23.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „V kráľovstve lásky nie sú roviny. Buď ideš hore, alebo dole.”

~FULTON SHEEN~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1465 reakcie0
(Share 301 1)


Téma: Bdelosť / Lk 14, 16-24

Myšlienky... 334/2002

AI      Masmédia nám často predstavujú ľudí, ktorí majú zaujímavé hobby. V jednej televíznej relácií predstavili staršieho muža, ktorý staval rôzne modely vo fľašiach. Cez úzke hrdlo fľaše dlhou pinzetou trpezlivo vkladal jednotlivé časti, až nakoniec z toho bol pekný model domu, či lode. Musel byť veľmi trpezlivý, pretože každý model pozostával z viac než tisíc malých kúskov.
      Keď sa ho redaktor spýtal, ako sa k tomu dostal, odpovedal: „Bol som na jednej výstave a tam som sa nadchol pre toto modelárstvo. Nie je to vždy jednoduché vydržať pri stavbe modelu. Človek sa musí rozhodnúť, že to dokáže a toto rozhodnutie si musí každý deň opakovať.“
      My máme trpezlivo pracovať, aby sme dosiahli večný život. Ale i tu platí, že na začiatku musí byt pevné rozhodnutie, ktoré si máme každý deň pripomínať.
DI      To prvé rozhodnutie za nás urobili rodičia a krstní rodičia pri sv. krste. V živote máme nadviazať na toto rozhodnutie tým, že si ho budeme neustále pripomínať. Boh nám ponúka spásu. Je to stála a neodvolateľná ponuka, na ktorú máme reagovať.
      Dnešné podobenstvo o veľkej večeri pripomína tragédiu vyvoleného národa. Židia, ktorí ako vyvolený národ mali prví vstupom do Cirkvi dosiahnuť spásu, odmietli túto ponuku. Zavolaní z ulíc sú pohania, ktorí neodmietli Božie pozvanie.
      I keď sme však pokrstení, i keď sme údmi tajomného tela Kristovho, ktorým je Cirkev, predsa dokiaľ žijeme na tejto zemi, sme v nebezpečenstve, že opustíme správnu cestu a tak odmietneme Božie pozvanie k spáse. Preto je dôležité neustále si pripomínať rozhodnutie pre nebo, pre nášho Boha.
PAR      Diela cirkevných Otcov nám prinášajú zmienku o rozvážnom biskupovi Nonnovi. V Antiochií bola synoda biskupov. Keď sa na nádvorí pred bazilikou rozprávali o rozličných teologických problémoch, prešla popri nich Pelágia, známa tanečnica so svojim služobníctvom. Bola oblečená, ako obyčajne veľmi neprístojne...
      Keď prešla, biskup Nonno povedal: „Čo si myslíte, koľko hodín strávi táto žena vo svojej izbe, umývajúc sa a pripravujúc, parádiac a maľujúc sa, aby nič nechýbalo jej zdanlivej kráse, aby sa nezdala škaredou pre milencov, ktorí dnes sú a zajtra pominú? My naopak, my, ktorí máme Všemohúceho Otca nebies, nesmrteľného Manžela, ktorý nám pripravil veci, aké ani oko nevidelo a ani ucho nepočulo, my, ktorí máme prísľub vidieť jeho tvár (Zj 22,4), tvár, na ktorú sa nesmú pozerať ani cherubíni, (1 Pt 1,2), neparádime sa a nevenujeme toľko času svojej nesmrteľnej duši, ako táto svojim pominuteľným milencom a nechávame svoju dušu takou, aká je...“
      Keď sa biskupi rozišli, biskup Nonno sa vrátil do svojho bytu, hodil sa na zem a bijúc sa do hrude vzlykal a hovoril:
       „Pane Ježišu Kriste, odpusť mne hriešnikovi nehodnému, pretože parádenie tejto neviestky za jediný deň, prekonáva parádenie sa mojej duše počas celého života. S akou tvárou sa na teba pozriem? Akými slovami sa pred Tebou ospravedlním? Ona sľúbila, že sa bude páčiť mužom a svoje slovo dodrží a ja som sľúbil páčiť sa Tebe a nedodržal som svoje slovo pre svoju lenivosť. Nemám nijakú nádej pre moje skutky, ale moja nádej sa spolieha iba na tvoje milosrdenstvo, pre ktoré verím, že budem spasený.“ (podľa: Jozafát V. Timkovič, OSBM, Čistota, Krásnobrodský zborník 1/97, s.50)
      Možno aj my sa teraz cítime usvedčení z duchovnej lenivosti. Možno aj my teraz cítime svoju nehodnosť a neschopnosť pred Božou tvárou. Možno aj my teraz vkladáme svoju nádej v nesmierne Božie milosrdenstvo. A robíme dobre. Ale nech nás toto zamyslenie privedie tiež k pevnému rozhodnutiu urobiť všetko čo je v našich silách pre spásu duše. Či nás k tomu neženie aj láska k nebeskému Otcovi?
ADE      Ten modelár, ktorého som na začiatku spomínal, sa nedal ničím odradiť. Trpezlivo kúsok po kúsku staval model vo fľaši s úzkym hrdlom. Nasledujme jeho príklad pri úsilí o dosiahnutie neba.
25.06.2003 | Čítanosť(1625)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
12.06.2003 | Čítanosť(3417)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2473)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(2073)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet