29.máj 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    ... pretože náš nepriateľ – diabol, nemá moc nútiť nás, ale iba hádže zlé myšlienky, ako rybár návnadu. A keď my súhlasíme a prijímame ich, vtedy nad nami vládnu. Keď ich odháňame modlitbou a vzývaním slávneho mena Pána nášho Ježiša Krista, vtedy zranený nepriateľ od nás uteká.

~Sv. Teodor Studita ~

? - (čítanosť0 reakcie5)

30.12.2006 - 11:36   642  
» Ex 3,1-6.9-12

Hospodin se zjevil v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.
Mojžíš jako jeden z proroků přijímá Boží slovo a je pověřen přinést ho Izraelitům. Toto slovo je zprávou o jejich vysvobození. Bůh se zjevuje Mojžíšovi uprostřed keře jako živý plamen. Je to plamen, který nic nestráví, poněvadž nepotřebuje být živen. Bůh není jakousi neživou vesmírnou energií, ale živou osobou, která se zcela dobrovolně o člověka stará a vyvádí ho z otroctví hříchu.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Ex 3,13-20

Já jsem, který jsem! Ten, který jest, posílá mě k vám.
Celá skutečnost vyvedení z Egypta a všechny události s tím spojené se stanou vysvětlením toho, co znamená jméno Hospodin, které Bůh zjevil Mojžíšovi. Bůh nemá jiné jméno než to identické s jeho dílem spásy. Toto jméno je i ve své gramatické slovesné formě dynamické a náleží tomu, který se stále zjevuje těm, kdo věří. Bůh nikdy nepřestane zjevovat své jméno, protože nikdy neskončí jeho spásonosné konání.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Gn 1,1-19

Bůh řekl a stalo se tak.
První stránky Bible nechtějí vědecky vysvětlit jak bylo všechno stvořeno. Chtějí jazykem víry říci člověku víry, že všechno pochází od Boha, že on svým slovem všechno učinil. Biblický pisatel vidí Boží dílo a je uchvácen jeho krásou, řádem a dobrotou. Každé generaci je dáno více proniknout do nesmírného tajemství Božího stvoření. Růst poznání by měl být úměrný růstu obdivu vůči Tvůrci.


01.01.1970 - 01:00     
» ~


01.01.1970 - 01:00     
» ~© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet