18.február 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh je stále na ceste k nám. Musíme iba byť doma, keď príde, a pozvať ho ďalej, keď zaklope na dvere.

~HERMANN BAHR ~

16.06.2003 - nz (čítanosť2067 reakcie1)


2 Pt 1, 1-21

      1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 2 Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána.
      3 Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. 4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, 6 k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, 7 k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. 8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 9 Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. 10 Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
      12 Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. 13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. 14 Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. 15 No postarám sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci.
      16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“ 18 A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. 19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hradíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. 20 Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» 2 Pt 1,2-7

Dal nám vzácné přislíbení, abychom měli účast na božské přirozenosti.
Druhý list, který nese v Novém zákoně jméno apoštola Petra, se prosazoval v církvi prvních století jen velmi postupně. Současná biblická věda odhalila pomocí svých metod to, co stará církev tušila: apoštol Petr nemohl být ani zprostředkovaně autorem tohoto listu, neboť rozmanité vnitřní a vnější důvody vedou k poznání, že jde pravděpodobně o nejmladší ze všech novozákonních spisů. To ovšem není na škodu, naopak: křesťanské myšlení postoupilo již o krok dále a v listu najdeme proto například velmi krásnou formulaci o životě křesťana. Je to „účast na božské přirozenosti“.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet