23.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Láska k blížnym by bola ľahšia, keby blížny nebol tak blízko!

~N. Mailer ~

12.06.2003 - (čítanosť1796 reakcie2)


1 Kor 10, 01-22

      1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti.
      6 To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 7 Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. 10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. 12 Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13 Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
      14 Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15 Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť na oltári?
      19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on?
12.06.2003 | Čítanosť(1902)
1 Kor 10, 23-33
12.06.2003 | Čítanosť(1851)
Zjv 03, 01-22
25.01.2005 | Čítanosť(1494)
2 Krn 7, 01-22


24.11.2004 - 18:35   kc  
» 1 Kor 10, 1-12

Mnoho Izraelitov zomrelo na ceste do Zasľúbenej zeme. Svojimi hriechmi, neverou, reptaním, neboli hodní vojsť do zeme, ktorá bola zasľúbená Abrahámovi.
Bohužiaľ aj mnoho kresťanov duchovne „umiera“ na ceste do večnosti a ani oni nebudú hodní vojsť do Božej slávy.


12.03.2004 - 14:33   Angelo Scarano  
» 1 Kor 10, 1-6.10-12

      Bůh skrze „křest“ mořem nejprve přivedl izraelský lid ke svobodě a k nové existenci. Na poušti pak nenechal svůj národ zahynout, ale živil jej manou a vodou ze skály. Na tyto projevy Boží věrnosti však lid odpovídá nevěrností. Tyto události z dějin Izraele Pavel nově aktualizuje pro život křesťanů. Křesťané mohli přijmout ještě skvělejší Boží dary: nový život z vody a z Ducha, pokrm i nápoj, které živí věčný život. Přes tak velké skutky Boží milosti je každý křesťan vystaven nebezpečí promarnění těchto darů. K tomu může dojít upadnutím do převrácenosti srdce, kdy touhu po Božích darech nahrazujeme zlou žádostí a vděčnost vůči Bohu zaměňujeme za reptalství. Prostředkem k překonání těchto pokušení je bdělost srdce.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet