26.február 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pri napredovaní je pre nás najpotrebnejšie mlčanie pred Bohom v túžbach i v slovách, lebo rečou, ktorú najradšej počúva, je mlčanie v láske.”

~SV. JÁN Z KRÍŽA ~

16.06.2003 - nz (čítanosť1812 reakcie2)


Kol 2, 1-15

      1 Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
      6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. 10 V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. 14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi.

3.      Porov. Iz 45, 3; Prís 2, 3-5.
12.      Porov. Rim 6, 4.
16.06.2003 | Čítanosť(1887)
Kol 2, 16-23


03.10.2008 - 12:06   František Fedor  
» Re: Kol 02, 01-15

Kol 2,1-7
Keď tento úryvok čítam, prenášam sa do obdobia mojej mladosti. Do času pozdnej jesene, keď nebolo elektriny, ani rozhlasu, ani televízie. Bol večer. Jedinú obývaciu izbu osvetľovala malá petrolejová lampa, ktorá bola stiahnutá na minimum, aby sa šetrilo. Denné práce sa skončili, chudobná večera dojedená. Celá rodina, otec, mama a my deti sme sedeli v príjemnom prítmí izby prerušovanom praskajúcim ohňom v murovanej peci. Rodičia s nami preberali udalosti dňa a dávali poučenie: takto a takto sa správajte, toho sa vyhýbajte a chráňte, v škole a v kostole sa slušne správajte, pána učiteľa a pána farára poslúchajte.
Pánu Bohu ďakujme za všetky dary, ktoré sme dostali.
Mali starosť o nás.
Takto mal asi v duchu Pavol okolo seba svojich veriacich a na diaľku listom im vyjadroval svoju starosť o nich. Nech sa nedajú zviesť , nech sú pevní i naďalej vo viere v Krista. On je v duchu s nimi.
Starosť o svoje stádo je povinnosťou pastiera. Nielen povinnosťou, ale vlastnosťou dobrého pastiera. Sv. Pavol je príkladom pre všetkých pastierov Cirkvi, pastierov rodín, pastierov spoločností. On podľa slov a vzoru Dobrého pastiera neúnavne kŕmil Božím slovom zverené stáda, posilňoval vo viere, upozorňoval, karhal, ale nadovšetko miloval svoje ovečky. Aj v dnešnej dobe máme, chvalabohu, dobrých pastierov, ale, žiaľ, aj nádenníkov, ktorým nezáleží na ovciach, Je nám treba sa stále modliť, aby Pán povolal a poslal do svojej vinice nielen kňazov, ale aj otcov, matky, predstavených a vodcov ľudu ako dobrých pastierov.


23.07.2004 - 09:23   Angelo Scarano  
» Kol 2, 12-14

      Kristus, ve kterém přebývá plnost života, nás činí účastnými svého života skrze křest. Křest totiž, znamení záchrany skrze Boží oživující moc, nás činí účastnými smrti, pohřbení a vzkříšení Krista. Zachraňuje nás tak od osudu smrti a daruje nám samotný Ježíšův život.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet