18.apríl 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svet bez lásky je mŕtvym svetom a vždy príde hodina, keď človek unavený prosí o tvár nejakej bytosti a o srdce plné nežnosti.

~Albert Camus ~

12.06.2003 - (čítanosť2756 reakcie5)


Lk 13, 18-21

      18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
      20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

18-19.      Mt 13, 31-32; Mk 4, 30-32.
20-21.      Mt 13, 33.
12.06.2003 | Čítanosť(3071)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2474)
Lk 13, 22-30
12.06.2003 | Čítanosť(2395)
Lk 13, 31-35


30.11.2006 - 18:35   a.o.  
» Lk 13,18-21

Zrnko vyrostlo a stal se z něho keř.
Z malých, nepatrných začátků povstává velké hnutí království Božího a pro Lukáše i křesťanská světová misie (hořčičné zrnko či kvásek srovnej s keřem s hnízdícími ptáky - tj. pohanskými národy, viz Ez 17,23 - či se 40 litry mouky).


14.12.2005 - 21:08   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Lk 13, 18-21

      Božie kráľovstvo, pre ktoré žijú a umierajú milióny veriacich vyznávačov a hrdinských mučeníkov - prirovnáva Pán Ježiš k zrnku, maličkej omrvinke v dlani. Toto zrnko obsahuje vo svojej maličkosti celý obrovský potenciál stvorenia. Najväčšia rastlina na svete, sekvoja, dosahuje výšku vyššiu ako veža baziliky Panny Márie v Krakove, v obvode má dvadsať päť metrov a váži dvetisíc ton; a vyrástla zo zrnka, ktoré vážili päť miligramov. Musela sa teda znásobiť dvestopäťdesiat miliárdkrát!
      Človek, povolaný k životu, je na začiatku bunkou, ktorá váži jednu tretinu miligramu, ale v tejto bunke je už obsiahnutá jeho prirodzenosť, charakter, schopnosti, inteligencia, odvaha, citlivosť.
      A odkiaľ sa berie obetavosť matky, ktorá má odvahu priniesť na svet a vychovať niekoľko detí? Odkiaľ vytrvalosť otca, ktorý prestáva dbať na seba, aby týmto deťom zaistil budúcnosť, so sebazaprením zarábajúc a zaobstarávajúc peniaze v podmienkach nezamestnanosti, drahoty, inflácie a všelijakých protivenstiev... Odkiaľ vernosť manželov a čistota mládeže v atmosfére bujnej sexuality... Odkiaľ evanjeliový postoj tichých, pokorných, milosrdných a šíriacich pokoj ľudí? Práve títo ľudia predstavujú Božie kráľovstvo; a sú to nezriedka skutoční obri, ktorí vzbudzujú obdiv a veľkú úctu. Ale odkiaľ sa vzali tí obri, tie „sekvoje“ Božieho kráľovstva? Či nie z maličkého zrnka viery, ktoré kedysi vložili do ich srdca rodičia, katechéta, jedno niečie dobré slovo, jeden povzbudzujúci obraz dobroty, jedno gesto milosrdenstva či spravodlivosti? Našou vecou je dbať o sejbu takýchto zŕn v srdciach mladých pokolení, v srdciach okolia; ale našou vecou je tiež starať sa o takéto zrná najprv v našom srdci, aby nevyšli nazmar.
      Ten, ktorý - ako spievame - zrno slova hodil do sveta, v každom svätom prijímaní sa stáva v nás zrnom, schopným vyrásť k večnému životu.


19.10.2004 - 20:00   JR  
» Re: Lk 13, 18-21

Je jako kvas
Kvasinky jsou také živým prvkem, ještě nepatrnějším než semeno. Ale pronikají do celého těsta. V prvním přirovnání se semenem se vyjadřuje především vlastní, vnitřní síla církve. Má svůj vlastní růst. Druhé přirovnání ke kvasu: ukazuje její schopnost přetvářet prostředí, dávat mu novou hodnotu. Poselství evangelia nemá měnit kultury národů, nahrazovat je jinými, ale dávat plnou hodnotu vlastní tradici. To si uvědomujeme především v dnešní době, kdy tolik nových národů a ras vstupuje do popředí. V posledním tisíciletí byla církev převážně evropská a nese znaky této civilizace. Nové národy však nemíní „poevropštit“ ale pokřesťanštit. Má se u všech uskutečnit to, co zpíváme o sv. Cyrilovi a Metodějovi: ; Jazykem rodným Boží chválu pěli, život nám na vše věky zachovali.“ Vyžaduje to úsilí, ale především víru sv. Cyrila, že chce Bůh být oslaven ve všech jazycích a národech.


19.10.2004 - 19:59   JR  
» Re: Lk 13, 18-21

Stal se z něho strom, takže se létaví ptáci uhnízdili v jeho větvích
Koho představují „létaví ptáci“? Kazatelé v nich rádi vidí obraz většiny lidstva, národů a jednotlivců. Přesídlují se tam, kde vidí oporu a sílu. Proto i církev, když má vliv ve světě, když je navenek mocná, přitahuje k sobě masy lidí. V takových periodách býváme v pokušení pochlubit se, kolik nás je a jakou přesilu představujeme. Ale byla by iluze si myslit, že v tom je síla Božího království. Strom nedělají silným hnízda ptáků. On musí být silný sám v sobě, zapustit hluboké kořeny a mít pevný kmen. jen tak přežije všechny bouře. Je pokušením dnešních sociologů a psychologů vysvětlovat postavení a vliv církve z vnějších okolností politických, hospodářských, kulturních. Ty mají jistě vliv na formu církevních institucí. jsou jakoby půda, ze které strom roste. Ale jeho pravá sílaje ze semene Božího poslání.


19.10.2004 - 19:59   JR  
» Re: Lk 13, 18-21

Jako hořčičné zrnko
Když někdo koupil na jaře semena pro zahrádku a nedopatřením je spletl, nezbývá mu nic jiného, než je zaset a počkat, co z nich vyroste. Semínko je totiž nevzhledné a nepatrné. Ale má v sobě život, který se vyvine, doroste do podivuhodných květů. Kristus toho užívá jako přirovnání pro Boží království. Vidíme to názorně např. v dějinách církve. Poutníci, kteří přijdou do Říma, se hned ptají, kde je bazilika sv. Petra a kde je pohřben sv. Pavel. Když ti dva apoštolové přišli do tehdejšího centra světa, sotva jim kdo věnoval pozornost. Co znamenali dva neznámí Židé uprostřed nádhery a mohutnosti tehdejších paláců? Ale když několik století nato Alarich vypálil Řím, nařídil svým divokým vojákům ušetřit baziliku sv. Petra a sv. Pavla z úcty k apoštolům církve. Tyto dějinné „zázraky“ se stále opakují. Všichni jsou silnější než církev ale ona je všechny přežije, protože má v sobě život.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet