13.júl 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nebol by medzi nami žiaden nepokrstený, keby sme žili skutočne ako kresťania.

~ Ján XXIII. ~

31.01.2005 - sz (čítanosť632 reakcie0)


Nár 03

                              Tretia elégia

Alef            1      Som muž, čo skúsil biedu
                   pod prútom jeho hnevu.
Alef            2      Vohnal a voviedol ma
                   do temnôt, kde svetla niet.
Alef            3      Na mňa len dvíha zase
                   celý deň svoju ruku.

Bet            4      Zosušil na mne telo, kožu,
                   dolámal moje kosti.
Bet            5      Obklopil, obkľúčil ma
                   jedom a útrapami.
Bet            6      V temnotách ma usadil
                   ako večne mŕtvych.

Gimel            7      Ohradil ma, že neuniknem,
                   reťaze mi zaťažil;
Gimel            8      hoc by som volal, kričal,
                   udusí moju prosbu.
Gimel            9      Na cesty mi dal hradby z kvádrov,
                   moje chodníky porozvracal.

Dalet            10      Je mi ako striehnúci medveď,
                   lev, ktorý čaká v skrýši.
Dalet            11      Zviedol ma z cesty, roztrhal ma,
                   zničil ma celkom.
Dalet            12      Natiahol svoju kušu,
                   postavil ma ako cieľ pre šíp.

He            13      Do mojich obličiek vstrelil
                   šípy zo svojho tulca.
He            14      Všetok ľud si robí zo mňa posmech,
                   pesničky celý deň.
He            15      Horkosťou ma nasýtil,
                   opojil ma palinou.

Vau            16      Zuby mi zodral štrkom,
                   nachoval ma popolom.
Vau            17      Z pokoja si mi vyhnal dušu,
                   zabudol som na blaho.
Vau            18      Vravel som: „Zmizla moja hrdosť,
                   tiež moja nádej v Pána.“

Zain            19      Spomeň si na moju biedu, utýranosť,
                   na palinu a otravu.
Zain            20      V spomienke je stále schúlená
                   moja dušička vo mne.
Zain            21      Toto si beriem k srdcu,
                   pre toto budem dúfať.

Chet            22      Láskavosť Pána, že nám nie je koniec,
                   veď jeho milosť nepomíňa,
Chet            23      obnovuje sa každým ránom;
                   veľká je tvoja vernosť.
Chet            24      „Pán je môj údel, vraví moja duša,
                   nuž v neho dúfam.“

Tet            25      Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho,
                   k duši, ktorá ho hľadá.
Tet            26      Dobre je ticho čakať
                   Pánovo spasenie.
Tet            27      Pre muža je dobre, keď nesie
                   svoje jarmo od mladi.

Jod            28      Nech sedí mlčky osamelý,
                   veď mu ho on položil!
Jod            29      Nech si až po prach skloní ústa,
                   ešte je azda nádej.
Jod            30      Ponúknuť má líce, keď ho bije,
                   potupou sa nasýtiť.

Kaf            31      Pretože Pán
                   nezavrhne naveky...
Kaf            32      Zmilúva sa - hoc i zarmucuje -
                   svojou veľkou milosťou.
Kaf            33      Zo srdca nepokoruje,
                   nezarmucuje synov ľudských.

Lamed            34      Keď drvia pod nohami
                   všetkých zajatcov zeme,
Lamed            35      keď zvrátia právo muža
                   pred tvárou Najvyššieho,
Lamed            36      keď potlačia v súde človeka,
                   nevidí to Pán?

Mem            37      Na čieže slovo sa čo stalo,
                   keď to nerozkázal Pán?
Mem            38      Nevychádza z úst Najvyššieho
                   nešťastie aj blaho?
Mem            39      Čože sa ponosuje živý človek,
                   muž pre trest za hriech?

Nun            40      Prezrime svoje cesty, preskúmajme
                   a vráťme sa k Pánovi;
Nun            41      na dlaniach pozdvihujme srdcia
                   do neba k Bohu!
Nun            42      My sme sa prehrešili, búrili sa,
                   preto si neodpustil.

Samech      43      Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás,
                   stínal si, nezľutoval si sa.
Samech      44      Zahalil si sa do oblaku,
                   aby neprenikla modlitba.
Samech      45      Urobil si nás odvrhlinou, smeťou
                   uprostred národov.

Pe            46      Proti nám otvárali ústa
                   všetci naši odporci.
Pe            47      Hrôza a jama nás čakala,
                   zánik a skaza.
Pe            48      Potoky vôd mi prúdia z oka
                   pre skazu dcéry môjho ľudu.

Ajin            49      Oko mi slzí, neustáva,
                   spočinku nemá,
Ajin            50      kým nepozrie a nepohliadne
                   z nebies Pán.
Ajin            51      Oko mi trápi dušu
                   pre všetky dcéry môjho mesta.

Sade            52      Ako na vtáka poľovali na mňa
                   odporci bez príčiny.
Sade            53      V jame mi nivočili život,
                   skál nahádzali na mňa.
Sade            54      Vody mi zakrývali hlavu,
                   myslel som: „Je mi koniec.“

Kof            55      Vzýval som, Pane, tvoje meno
                  z priepastnej jamy.
Kof            56      Počul si môj hlas: „Neskrývaj si ucho,
                   keď si uľahčujem výkrikom.“
Kof            57      Keď som ťa volal, bol si blízko,
                   vravel si: „Neboj sa!“

Reš            58      Viedol si, Pane, spory mojej duše,
                   vykúpil si môj život.
Reš            59      Videl si, Pane, moju utýranosť,
                   zastaň sa môjho práva!
Reš            60      Videl si, Pane, celú ich pomstivosť,
                   ako sa na mňa stroja.

Šin            61      Čul si ich hanobenie, Pane,
                   ako sa na mňa stroja,
Šin            62      reči mojich odporcov, plány
                   proti mne celý deň.
Šin            63      Pozoruj ich, či sedia a či stoja,
                   že ja som ich pesničkou.

Tau            64      Odplať im, Pane, podľa zásluh,
                   podľa ich činov!
Tau            65      Dopusťže na ich srdce tvrdosť,
                   nech ich stihne tvoja kliatba!
Tau            66      Stíhaj ich v hneve a znivoč ich
                   pod svojím nebom, Pane!


      Archív / Kartotéka© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet