20.január 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Teraz, keď kňazov už nevešajú, nezabíjajú a nemučia, jeden z tých málo prostriedkov, čo nám zostáva na posvätenie, je znášať iných kňazov. Bolesť už nie taká prudká, ale dlhšia.

~Bruce Marshall ~

12.06.2003 - (čítanosť1738 reakcie0)


Lk 22, 24-38

      24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. 25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
      28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.
      31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ 33 On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“ 34 Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“
      35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie. 36 On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: „Započítali ho medzi zločincov.“ Lebo sa spĺňa o mne všetko.“ 38 Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im povedal: „Stačí.“

24-27.      Mt 20, 25-28; Mk 10, 42-45.
28-30.      Mt 19, 28.
31-34.      Mt 26, 31-35; Mk 14, 27-31; Jn 13, 23-38.
37.      Iz 53, 12.
12.06.2003 | Čítanosť(1913)
Lk 22, 63-71
12.06.2003 | Čítanosť(1743)
Lk 22, 54-62
12.06.2003 | Čítanosť(1681)
Lk 22, 1-23© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet