26.február 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Mária nešla k Alžbete, aby zaspievala Magnifikát, ale aby jej pomohla. Tak ani my nemáme prichádzať k blížnemu, aby sme odhaľovali bohatstvo kresťanstva, ale aby sme s ním znášali bolesť a utrpenie a mali s ním účasť na radosti a zodpovednosti.

~Chiara Lubichová~

16.06.2003 - nz (čítanosť2094 reakcie2)


Kol 3, 1-11

      1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4 A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
      5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. 7 Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. 11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.
16.06.2003 | Čítanosť(2603)
Kol 3, 12-17
16.06.2003 | Čítanosť(1960)
Kol 3, 18-25


30.07.2004 - 11:23   Angelo Scarano  
» Kol 3, 1-5.9-11

      Hledat to, co pochází shůry, znamená usilovat o nový styl života, podle evangelia. Toto hledání je logickým důsledkem křtu, při kterém se člověk zřekl starého způsobu života (nečistoty, závislosti na majetku) a přijal na sebe Krista, jeho myšlení a priority.


06.04.2004 - 09:09   Angelo Scarano  
» Kol 3, 1-4

      Autor listu hlásá přímo neslýchanou myšlenku: nejenže Kristus byl vzkříšen, dokonce i my jsme byli vzkříšeni spolu s ním! Vždyť „křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých“ (Kol 2,12). Jestliže jsme dostali nový život, pak „nemůžeme jinak“, než usilovat o jeho plné dovršení. Proto máme hledat to, co pochází shůry: život s Kristem ve slávě (v. 4). Na to máme být zaměřeni, a ne na to, co je na zemi, tj. na pozemský život podle starého člověka ovládaného sobeckými a hříšnými sklony (Kol 4,5n.).© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet