal k Bohu a mal čas na dobré skutky.
ADE      Božie zmýšľanie nie je ľudským zmýšľaním. Uvažujme, či v našom chápaní sviatočného dňa nie sú tiež odchýlky od Božieho pohľad. Ak nejakú nájdeme – či už ide o väčšiu prísnosť alebo a čo je častejšie ľahostajnosť v dodržiavaní tohto prikázania – nedržme sa svojej múdrosti, ale riaďme sa múdrosťou zhora.
25.06.2003 | Čítanosť(844)
Téma:Nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(746)
Téma:Nedeľa
10.09.2004 | Čítanosť(2069)
Nedeľa Krista Kráľa
27.03.2006 | Čítanosť(1942)
24. nedeľa po ZSD
27.03.2006 | Čítanosť(1818)
22. nedeľa po ZSD


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet