18.apríl 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tým, ktorí nemilujú, sa všetky veci zdajú ťažké; tým, čo milujú, práve naopak, zdá sa všetko ľahké. Niet takého utrpenia, hoci by sa zdalo čo najstrašnejšie, ktoré by láska neurobila znesiteľným alebo ho i neumenšila.

~sv. Augustín~

12.06.2003 - (čítanosť2916 reakcie3)


Lk 6, 12-19

      12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja, 15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
      17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

12-16.      Mt 10, 1-4; Mk 3, 13-19.
17-19.      Mt 4, 24-25; Mk 3, 7-12.
12.06.2003 | Čítanosť(4276)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(3065)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2899)
Lk 6, 27-36


29.11.2010 - 19:32   smn  
» Lk 6, 13

Bol si niekedy vybraný na úlohu, ktorej si sa naľakal a zdalo sa ti, že nie si dosť pripravený, aby si ju splnil? Možno si bol prekvapený, že ťa vybrali, alebo si bol presvedčený, že niekto iný by bol na tú úlohu vhodnejší. Možno ťa požiadali, aby si viedol biblickú skupinku alebo p revzal nejakú službu vo farnosti. Alebo to bolo niečo, čo prišlo úplne neočakávane: napríklad postihnuté dieťa alebo starší rodič, ktorý potrebuje neustálu opateru.
Ale keď si nás Boh vyberá, zároveň nás vybaví všetkým potrebným. Nikdy nám nezabudne dať všetky milosti, ktoré potrebujeme, aby sme zvládli jeho povolanie. Veríš v to? Nanešťastie, je ľahké pochybovať o Božej moci a povolaní, ktoré má pre nás. Dokonca aj apoštoli mali chvíle pochybností a zmätenia. Ale na Turíce, keď prijali Ducha Svätého, boli naplnení mocou, ktorú na ohlasovanie radostnej zvesti potrebovali. A pozri sa, čo všetko dosiahli!


24.03.2006 - 20:08   JR  
» Lk 6, 12-19

Vyvoleni dvanácti apoštolů
Když čteme povrchně evangelium, nepřipadne nám zpráva o vyvolení apoštolů důležitou událostí. Vždyť Ježíš i potom pokračoval ve své činnosti jako učitel a divotvůrce. Apoštolové ho prostě provázeli. Vystoupí do popředí až po jeho smrti. Jinak se ovšem jeví tato scéna v souvislosti biblické. Dvanáct izraelských kmenů, které odvozovaly původ od dvanácti Jakubových synů, tvořilo celek vyvoleného národa Božího. Byli to Abrahámovi potomci a pojil je přirozený svazek těla a krve. Nyní však nastává nový přelom v dějinách. Ježíš zakládá nový Boží lid, církev, a i ta je jako chrám postavena na základě dvanácti apoštolů (srv. Ef 2,20) Co je pojí? Už to není jednota pokrevní příbuznosti.ve smyslu profánním. Je to jednota učení, které slyší od svého Mistra, jednota mystické krve, kterou dostanou ustanovením eucharistie při poslední večeři, a jednota Ducha, který na ně sestoupí. K této jednotě pak mají přivést celý svět, do kterého budou brzy posláni. Vyvolení dvanácti apoštolů je tedy jeden ze stěžejních momentů historie. Kdo si toho v té době všiml? Ale taková jsou obyčejně díla Boží, jsou jako jiskry, kterým se nepřikládá důležitost, když padají, ale které pak zapálí krajinu.


03.10.2003 - 21:53   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Lk 6, 12-19

      Tak, ako si Pán Ježiš vyvolil tých Dvanástich – volí si Boh aj každého z nás; volí si každého osobne, po mene, ako vtedy Petra, Andreja či Matúša; volí si spomedzi zástupu iných ľudí, spomedzi množstva záležitostí, aké nás obklopujú; volí si nás práve pre tieto, a nie iné záležitosti, pre ktoré nebol vyvolený niekto iný. Šťastný je ten, kto sa cíti takto vyvolený, ktorý spoznáva miesto svojho vyvolenia a uvedomuje si svoje možnosti. A nešťastný je ten, kto nepozná úlohy, pre ktoré bol vyvolený – alebo chce robiť veci, ktoré nie sú pre neho, alebo klesá a je znechutený kvôli tým povinnostiam, pre ktoré bol skutočne vyvolený.
      Keď je reč o vyvolení a o vyvolených, myslíme na spásu a na spasených. Ale predovšetkým je to vyvolenie pre úlohu v každom dni a v každej chvíli toho miesta a postavenia, ktoré Boh pre nás vybral. Či to bude postavenie práce, či utrpenia – len my môžeme tam náležite vyhovieť plánom a zámerom Prozreteľnosti.
      Byť vyvolený – to je teda pocta a zároveň zodpovednosť; a ak zodpovednosť – tak námaha a úsilie. Pán Ježiš nazval vyvolených apoštolmi, čiže poslami. Vyvolený človek, či posol, musí opustiť nejaké svoje výhodné sídlo, dostať sa z hniezda egoizmu, aby sa ponáhľal smerom, ktorý bol pre neho vybraný. My sme sa tiež ponáhľali, len či na mieste, ktoré nám bolo určené, sa cítime „poslaní“ – či skôr „deportovaní“ (ako na Sibír!).
      Ale k vyvoleniu a poslaniu je pripojené požehnanie Toho, ktorý nás vyvolil a všetka pomáhajúca milosť. Keď teda každodenný harmonogram nám určuje také, a nie iné postavenie – nechže nás sprevádza vedomie, že si nás do tejto funkcie vyvolil Boh – aby sme sa cítili čestne „poslaní“ – a nie, božechráň, „deportovaní“. (Pozn. prekl. – v poľštine ide o slovnú hračku – poslany a zeslany.)© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet