18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom.

~G. Karst ~

Kľúčové slová: Eucharistia (44), Lk 9 (65)
Počet: 106
ARCHÍV
|1|2|
10.12.2020 -

Myšlienky... 329/2020
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 46.6-8 / Účinok Eucharistie

45 / 0 
10.12.2020 -

Myšlienky... 328/2020
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 46.5 / Nebeský Chlieb nás robí silnými

37 / 0 
06.03.2020 -

Myšlienky... 66/2020
Téma: Znaky Božieho kráľovstva / Lk 9, 7-11

77 / 0 
27.03.2019 -

Myšlienky... 106/2019
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 15.18 / Dve reakcie na pôst

310 / 0 
27.03.2019 -

Myšlienky... 105/2019
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 15.17 / Príprava na prijatie Eucharistie

329 / 0 
07.06.2017 -

Myšlienky... 103/2017
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 2.9.1 / Mt 10, 38 / Mt 18, 24 / Mk 8, 34 / Lk 9, 23 / Lk 14, 27 / Kríž / Prijatie kríža

1008 / 0 
12.01.2017 -

Myšlienky... 13/2017
Téma: Rebrík / 1.„O zrieknutí sa svetského života“

1168 / 0 
05.02.2010 -

Myšlienky... 38/2010
Téma: Mk 6, 7-13 / Mt 10, 5-15 / Lk 9, 1-5 / Evanjelizácia

2371 / 0 
23.04.2007 -

Archív
Téma: Lk 9, 28

1102 / 0 
13.03.2007 -

Príhovor
Téma: Prvé sväté prijímanie

6475 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Božie Telo / Mk 14,12-16, 22-26 / Úcta k Telu a Krvi Pána Ježiša.

2183 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Stretnutie / Lk 9, 28b-36

1276 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Kto je pre mňa Ježiš? / Lk 9, 18-24

1221 / 0 
28.11.2006 -

Archív
Téma: Povolanie / Lk 9, 51-62

1649 / 0 
22.11.2006 -

Archív
Téma: Lk 9, 54-55

1154 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 405/2006
Téma: Lk 9, 9

1155 / 0 
25.10.2006 -

Myšlienky... 406/2006
Téma: Lk 9, 12

1098 / 0 
09.10.2006 -

Archív
Téma: Samota / Meditácia / Mk 9, 2-8 / Lk 9, 28-36 / Mt 17, 1-8

1498 / 0 
09.10.2006 -

Myšlienky... 373/2006
Téma: Streda po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 44-50

914 / 0 
06.10.2006 -

Myšlienky... 359/2006
Téma: Spasiteľova chudoba / Mt 8, 20 / Lk 9, 58

1536 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 340/2006
Téma: Streda po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 44-50

883 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 341/2006
Téma: Štvrtok po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 49-56

931 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 345/2006
Téma: Štvrtok po 20. nedeli po ZSD / Lk 9, 7-11

920 / 0 
04.10.2006 -

Myšlienky... 346/2006
Téma: Piatok po 20. nedeli po ZSD / Lk 9, 12-18

888 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 23. september sv. Tekla, mučenica; Linus, pápež / Lk 9,1-6 / Prijať poslanie

953 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 24. september sv. Herman Kaleka; Gerhard a Bystrík, biskupi a mučeníci / Lk 9,18-22 / Obeta má svoje miesto v dejinách spásy

1248 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 6. október sv. Bruno, kňaz / Lk 9,57-62 / Prečo taká prísnost?

1086 / 0 
05.04.2006 -

Homília
Téma: Lk 9,11-17 / Kňazstvo a Eucharistia / Slávnosť Tela a Krvi Pána Ježiša

1596 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 19. apríl sv. Ema / Jn 6,30-35 / Eucharistia ako znamenie

1694 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 102/2006
Téma: Eucharistia v živote rodiny

1697 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 103/2006
Téma: Eucharistia – zdroj a vrchol kresťanského života

1682 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 104/2006
Téma: Eucharistia – vrchol kresťanského života

1566 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 105/2006
Téma: Prehĺbme svoj vzťah k Najsvätejšej Eucharistii

1548 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 106/2006
Téma: Cirkev žije z Eucharistie

1493 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 107/2006
Téma: Eucharistické zázraky

1671 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 108/2006
Téma: Tajomná prítomnosť

1472 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 109/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. biskupa mučeníka Pavla Gojdiča

1759 / 0 
24.03.2006 -

Myšlienky... 110/2006
Téma: Eucharistia v živote bl. Vasiľa Hopka

1416 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 290/2005
Téma: Lk 9, 18

1127 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 291/2005
Téma: Lk 9, 23

1238 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 292/2005
Téma: Lk 9, 46

1072 / 0 
22.12.2005 -

Myšlienky... 293/2005
Téma: Lk 9, 50

1089 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

1249 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

2221 / 0 
11.11.2005 -

Myšlienky... 226/2005
Téma: Lk 9, 62

1216 / 0 
07.11.2005 -

Myšlienky... 215/2005
Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Lk 9, 57-62

924 / 0 
07.11.2005 -

Myšlienky... 218/2005
Téma: Pondelok po 21. nedeli po ZSD / Lk 9, 18-22

927 / 0 
31.10.2005 -

Myšlienky... 203/2005
Téma: Sobota po 24. nedeli po ZSD / Lk 9, 37-42 // Služba / Veľkosť

904 / 0 
31.10.2005 -

Myšlienky... 205/2005
Téma: Lk 9, 38

1044 / 0 
26.10.2005 -

Myšlienky... 175/2005
Téma: Sobota po 23. nedeli po ZSD / Lk 9, 1-6

868 / 0 
26.10.2005 -

Myšlienky... 181/2005
Téma: Lk 9, 1

1137 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

1191 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Nieje šomranie ako šomranie / Eucharistia / Jn 6,41-51

1875 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Skvalitnime svoju účasť na Eucharistii / Eucharistia / Jn 6, 24-35

1920 / 0 
21.04.2005 -

Homília
Téma: Uvedomujeme si hodnotu Eucharistie? / Eucharistia / Jn 6,51-58

2450 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Úcta k Sviatosti oltárnej / Eucharistia / Jn 6,60-69

2184 / 0 
15.04.2005 -

Homília
Téma: Žiť s Kristom / Eucharistia / Jn 6,51-58

1960 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1811 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1830 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1612 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1704 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1868 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1590 / 0 
27.10.2004 -

Myšlienky... 148/2004
Téma: Mt 5, 48 / Lk 9, 23 / Kol 3, 23 / 1 Sol 5, 17

1557 / 0 
26.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 43-45

1303 / 0 
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1270 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 77/2004
Téma: Lk 9, 62

1374 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1480 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

3892 / 0 
09.04.2004 -

Myšlienky... 37/2004
Téma: Kríž / Mk 15, 16-21 / Lk 9, 23

2738 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1620 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – pravé telo a krv Ježiša Krista / Veľký štvrtok / Jn 13, 1-15

2264 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hold Kristovi v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína / Lk 9, 11b-17

1313 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať / Lk 9, 18-24

1453 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom cez prázdniny a dovolenku / Lk 9, 51-62

1475 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

1301 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1996 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2250 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1944 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2228 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1671 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

2051 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

1323 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

2303 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

1383 / 0 
22.08.2003 -

Myšlienky... 175/2003
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69

2994 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2000
Téma: Viera / Lk 9, 20

1399 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

4352 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2001
Téma: Kríž / Premenenie Pána / Lk 9, 28-36

2238 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2001
Téma: Viera / Lk 9, 18-22

1820 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2001
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

1955 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 302/2001
Téma: Utrpenie / Lk 9, 57-62

1430 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 23. ned. po ZSD / Lk 9, 1-6

1061 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Štvrtok po 20. ned. po ZSD / Lk 9, 7-11

890 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Piatok po 20. ned. po ZSD / Lk 9, 12-18

960 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Pondelok po 21. ned. po ZSD / Lk 9, 18-22

987 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Utorok po 21. ned. po ZSD / Lk 9, 23-27

914 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Sobota po 24. nedeli po ZSD / Lk 9, 37-42

799 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Streda po 21. ned. po ZSD / Lk 9, 44-50

875 / 0 
|1|2|


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet